Kvadráty: 6355
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 14x 14x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 8x 8x
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 4x 4x
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 2x 2x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 16x 16x
Amaurobius ferox Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 7x 7x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneus alsine Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený 1x 1x
Araneus angulatus Araneus angulatus Clerck, 1757 Téměř ohrožený 2x 2x
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 2x 3x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 1x 3x 4x
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Larinioides cornutus Larinioides cornutus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Larinioides patagiatus Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 4x 4x
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 2x 2x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Argyroneta aquatica Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 7x 7x
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 8x 8x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 3x 3x
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosa nigerrima Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 Silně ohrožený 1x 1x
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 1x
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 11x 11x
Haplodrassus soerenseni Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) Téměř ohrožený 3x 3x
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes clivicola Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený 3x 3x
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 7x 7x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 4x 4x
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 7x 7x
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 4x 4x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 8x 8x
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 2x 2x
Anguliphantes angulipalpis Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Téměř ohrožený 1x 1x
Araeoncus crassiceps Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) Téměř ohrožený 1x 1x
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Asthenargus helveticus Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 3x
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus brevipalpus Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) Téměř ohrožený 1x 1x
Centromerus cavernarum Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus incilium Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený 1x 1x
Centromerus silvicola Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 4x 4x
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 18x 18x
Cnephalocotes obscurus Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Entelecara erythropus Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 5x 5x
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Gongylidiellum edentatum Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 Ohrožený 2x 2x
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Improphantes nitidus Improphantes nitidus (Thorell, 1875) Téměř ohrožený 3x 3x
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený 1x 1x
Kratochviliella bicapitata Kratochviliella bicapitata Miller, 1938 Ohrožený 1x 1x
Labulla thoracica Labulla thoracica (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 1x 1x
Lepthyphantes minutus Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 15x 15x
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený 1x 1x
Mecopisthes silus Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 1x 1x
Megalepthyphantes nebulosus Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 9x 9x
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 18x 18x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 6x 6x
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Notioscopus sarcinatus Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 1x 1x
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 6x 6x
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Ostearius melanopygius Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) Není ohrožený 1x 1x
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Pelecopsis elongata Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený 3x 3x
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Pocadicnemis juncea Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Není ohrožený 1x 1x
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 3x
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Saloca diceros Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Scotargus pilosus Scotargus pilosus Simon, 1913 Není ohrožený 1x 1x
Silometopus reussi Silometopus reussi (Thorell, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 8x 8x
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 13x 13x
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 7x 7x
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený 2x 2x
Tiso vagans Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 6x 6x
Walckenaeria mitrata Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) Není ohrožený 4x 4x
Walckenaeria vigilax Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 3x 3x
Agroeca proxima Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa inquilina Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 4x 4x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 16x 16x
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený 2x 2x
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 6x 6x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 11x 11x
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Pirata tenuitarsis Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožený 1x 1x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 4x 4x
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 6x 6x
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 3x 3x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 5x 5x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 5x 5x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 2x 2x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený 9x 9x
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 10x 10x
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 2x 2x
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 1x 1x
Philodromus emarginatus Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) Téměř ohrožený 1x 1x
Philodromus fuscomarginatus Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Ohrožený 1x 1x
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 2x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Attulus caricis Attulus caricis (Westring, 1861) Ohrožený 1x 1x
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Heliophanus dubius Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 1x 1x
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 1x 1x
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 1x 1x
Pseudeuophrys erratica Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Není ohrožený 10x 10x
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 3x 3x
Sibianor aurocinctus Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený 1x 1x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 10x 10x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 2x 2x
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 6x 6x
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 3x 3x
Tetragnatha dearmata Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Téměř ohrožený 3x 3x
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 3x 3x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 3x 3x
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený 2x 2x
Pholcomma gibbum Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 2x 2x
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 6x 6x
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 3x 3x
Theridion mystaceum Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený 3x 3x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coriarachne depressa Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 2x 2x
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 1x 1x
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 4x 4x
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 5x 5x
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 4x 4x
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 4x 4x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 2x 2x
Xysticus luctuosus Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (620 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 310 38 3 13
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 8 4 0 7
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 32 0 0 4
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 88 1 1 7
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 57 2 2 5
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 9 5 1 6
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 2 1 0 2
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 1 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 2 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 51 45 49 10
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 3 4 0 3
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 2 2 0 3
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 2 6 0 6
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 2 2 2 4
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 4 1 0 3
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 3 1 0 3
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 2 0 2
Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) 2 0 0 1
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 2 0 0 2
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 0 6 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 21 39 1 16
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 4 1 0 3
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 1 0 3
Erigone atra Blackwall, 1833 19 6 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 5 0 0 2
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 2 1 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 70 31 0 11
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 9 3 0 7
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 54 91 0 14
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 1 0 3
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 2 0 4
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 2 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Scotargus pilosus Simon, 1913 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 5 4 0 6
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 8 18 0 11
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 12 0 6
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 5 2 0 5
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 3 1 0 3
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 1 0 2
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 4 0 2 4
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 37 25 0 13
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 1 2 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 30 4 7 7
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 6 1 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 3 0 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 25 3 5 5
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 8 3 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 9 4 0 5
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 16 1 0 3
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 7 6 3 9
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 6 5 0 7
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 0 0 2
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 0 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Attulus caricis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 5 0 1 4
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 1 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 3 2 0 4
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 1 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 4 2 0 4
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 12 2 0 4
Xysticus audax (Schrank, 1803) 2 0 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 2 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 1 0 2
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 0 2 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 4 32 9
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 1 0 1 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 2 2
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 1 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 1 2
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 5 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 2 0 2
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 17 19 247 7
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 1 1 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 0 1 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 1 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 2 0 3 4
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 3 0 4
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 4 0 2
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 0 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 1 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 2 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 0 3 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 1 0 2
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 1 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 9 0 3
Kratochviliella bicapitata Miller, 1938 1 2 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 2 1 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 6 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 2 3 0 4
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 1 0 1
Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 3 1 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 3 0 4
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 1 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 4 2 1 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 2 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 2 0 2
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 0 2 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 2 2 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 2 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 2 1 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 1 10 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 0 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 1 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 5 0 2 3
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 2 1 2 4
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 4 4 0 4
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 3 2 0 2
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 1 2 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 2 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 2 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 3 2 0 3
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 3 0 3
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 1 5 4
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 3 1 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 1 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 4 44 35 6
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 7 9 3
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 2 15 52 8
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 0 1 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 2 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 2 1 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 0 2 2
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 2 2 3
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 1 4 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 4 0 2
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 3 3
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 16 4 3
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 3 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 6 12 4
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 2 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 2 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 2 0 2
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 1 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 2 7 3
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 3 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 2 0 3
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 4 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 2 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 1 8 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 1 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 3 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 2 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 3 3
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 3 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 3 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 5 3
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 2 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 1 2 2 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 1 1 1
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 2 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 2 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 1 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 0 2 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 3 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 1 1 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 1 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 1 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 2 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 3
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (620 použitých nálezů)
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 310 38 3 13
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 7 4 0 6
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 32 0 0 4
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 88 1 2 9
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 57 2 3 6
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 1 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 0 1 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 10 6 2 8
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 51 45 49 10
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 2 3 0 2
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 2 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 2 4 0 4
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 2 2 1 3
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 6 1 0 5
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 3 2 0 4
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 2 0 3
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 1 2 0 2
Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) 2 0 0 1
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 2 0 0 2
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 0 6 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 16 38 1 14
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 4 2 0 4
Erigone atra Blackwall, 1833 2 1 0 3
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 5 0 0 2
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 3 0 2
Kratochviliella bicapitata Miller, 1938 1 2 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 2 1 2
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 7 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 72 34 0 15
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 10 4 0 7
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 54 92 0 15
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 2 0 3
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 2 0 2
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 2 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Scotargus pilosus Simon, 1913 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 3 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 6 4 0 6
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 8 19 0 12
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 13 0 7
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 5 3 0 6
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 4 1 0 4
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 2 0 2
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 4 0 2 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 10 8 2 7
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 5 3 0 4
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 7 6 3 9
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 6 6 0 7
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 0 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 5 0 1 4
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 2 3
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 2 0 3
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 1 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 1 3 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 5 5 0 5
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 2 0 1
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 1 1
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 5 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 1 0 2
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 2 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 3 0 1
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 6 0 0 2
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 3 0 1
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 28 7 5 6
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 1 2 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 3 5 0 4
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 13 3 4 4
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 8 3 0 3
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 2 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 3 2
Attulus caricis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 2 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 2 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 2 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 8 3 0 3
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 1 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 4 30 6
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 1 0 1 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 17 19 246 6
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 2 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 4 42 35 5
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 7 9 3
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 2 15 51 7
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 2 2
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 16 4 3
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 2 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 6 12 4
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 3 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 2 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 1 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 1 1 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 1 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 1 1 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 1 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 1 1
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 0 1 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 3 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 1 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 1 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 2 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 5 3 0 4
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 6 1 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 13 1 1 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 17 2 0 4
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 0 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 2 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 1 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 1 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 7 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 3 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 1 8 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 1 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 3 1 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 2 2
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 1 2 2 2
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 2 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 1 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 0 1 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 1 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 19 6 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 1 0 2
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 4 2 1 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 0 2 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 2 0 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 1 9 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 1 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 2 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 4 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 3
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 3 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 0 1 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 1 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 1 1
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 0 1 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 0 3 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 6 0 1
Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 2 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 0 1 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 1 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 3 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 2 1 1
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 0 1 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 1 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 1 0 1
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 1 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 20 14 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 4 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 3 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 0 1 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 1 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 0 1 1
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy