Kvadráty: 6956
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 6x 6x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 3x 1x 4x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Larinioides patagiatus Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený 1x 1x
Zygiella atrica Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený 2x 2x
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassodes cupreus Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený 3x 3x
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 3x 3x
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 3x 3x
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 3x 3x
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 3x 3x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 3x 3x
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 1x 1x
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Abacoproeces saltuum Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 2x 2x
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Asthenargus helveticus Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus levitarsis Centromerus levitarsis (Simon, 1884) Ohrožený 1x 1x
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Cnephalocotes obscurus Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 1x 1x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Gongylidiellum vivum Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený 2x 2x
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Lepthyphantes nodifer Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 Téměř ohrožený 1x 1x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 3x 3x
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Minyriolus pusillus Minyriolus pusillus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Notioscopus sarcinatus Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 2x 2x
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Pelecopsis parallela Pelecopsis parallela (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria acuminata Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria cuspidata Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Agroeca proxima Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 3x 3x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pirata tenuitarsis Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožený 1x 1x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 3x 3x
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 3x
Piratula uliginosa Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený 3x 3x
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 3x 3x
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 3x 3x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 3x 3x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený 2x 2x
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 3x 3x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený 2x 2x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 2x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dolomedes fimbriatus Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Attulus caricis Attulus caricis (Westring, 1861) Ohrožený 2x 2x
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Sibianor aurocinctus Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený 2x 2x
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Talavera thorelli Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) Kriticky ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 3x 3x
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 3x 3x
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 3x 3x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 2x 2x

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (193 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 3
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 14 0 2
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 2
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 0 0 3
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 3
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 0 0 2
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 3
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 3
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 3
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 2
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 3 4 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 0 2
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 4 2 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 3 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 2 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 4 1 0 2
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 4 1 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 2 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 4 7 0 3
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 1 3 0 1
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 6 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 4 0 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 2
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 2
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 2
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 5 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 0 0 3
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 3
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 3
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 3
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 0 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Attulus caricis (Westring, 1861) 0 0 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 0 0 2
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) 0 0 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 3
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 3
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 0 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 2 0 3
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 0 2
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 6 0 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 3 2 0 3
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 1 1 0 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 2 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 3 0 2
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 4 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 2 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 0 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 1 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (193 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 2 0 6
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 0 2
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 6 0 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 3 2 0 3
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 1 1 0 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 1 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 2
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 2 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 3 0 2
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 0 0 3
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 3
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 0 0 2
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 3
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 3
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 3
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 3
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 0 2
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 4 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 2
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 2
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 0 0 3
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 3
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 1 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 3
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 3
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 0 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Attulus caricis (Westring, 1861) 0 0 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 0 0 2
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) 0 0 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 3
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 3
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 0 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 2
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 3 4 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 4 2 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 3 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 2 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 4 1 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 4 1 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 2 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 4 7 0 2
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 1 3 0 1
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 6 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 4 0 0 2
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 14 0 2
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 0 0 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 5 1 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 2 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy