Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 357× 25× 390×

Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836)

České jménopavučenka velkonosá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy390 nálezů, 102 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2020 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S (Gr., Az., Ar.
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-1300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (390 použitých nálezů)
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev1324023
Zemní past3701610261
Individuální sběr917021
Neurčeno1716049
Smyk81408
Eklektor1915026
Sklepávání1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (390 použitých nálezů)
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suťové a roklinové lesy0202
Horské smrčiny479015
Bučiny nižších poloh5509
Reliktní bory na skalách1203
Luční ostřicové mokřady1102
Ostřicové porosty stojatých vod1001
Neurčeno5248076
Suché doubravy3925014
Lužní lesy nížin5304
Stinné skály nižších poloh1335027
Lesy7136071
Kamenité suti nižších poloh1203
Rašeliniště82010
Rašelinné bory0102
Horské bučiny13407
Dubohabřiny1001
Porosty borůvek5002
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
Lesní okraje4206
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2102
Výsadby jehličnanů8740071
Haldy a výsypky0003
Přirozené lesy163011
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3104
Skalní a suťové biotopy1202
Mokré louky0001
Výsadby listnáčů81004
Acidofilní bory304014
Mokřadní olšiny1203
Paseky1103
Břehy tekoucích vod1001
Suché křoviny4004
Lesostepní doubravy1304
Podmáčené smrčiny1102
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Polní biotopy4002
Stojaté a pomalu tekoucí vody8201
 SamciSamiceMláďataNálezy