Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený 82× 39× 121×

Theridion mystaceum L. Koch, 1870

České jménosnovačka stromová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy121 nálezů, 60 kvadrátů
První nález 1959, J. Martínek, Buchar 1981a
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumTree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška150-750

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (121 použitých nálezů)
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr753542
Smyk68013
Nárazová past4106
Neurčeno2421137
Prosev0702
Eklektor539012
Zemní past5634
Sklepávání2305
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (121 použitých nálezů)
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suché lesní lemy0101
Lužní lesy nížin549014
Dubohabřiny2405
Výsadby jehličnanů1102
Lesní okraje4707
Mokré louky1102
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0202
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Ruderály2304
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1002
Bučiny nižších poloh0101
Vlhké doubravy1102
Suťové a roklinové lesy0122
Výsadby listnáčů22047
Neurčeno2323135
Louky a pastviny1001
Suché doubravy1001
Stinné skály nižších poloh1411
Ovocné sady s luční vegetací1113
Suché louky0202
Lesy218017
Přirozené lesy0201
Interiéry budov0202
Reliktní bory na skalách0001
Močály0101
Mezofilní louky0102
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Břehy tekoucích vod4101
 SamciSamiceMláďataNálezy