Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 8x 357x 19x 384x

Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836)

České jménopavučenka velkonosá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy384 nálezů, 98 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2017 , Zdeněk Mačát
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S (Gr., Az., Ar.
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-600-1100

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (335 použitých nálezů)
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr917021
Prosev1321020
Zemní past3491380258
Smyk81408
Eklektor1915026
Sklepávání1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (308 použitých nálezů)
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Květnaté bučiny1304
Suťové a roklinové lesy0101
Přirozené smrčiny (bory a březiny)2103
luční ostřicové mokřady1001
Porosty vysokých ostřic1001
bučiny nižších poloh1101
Pískovcová skalní města1335027
Lesy7136071
Kamenité sutě1203
Vrchoviště0101
Rašelinné březiny a bory0102
Horské buko-jedlové lesy13407
Skupiny stromů, remízky < 1 ha1001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou5002
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
Lesní okraje4206
Pískovna2102
Smrkové monokultury4125043
Rašeliniště a slatiniště8109
Haldy a výsypky0003
Borové monokultury127011
Reliktní bory na skalních podkladech1102
Slatiniště0101
Kultury jehličnanů3104
Přirozené lesy163011
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3104
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy195013
Kulturní lesy317013
Skalní a suťové biotopy1202
Vlhké louky0001
Kultury listnáčů81004
Acidofilní bory304014
Bažinné olšiny1203
Horské smrčiny447010
Lesní paseky1103
Acidofilní bukové bučiny3104
Břehy tekoucích vod1001
Trnkové křoviny3002
Křoviny a skupiny stromů mimo les1001
Lužní lesy5003
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1304
Podmáčené smrčiny1102
Kácené vrbové křoviny1001
Floristicky pestré křoviny0001
Polní biotopy4002
Stojaté a pomalu tekoucí vody8201
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020