Kvadráty: 6956
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Larinioides patagiatus Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený
Zygiella atrica Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes cupreus Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Abacoproeces saltuum Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Asthenargus helveticus Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Není ohrožený
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený
Centromerus levitarsis Centromerus levitarsis (Simon, 1884) Ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Cnephalocotes obscurus Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Gongylidiellum vivum Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Lepthyphantes nodifer Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 Téměř ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Minyriolus pusillus Minyriolus pusillus (Wider, 1834) Není ohrožený
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený
Notioscopus sarcinatus Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Pelecopsis parallela Pelecopsis parallela (Wider, 1834) Není ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Walckenaeria acuminata Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Walckenaeria cuspidata Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Agroeca proxima Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata tenuitarsis Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Piratula uliginosa Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Dolomedes fimbriatus Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus caricis Attulus caricis (Westring, 1861) Ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Sibianor aurocinctus Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Talavera thorelli Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) Kriticky ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený

Fotografie

Aculepeira ceropegia

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (193 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 3
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 14 0 2
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 2
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 2
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 0 0 3
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 3
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 0 0 2
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 3
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 3
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 3
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 3 4 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 0 2
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 4 2 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 3 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 2 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 4 1 0 2
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 4 1 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 2 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 4 7 0 3
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 1 3 0 1
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 6 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 4 0 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 2
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 2
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 2
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 5 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 0 0 3
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 3
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 3
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 3
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 0 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Attulus caricis (Westring, 1861) 0 0 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 0 0 2
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) 0 0 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 3
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 3
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 0 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 2 0 3
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 0 2
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 6 0 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 3 2 0 3
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 1 1 0 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 2 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 3 0 2
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 4 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 2 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 0 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 1 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (193 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 2 0 6
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 0 2
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 6 0 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 3 2 0 3
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 1 1 0 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 1 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 2
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 2 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 3 0 2
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 3
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 0 0 3
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 3
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 0 0 2
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 3
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 3
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 3
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 0 2
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 4 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 2
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 2
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 0 0 3
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 3
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 1 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 3
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 3
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 0 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Attulus caricis (Westring, 1861) 0 0 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 0 0 2
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) 0 0 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 3
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 3
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 0 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 2
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 3 4 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 4 2 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 3 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 2 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 4 1 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 4 1 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 2 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 4 7 0 2
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 1 3 0 1
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 6 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 4 0 0 2
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 14 0 2
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 0 0 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 5 1 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 2 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy