Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený 148x 15x 163x

Theridion mystaceum L. Koch, 1870

České jménosnovačka stromová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy163 nálezů, 44 kvadrátů
První nález 1959, J. Martínek, Buchar 1981a
Poslední nález 2013 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumTree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška150-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (68 použitých nálezů)
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr848535
Smyk3104
Nárazová past0101
Prosev0702
Eklektor539012
Sklepávání3716
Zemní past0021
?4607
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (63 použitých nálezů)
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 ESSamciSamiceMláďataNálezy
městské parky1001
dubohabřiny1102
výsadby listnáčů0101
Lesní okraje3606
ruderály1303
Louky a pastviny1001
osluněné skály nižších poloh1411
údolní jasanoolšové luhy50608
ovocné sady bez bylinné vegetace0011
Kultury listnáčů21946
travnaté stepi0202
výsadby jehličnanů1001
lužní lesy nížin0101
Lesy218017
A1211001102
Přirozené lesy0201
interiéry budov0202
2115220001
Močály0101
suťové a roklinové lesy0021
mezofilní louky0102
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Břehy tekoucích vod4101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020