Kvadráty: 6052
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 12x 12x
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený 1x 1x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 2x 1x 3x
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 2x 2x
Amaurobius jugorum Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený 5x 5x
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x 2x
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Araneus angulatus Araneus angulatus Clerck, 1757 Téměř ohrožený 1x 1x
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 5x 1x 6x
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 1x 1x 2x
Araneus triguttatus Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 2x 2x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 1x 3x
Araniella displicata Araniella displicata (Hentz, 1847) Ohrožený 1x 1x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 4x 4x
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 1x 1x 2x
Gibbaranea bituberculata Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 2x 2x
Gibbaranea gibbosa Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Ohrožený 1x 1x
Larinioides ixobolus Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) Není ohrožený 1x 1x
Larinioides patagiatus Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Larinioides sclopetarius Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 1x 5x
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 2x 3x
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Singa nitidula Singa nitidula C. L. Koch, 1844 Téměř ohrožený 1x 1x 2x
Zilla diodia Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Atypus affinis Atypus affinis Eichwald, 1830 Téměř ohrožený 5x 1x 6x
Atypus muralis Atypus muralis Bertkau, 1890 Silně ohrožený 1x 10x 1x 12x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium virescens Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) Téměř ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona brevipes Clubiona brevipes Blackwall, 1841 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený 3x 3x
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený 3x 3x
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona marmorata Clubiona marmorata L. Koch, 1866 Ohrožený 1x 1x
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený 6x 6x
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 1x 1x 2x
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona subsultans Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 2x 2x
Porrhoclubiona genevensis Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) Kriticky ohrožený 1x 1x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Lathys stigmatisata Lathys stigmatisata (Menge, 1869) Ohrožený 3x 3x
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 2x 3x
Nigma walckenaeri Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dysdera erythrina Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 9x 11x
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 3x 3x
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 2x 32x 34x
Eresidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Eresus kollari Eresus kollari Rossi, 1846 Ohrožený 7x 7x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Callilepis schuszteri Callilepis schuszteri (Herman, 1879) Ohrožený 6x 6x
Drassodes cupreus Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený 1x 1x
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 22x 22x
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 24x 24x
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 4x 4x
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 9x 9x
Drassyllus villicus Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený 9x 9x
Gnaphosa bicolor Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) Ohrožený 4x 4x
Gnaphosa inconspecta Gnaphosa inconspecta Simon, 1878 Kriticky ohrožený 1x 1x
Gnaphosa lucifuga Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x 2x
Gnaphosa lugubris Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 9x 9x
Gnaphosa opaca Gnaphosa opaca Herman, 1879 Ohrožený 1x 1x
Haplodrassus kulczynskii Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 Ohrožený 4x 4x
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 14x 15x
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 6x 6x
Haplodrassus umbratilis Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený 3x 3x
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 3x 1x 4x
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 6x 6x
Zelotes aurantiacus Zelotes aurantiacus Miller, 1967 Téměř ohrožený 3x 3x
Zelotes erebeus Zelotes erebeus (Thorell, 1871) Ohrožený 3x 3x
Zelotes exiguus Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) Ohrožený 2x 2x
Zelotes longipes Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený 2x 2x
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 8x 8x
Zelotes puritanus Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 Silně ohrožený 1x 1x
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 9x 10x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 6x 6x
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Hahnia helveola Hahnia helveola Simon, 1875 Téměř ohrožený 1x 1x
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 7x 7x
Iberina candida Iberina candida (Simon, 1875) Silně ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Abacoproeces saltuum Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Acartauchenius scurrilis Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený 2x 2x
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 17x 17x
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Anguliphantes angulipalpis Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Téměř ohrožený 1x 1x
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 3x
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený 9x 9x
Centromerus incilium Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený 1x 1x
Centromerus serratus Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený 2x 2x
Centromerus silvicola Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 9x 1x 10x
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Ceratinella major Ceratinella major Kulczyński, 1894 Téměř ohrožený 2x 2x
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 3x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 8x 8x
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 3x 4x
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 1x 3x
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Erigonoplus jarmilae Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) Ohrožený 1x 1x
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Gonatium hilare Gonatium hilare (Thorell, 1875) Silně ohrožený 1x 1x
Gongylidiellum vivum Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený 1x 1x
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 3x
Hylyphantes graminicola Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) Téměř ohrožený 1x 1x
Ipa keyserlingi Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Ohrožený 12x 12x
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 1x 1x
Lepthyphantes minutus Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x 2x
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 6x 6x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený 8x 8x
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x 2x
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 8x 8x
Nematogmus sanguinolentus Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený 4x 4x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 3x 4x
Neriene emphana Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax fuscus Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x 2x
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 5x 5x
Panamomops affinis Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený 1x 1x
Panamomops inconspicuus Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) Silně ohrožený 2x 2x
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Porrhomma pygmaeum Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x 2x
Saloca diceros Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 13x 13x
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený 7x 7x
Tapinopa longidens Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 9x 9x
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 5x 5x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Theonina cornix Theonina cornix (Simon, 1881) Ohrožený 1x 1x
Thyreosthenius parasiticus Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Trichoncus auritus Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) Ohrožený 5x 5x
Trichopterna cito Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený 1x 1x
Troxochrus scabriculus Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Typhochrestus digitatus Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 1x 1x
Walckenaeria acuminata Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený 4x 4x
Walckenaeria capito Walckenaeria capito (Westring, 1861) Téměř ohrožený 1x 1x
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 3x 3x
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria mitrata Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) Není ohrožený 4x 4x
Walckenaeria simplex Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 Ohrožený 1x 1x
Walckenaeria unicornis Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 Téměř ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený 1x 32x 33x
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 1x 3x 4x
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Scotina palliardii Scotina palliardii (L. Koch, 1881) Ohrožený 9x 9x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 25x 27x
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 2x 1x 23x 26x
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x 2x
Alopecosa schmidti Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) Silně ohrožený 1x 3x 4x
Alopecosa sulzeri Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) Ohrožený 6x 6x
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x 4x
Arctosa cinerea Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) Kriticky ohrožený 1x 1x 2x
Arctosa figurata Arctosa figurata (Simon, 1876) Ohrožený 30x 30x
Arctosa lutetiana Arctosa lutetiana (Simon, 1876) Ohrožený 1x 4x 5x
Arctosa maculata Arctosa maculata (Hahn, 1822) Silně ohrožený 1x 1x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 1x 24x 1x 26x
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 1x 5x
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený 1x 43x 44x
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x 2x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Pardosa morosa Pardosa morosa (L. Koch, 1870) Silně ohrožený 1x 1x
Pardosa nigriceps Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) Ohrožený 2x 2x
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 23x 23x
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 1x 1x 2x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 12x 12x
Pardosa saltans Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 Není ohrožený 1x 1x
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 3x 3x
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa robusta Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený 1x 1x 43x 45x
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 8x 8x
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 5x 5x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 10x 11x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero aphana Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 8x 8x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora manicata Zora manicata Simon, 1878 Ohrožený 8x 8x
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený 6x 6x
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený 3x 3x
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 4x 4x
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Opilio saxatilis Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839) 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený 3x 3x
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 1x 1x
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 1x 1x
Philodromus emarginatus Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) Téměř ohrožený 1x 1x
Philodromus margaritatus Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Thanatus atratus Thanatus atratus Simon, 1875 Ohrožený 1x 1x
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 5x 5x
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x 9x 11x
Phrurolithus minimus Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 Ohrožený 2x 2x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 12x 1x 13x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Asianellus festivus Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený 29x 29x
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 1x 3x
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Evarcha laetabunda Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený 4x 4x
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 6x 7x
Pellenes tripunctatus Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x 5x 7x
Philaeus chrysops Philaeus chrysops (Poda, 1761) Ohrožený 2x 7x 3x 12x
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 17x 17x
Pseudeuophrys erratica Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Není ohrožený 1x 1x
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 2x 3x
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Sibianor aurocinctus Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený 1x 1x
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 11x 12x
Talavera petrensis Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) Ohrožený 2x 2x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 3x 3x
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 3x 1x 4x
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 60x 1x 61x
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 3x 3x
Tetragnatha dearmata Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Téměř ohrožený 1x 2x 3x
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x 2x
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 2x 1x 3x
Tetragnatha nigrita Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený 1x 1x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 2x 1x 3x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 3x 3x
Dipoena erythropus Dipoena erythropus (Simon, 1881) Kriticky ohrožený 1x 1x
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 14x 14x
Episinus truncatus Episinus truncatus Latreille, 1809 Téměř ohrožený 2x 2x
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 9x 9x
Euryopis quinqueguttata Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 Silně ohrožený 3x 3x
Heterotheridion nigrovariegatum Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) Ohrožený 1x 1x
Lasaeola coracina Lasaeola coracina (C. L. Koch, 1837) Silně ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 1x 4x 1x 6x
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 1x 1x
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 3x 3x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 3x 3x
Theridion betteni Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený 1x 1x
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Bassaniodes robustus Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) Ohrožený 9x 9x
Ebrechtella tricuspidata Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Heriaeus oblongus Heriaeus oblongus Simon, 1918 Silně ohrožený 1x 1x
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 2x 10x 12x
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený 17x 1x 18x
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila scabricula Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený 12x 12x
Pistius truncatus Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený 1x 1x 2x
Psammitis ninnii Psammitis ninnii (Thorell, 1872) Silně ohrožený 2x 2x
Thomisus onustus Thomisus onustus Walckenaer, 1805 Ohrožený 2x 2x
Tmarus piger Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený 1x 1x 2x
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 3x 3x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 14x 1x 16x
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 21x 21x
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 2x 5x 1x 8x
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 1x 1x 1x 3x
Xysticus luctator Xysticus luctator L. Koch, 1870 Ohrožený 1x 1x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 38x 38x
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 11x 11x
Zodarion italicum Zodarion italicum (Canestrini, 1868) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1459 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 9 2 0 6
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Atypus affinis Eichwald, 1830 1 0 0 1
Atypus muralis Bertkau, 1890 7 1 0 8
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 1 1 0 2
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 2 0 2
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 2 0 2
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 2 4 0 6
Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 3 0 0 3
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 2 5 0 5
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 27 17 4 22
Eresus kollari Rossi, 1846 5 0 0 4
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 11 2 0 3
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 16 16 2 19
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 17 14 3 23
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 4 1 0 4
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 10 1 4 7
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 2 2 0 4
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 3 0 0 1
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 7 3 3 8
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 2 1 0 3
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 18 14 0 14
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 4 0 0 2
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 4 2 0 6
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 5 2 0 3
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 2 0 0 2
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) 4 0 0 2
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 2 0 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 5 4 0 4
Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 3 1 0 3
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 6 0 0 4
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 3 0 0 3
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 6 9 0 13
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 27 31 0 9
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 25 6 0 8
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 2 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 3 0 5
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 1 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 2 2 0 2
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 3 8 0 10
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 2 0 2
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 2 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 10 11 0 4
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 6 0 4
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 3
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 2 0 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 7 18 0 13
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 2 0 2
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 10 0 4
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 3 0 4
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 2 0 0 2
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 2 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 1 0 3
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 2 0 0 2
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 37 9 0 28
Apostenus fuscus Westring, 1851 1 0 0 1
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 11 1 0 9
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 113 36 8 25
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 96 35 2 22
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 3 1 0 3
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 5 6 0 3
Arctosa figurata (Simon, 1876) 41 10 0 26
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 8 1 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 38 18 0 23
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 3 3 0 2
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 557 215 76 43
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 2 0 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 32 6 0 17
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 2 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 20 9 1 11
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 16 3 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 52 20 22 38
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 8 0 2
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 4 0 0 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 0 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 6 0 0 6
Zora manicata Simon, 1878 0 1 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 5 2 0 5
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 7 0 5
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 4 1 4 7
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 2 1 0 3
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 28 10 0 22
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 2 1 0 3
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 4 0 3 5
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 3 0 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 3 4 0 7
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 6 2 0 6
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 86 95 1 49
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 2 2 0 2
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 2 1 0 3
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 4 6 0 7
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 1 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 11 1 0 8
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 1 2 0 3
Lasaeola coracina (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 1 0 2
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 3
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 0 0 2
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 6 4 0 8
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 11 3 0 9
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 18 7 2 17
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 9 3 0 12
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 2 0 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 2 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 5 6 1 10
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 25 5 3 16
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 1 0 3
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 21 6 2 17
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 5 0 7 3
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 3
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 0 1
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 0 0 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 2
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 0 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 11 0 3
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 0 0 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 0 0 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 2
Atypus muralis Bertkau, 1890 0 0 0 2
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 0 0 4
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 4
Eresus kollari Rossi, 1846 1 1 0 1
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 0 1 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 2
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Gnaphosa inconspecta Simon, 1878 0 0 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Gnaphosa opaca Herman, 1879 0 0 0 1
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 2
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 0 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Hahnia helveola Simon, 1875 0 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 0 1
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Ceratinella major Kulczyński, 1894 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Gonatium hilare (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 1 0 0 2
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 1 0 3
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 1 0 3
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 0 0 2
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 0 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 1
Theonina cornix (Simon, 1881) 2 0 0 1
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 0 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 0 2
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 0 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 3
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 0 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 0 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 0 0 2
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 0 0 0 1
