Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený 82x 20x 102x

Theridion mystaceum L. Koch, 1870

České jménosnovačka stromová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy102 nálezů, 48 kvadrátů
První nález 1959, J. Martínek, Buchar 1981a
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumTree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška150-500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (65 použitých nálezů)
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr446534
Smyk5307
Nárazová past0101
Prosev0702
Eklektor539012
Zemní past5634
Sklepávání2305
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (67 použitých nálezů)
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Skupiny stromů, remízky < 1 ha0101
Lesní okraje4707
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
ruderály1001
městské parky1001
Suťové lesy0101
výsadby listnáčů0101
Urbánní biotopy1303
Louky a pastviny1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
Skály nižších a středních výšek1411
Lužní lesy50608
Ovocné sady1113
Kultury listnáčů21946
Xerotermy na jiných podkladech0202
Smrkové monokultury1001
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0101
Lesy218017
Přirozené lesy0201
Interiéry budov0202
Reliktní bory na skalních podkladech0001
Močály0101
Suťové a roklinové lesy0021
Mezofilní louky0102
Rákosiny, orobincové porosty0101
Břehy tekoucích vod4101
 SamciSamiceMláďataNálezy