Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 16x 681x 15x 712x

Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836)

České jménopavučenka velkonosá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy712 nálezů, 98 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2015 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S (Gr., Az., Ar.
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-600-1100

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (336 použitých nálezů)
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev2138031
Zemní past3481420259
Eklektor1915026
Individuální sběr109015
Sklepávání0101
?1203
Smyk2001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (305 použitých nálezů)
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
suťové a roklinové lesy0101
luční ostřicové mokřady1102
bučiny nižších poloh5408
osluněné skály nižších poloh1335027
Lesy7136071
kamenité suti nižších poloh1203
rašeliniště82010
rašelinné bory0102
horské bučiny13407
dubohabřiny205014
horská vřesoviště5002
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
Lesní okraje4206
pískovny2102
výsadby jehličnanů8540069
haldy a výsypky0003
reliktní bory na skalách1102
Přirozené lesy163011
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3104
Skalní a suťové biotopy1202
mokré louky0001
Kultury listnáčů81004
Acidofilní bory304014
bažinné olšiny1203
paseky1103
horské smrčiny447010
Břehy tekoucích vod1001
suché křoviny4004
podmáčené smrčiny3104
údolní jasanoolšové luhy5003
lesostepní doubravy1304
vrbové křoviny1001
Polní biotopy4002
Stojaté a pomalu tekoucí vody8201
21211102002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019