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 3
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 0 0 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 1 0 0 4
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 3
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 1
Zora manicata Simon, 1878 0 0 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 0 0 1
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Thanatus atratus Simon, 1875 0 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 3
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 2
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 0 0 0 5
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 0 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 3
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 2
Dipoena erythropus (Simon, 1881) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 2
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 3
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 0 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Heriaeus oblongus Simon, 1918 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 3
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 0 0 2
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 4
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 3 0 0 3
Xysticus luctator L. Koch, 1870 0 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 2 0 0 2
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 2 0 2
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 5 2 0 5
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 1 0 2
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 3 2 2 5
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Araniella displicata (Hentz, 1847) 1 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 2
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 5 0 2
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 1 0 0 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 1 0 2
Atypus muralis Bertkau, 1890 2 0 0 2
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 1 0 2
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 0 1 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 5 3 1 5
Eresus kollari Rossi, 1846 0 0 0 2
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 2 1 0 3
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 2 2 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 3
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 5 1 0 2
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 3 0 0 3
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 4 5 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 4 2 0 3
Erigone atra Blackwall, 1833 0 2 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 5 0 5
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 2 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 4 0 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 1 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 3 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 2 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 2 4 0 3
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 1 0 0 2
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 4 0 0 2
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 3 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 3 1 0 2
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 1 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 1 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Arctosa figurata (Simon, 1876) 5 0 0 2
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 1 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 7 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 16 10 1 2
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 2
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 0 8 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 8 4 0 6
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 1 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 17 4 0 2
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 5 0 3
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora manicata Simon, 1878 0 4 0 4
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 2 3 0 3
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 2 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 0 2
Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 0 1 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 3
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 2
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 5 2 0 5
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 1 3 1 4
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 2 0 5
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 3
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 2 4 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 2 1 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 9 10 0 7
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 0 1 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 2 0 3
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 0 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 3
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 1 0 2
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 5 1 1 6
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 3 3 1 5
Zodarion italicum (Canestrini, 1868) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 2
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 2 0 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 3 0 0 2
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 3 0 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 2 0 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 3 4 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 2
Iberina candida (Simon, 1875) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 2 0 3
Ceratinella major Kulczyński, 1894 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 3 1 0 2
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 0 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 2 0 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 13 11 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 2 3 0 2
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 2 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 2 0 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 1 0 0 1
Arctosa figurata (Simon, 1876) 1 0 0 2
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 7 1 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 1 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 17 4 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 6 6 0 3
Zora manicata Simon, 1878 1 1 0 2
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 2 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 2 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 0 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 2 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 3 0 4
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 3 1 0 2
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 2 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 4 0 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 4 0 0 4
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 6 2 3 2
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 3 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 5 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 4 0 0 3
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 4 5 0 9
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 8 3 0 9
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 3 0 2
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 1 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1459 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 2 0 3
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 3
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 0 1
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 0 0 4
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 3 1 0 4
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 2
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 0 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 10 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 2
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 0 0 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 2
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 1 0 0 2
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 4
Atypus muralis Bertkau, 1890 0 0 0 2
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 1 0 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 2
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 2
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 0 0 6
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 1 1 9
Eresus kollari Rossi, 1846 1 1 0 3
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 0 1 0 2
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 3
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 2
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 0 0 0 2
Gnaphosa inconspecta Simon, 1878 0 0 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 1 0 2
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Gnaphosa opaca Herman, 1879 0 0 0 1
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 2
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 3 0 0 1
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 0 0 0 1
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) 4 0 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 2
Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 5
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 2
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Hahnia helveola Simon, 1875 0 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 2
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 0 1
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 4 5 0 2
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 2
Ceratinella major Kulczyński, 1894 0 1 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 1 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 1 0 2
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 4 2 0 4
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 1 0 0 2
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 0 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 0 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 0 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 1 0 4
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 3
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 0 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 0 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 0 0 2
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 1
Theonina cornix (Simon, 1881) 2 0 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 2 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 0 0 0 2
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 0 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 0 2
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 0 0 2
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 4
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 0 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 0 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 0 0 2
Arctosa figurata (Simon, 1876) 0 0 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 2 0 0 3
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 3
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 1 2
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 0 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 1 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 1 0 0 6
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 4
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 1
Zora manicata Simon, 1878 0 0 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 0 0 1
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Thanatus atratus Simon, 1875 0 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 1 5
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 5
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 2
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 3
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 0 3 1 9
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 0 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 2 4 0 3
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 3 0 3
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 0 1 3
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 3
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 2
Dipoena erythropus (Simon, 1881) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 2
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 3
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 0 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Heriaeus oblongus Simon, 1918 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 3
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 0 0 2
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 5
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 3 0 0 3
Xysticus luctator L. Koch, 1870 0 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 2 0 1 6
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 3
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 9 2 0 6
Atypus muralis Bertkau, 1890 3 1 0 4
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 2 0 3
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 2 4 0 4
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 14 14 4 18
Eresus kollari Rossi, 1846 5 0 0 4
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 10 11 2 14
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 10 8 1 14
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 4 1 0 4
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 7 3 3 8
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 2 1 0 3
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 6 10 0 9
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 4 2 0 6
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 2 0 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 4 0 4
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 3 3 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 1 0 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 2 5 0 6
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 2 0 0 2
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 4 12 0 8
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 2 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 1 0 3
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 1 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 13 4 0 9
Apostenus fuscus Westring, 1851 1 0 0 1
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 8 1 0 7
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 32 8 3 11
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 84 32 2 19
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 3 1 0 3
Arctosa figurata (Simon, 1876) 16 3 0 5
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 34 11 0 15
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 105 67 50 25
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 27 8 13 23
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Zora manicata Simon, 1878 0 1 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 3 2 0 3
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 2 0 2
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 2 1 2 3
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 11 4 0 7
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 1 0 2
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 3 0 1 3
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 3 4 0 7
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 2 0 5
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 2 0 4
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 1 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 8 1 0 5
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 1 2 0 3
Lasaeola coracina (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 4 2 0 5
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 7 0 0 6
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 9 6 2 12
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 5 0 0 5
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 2 0 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 0 1 4
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 22 5 3 13
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 0 0 2
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 13 3 1 10
Zodarion italicum (Canestrini, 1868) 1 0 0 1
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 8 0 0 5
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Atypus affinis Eichwald, 1830 1 0 0 1
Atypus muralis Bertkau, 1890 5 0 0 5
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 2 0 2
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 2 0 0 2
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 10 2 0 3
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 6 1 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 4 3 0 3
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 2 1 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 3 1 0 3
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 3 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 6 1 0 3
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 1 1 0 1
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 3 4 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 3 1 0 3
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 4 0 0 2
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 5 1 0 2
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 4 0 0 4
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 3 0 4
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 3 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 1 2 0 3
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 2 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 16 15 0 3
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 4 3 0 3
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 5 0 1
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 4 0 0 2
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 2 0 0 2
Agroeca cuprea Menge, 1873 21 5 0 17
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 3 3 0 2
Arctosa figurata (Simon, 1876) 28 7 0 22
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 7 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 4 0 3
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 35 10 0 18
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 3 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 18 8 0 2
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 3 0 0 3
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 5 3 0 3
Ero furcata (Villers, 1789) 3 1 0 4
Zora manicata Simon, 1878 1 4 0 5
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 2 0 2
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 2 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 2 1 0 3
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 20 7 0 18
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 1 0 2
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 3 0 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 5 5 0 10
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 2 0 5
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 78 94 0 45
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 3 5 0 5
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 2 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 2 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 2 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 22 6 1 20
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 6 2 7 3
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 5 1
Atypus muralis Bertkau, 1890 1 0 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 2 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 3 4 2 7
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 10 1 4 7
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 12 4 0 5
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 3 3 0 5
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 26 31 0 8
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 16 1 0 4
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 2 0 3
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 2 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 6 0 4
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 3 6 0 5
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 2 0 3
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 2 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 8 1 0 5
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 3 0 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 81 28 5 14
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 12 3 0 3
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Arctosa figurata (Simon, 1876) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 4 2 0 4
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 452 148 26 18
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 2 0 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 3 0 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 16 5 1 9
Trochosa robusta (Simon, 1876) 25 10 9 14
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 2 0 0 2
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 2 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 2 3
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 1 0 2 2
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 16 12 1 10
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 1 0 2
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 1 0 2
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 0 2 0 2
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 4 3 0 3
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 5 1 0 3
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 4 3 0 7
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 6 0 6
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 3 0 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 0 1 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 7 3 0 4
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 5 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 3 2 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 2 1 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 3 2 0 5
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 3 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 3 0 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 1 1 0 1
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 3 4 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 1 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Gonatium hilare (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 2 1 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 9 7 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 3 0 3
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 3 7 0 5
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 3 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 1 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 3 3 0 2
Arctosa figurata (Simon, 1876) 2 0 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 7 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 7 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 18 8 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 4 7 0 3
Zora manicata Simon, 1878 0 1 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 2 2 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 3 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 3 0 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 3 4 0 5
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 2 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 2 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 3 0 0 2
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 3 1 0 2
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 7 3 3 4
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 2 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Araniella displicata (Hentz, 1847) 1 0 0 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 2 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 4 0 2
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 0 1 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 3 1 0 3
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 3 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 19 13 0 3
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 0 8 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 2 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 4 4 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 16 3 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 3 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 1 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 2
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
JeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 0 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 0 1 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 1 0 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 1 0 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Iberina candida (Simon, 1875) 0 1 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy