Kvadráty: 6355
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 14× 14×
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 16× 16×
Amaurobius ferox Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus alsine Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Araneus angulatus Araneus angulatus Clerck, 1757 Téměř ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Hypsosinga pygmaea Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený
Larinioides cornutus Larinioides cornutus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Larinioides patagiatus Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Cicurinidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argyroneta aquatica Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Gnaphosa nigerrima Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 Silně ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 11× 11×
Haplodrassus soerenseni Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) Téměř ohrožený
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
Zelotes clivicola Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený
Anguliphantes angulipalpis Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Téměř ohrožený
Araeoncus crassiceps Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) Téměř ohrožený
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Asthenargus helveticus Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Není ohrožený
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Centromerus brevipalpus Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) Téměř ohrožený
Centromerus cavernarum Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Centromerus incilium Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený
Centromerus silvicola Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 18× 18×
Cnephalocotes obscurus Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený
Entelecara erythropus Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Gongylidiellum edentatum Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 Ohrožený
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Improphantes nitidus Improphantes nitidus (Thorell, 1875) Téměř ohrožený
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený
Kratochviliella bicapitata Kratochviliella bicapitata Miller, 1938 Ohrožený
Labulla thoracica Labulla thoracica (Wider, 1834) Není ohrožený
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený
Lepthyphantes minutus Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 15× 15×
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený
Mecopisthes silus Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Megalepthyphantes nebulosus Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 18× 18×
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Notioscopus sarcinatus Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený
Ostearius melanopygius Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) Není ohrožený
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Pelecopsis elongata Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Pocadicnemis juncea Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Není ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Saloca diceros Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Scotargus pilosus Scotargus pilosus Simon, 1913 Není ohrožený
Silometopus reussi Silometopus reussi (Thorell, 1871) Není ohrožený
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 13× 13×
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený
Tiso vagans Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Walckenaeria mitrata Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) Není ohrožený
Walckenaeria vigilax Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Agroeca proxima Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený
Alopecosa inquilina Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 16× 16×
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 11× 11×
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata tenuitarsis Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 10× 10×
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Opilio canestrinii Opilio canestrinii (Thorell, 1876)
Phalangium opilio Phalangium opilio Linnaeus, 1758
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený
Philodromus emarginatus Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) Téměř ohrožený
Philodromus fuscomarginatus Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Ohrožený
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Attulus caricis Attulus caricis (Westring, 1861) Ohrožený
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Heliophanus dubius Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Pseudeuophrys erratica Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Není ohrožený 10× 11×
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Sibianor aurocinctus Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený
Sclerosomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Leiobunum rupestre Leiobunum rupestre (Herbst, 1799)
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 10× 10×
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha dearmata Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Téměř ohrožený
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený
Pholcomma gibbum Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Theridion mystaceum Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coriarachne depressa Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus luctuosus Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001+
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (630 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 310 38 3 13
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 8 4 0 7
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 32 0 0 4
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 88 1 1 7
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 57 2 2 5
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 2 2 2 4
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 4 1 0 3
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 9 5 1 6
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 2 1 0 2
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 1 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 2 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 51 45 49 10
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 3 4 0 3
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 2 2 0 3
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 2 6 0 6
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 3 1 0 3
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 2 0 2
Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) 2 0 0 1
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 2 0 0 2
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 0 6 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 21 39 1 16
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 4 1 0 3
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 1 0 3
Erigone atra Blackwall, 1833 19 6 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 5 0 0 2
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 2 1 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 70 31 0 11
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 9 3 0 7
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 54 91 0 14
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 1 0 3
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 2 0 4
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 2 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Scotargus pilosus Simon, 1913 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 5 4 0 6
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 8 18 0 11
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 12 0 6
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 5 2 0 5
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 3 1 0 3
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 1 0 2
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 4 0 2 4
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 37 25 0 13
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 1 2 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 30 4 7 7
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 6 1 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 3 0 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 25 3 5 5
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 8 3 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 9 4 0 5
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 16 1 0 3
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 7 6 3 9
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 6 5 0 7
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 0 0 2
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 0 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Attulus caricis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 5 0 1 4
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 1 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 3 2 0 4
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 1 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 4 2 0 4
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 12 2 0 4
Xysticus audax (Schrank, 1803) 2 0 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 2 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 1 0 2
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 0 2 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 4 32 9
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 1 0 1 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 2 2
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 1 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 1 2
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 5 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 2 0 2
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 2 0 3 4
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 17 19 247 7
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 1 1 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 0 1 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 1 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 3 0 4
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 4 0 2
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 0 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 1 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 2 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 0 3 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 1 0 2
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 1 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 9 0 3
Kratochviliella bicapitata Miller, 1938 1 2 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 2 1 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 6 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 2 3 0 4
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 1 0 1
Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 3 1 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 3 0 4
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 1 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 4 2 1 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 2 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 2 0 2
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 0 2 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 2 2 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 2 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 2 1 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 1 10 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 0 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 1 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 5 0 2 3
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 2 1 2 4
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 4 4 0 4
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 3 2 0 2
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 1 2 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 2 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 2 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 3 2 0 3
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 3 0 3
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 1 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 1 5 4
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 3 1 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 1 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 4 45 35 7
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 7 9 3
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 2 15 52 8
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 0 1 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 2 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 2 1 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 0 2 2
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 2 2 3
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 1 4 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 4 0 2
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 3 3
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 16 4 3
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 3 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 6 12 4
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 2 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 2 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 2 0 2
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 1 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 2 7 3
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 3 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 2 0 3
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 4 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 2 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 1 8 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 1 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 3 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 2 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 3 3
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 3 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 3 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 5 3
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 2 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 1 2 2 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 1 1 1
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 2 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 2 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 1 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 0 2 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 3 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 1 1 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 1 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 1 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 2 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 0 1 2 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 0 1 0 1
Leiobunum rupestre (Herbst, 1799) 0 1 2 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 3 0 3
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 3
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (630 použitých nálezů)
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 310 38 3 13
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 7 4 0 6
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 32 0 0 4
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 88 1 2 9
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 57 2 3 6
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 1 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 2 2 1 3
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 6 1 0 5
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 0 1 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 10 6 2 8
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 51 45 49 10
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 2 3 0 2
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 2 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 2 4 0 4
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 3 2 0 4
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 2 0 3
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 1 2 0 2
Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) 2 0 0 1
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 2 0 0 2
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 0 6 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 16 38 1 14
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 4 2 0 4
Erigone atra Blackwall, 1833 2 1 0 3
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 5 0 0 2
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 3 0 2
Kratochviliella bicapitata Miller, 1938 1 2 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 2 1 2
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 7 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 72 34 0 15
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 10 4 0 7
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 54 92 0 15
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 2 0 3
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 2 0 2
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 2 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Scotargus pilosus Simon, 1913 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 3 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 6 4 0 6
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 8 19 0 12
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 13 0 7
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 5 3 0 6
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 4 1 0 4
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 2 0 2
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 4 0 2 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 10 8 2 7
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 5 3 0 4
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 7 6 3 9
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 6 6 0 7
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 0 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 5 0 1 4
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 2 3
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 2 0 3
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 1 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 1 3 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 5 5 0 5
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 2 0 1
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 1 1
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 5 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 1 0 2
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 2 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 3 0 1
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 6 0 0 2
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 3 0 1
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 28 7 5 6
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 1 2 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 3 5 0 4
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 13 3 4 4
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 8 3 0 3
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 2 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 3 2
Attulus caricis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 2 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 2 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 2 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 8 3 0 3
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 1 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 4 30 6
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 1 0 1 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 2 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 17 19 246 6
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 4 42 35 5
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 7 9 3
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 2 15 51 7
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 2 2
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 16 4 3
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 2 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 6 12 4
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 3 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 2 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 1 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 1 1 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 1 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 0 1 2 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 1 1 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 1 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 1 1
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 0 1 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 3 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 1 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 1 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 2 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 5 3 0 4
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 6 1 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 13 1 1 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 17 2 0 4
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 0 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 2 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 1 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 1 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 7 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 3 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 1 8 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 1 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 3 1 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 2 2
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 1 2 2 2
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 2 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 1 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 0 1 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 1 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 19 6 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 1 0 2
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 4 2 1 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 0 2 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 2 0 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 1 9 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 1 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 2 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 4 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 3
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 3 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 0 1 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 0 1 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 1 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 3 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 2 1 1
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 0 1 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 1 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 1 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 1 1
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 0 1 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 0 3 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 6 0 1
Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 2 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 1 0 1
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 1 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 20 14 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 4 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 3 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 0 1 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 1 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 0 1 1
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 1 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 0 1 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 1 1 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Leiobunum rupestre (Herbst, 1799) 0 1 2 1
 SamciSamiceMláďataNálezy