Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus caricis (Westring, 1861) Ohrožený 49× 11× 63×

Attulus caricis (Westring, 1861)

České jménoskákavka bažinná
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy63 nálezů, 33 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2015 , Filip Trnka
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-750

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (63 použitých nálezů)
Attulus caricis (Westring, 1861) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev1411012
Individuální sběr918218
Zemní past2016014
Neurčeno31014
Smyk2505
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (63 použitých nálezů)
Attulus caricis (Westring, 1861) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště1719120
Luční ostřicové mokřady0303
Ostřicové porosty stojatých vod3203
Neurčeno1013021
Mokré louky1311110
Bylinné porosty břehů1101
Močály2203
Výsadby jehličnanů1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
 SamciSamiceMláďataNálezy