Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 11× 103× 71× 192×

Agelena labyrinthica (Clerck, 1757)

České jménopokoutník nálevkovitý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy192 nálezů, 116 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška150-1300

Literatura

 © Oto Zimmermann
Popularizační příspěvek o pavoukovi roku 2011 - Agelena labyrinthica.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (192 použitých nálezů)
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past327631
Smyk5221636
Pozorování0202
Individuální sběr21364556
Neurčeno712061
Žlutá miska2002
Nárazová past1001
Prosev1001
Sklepávání0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (192 použitých nálezů)
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1516
Vřesoviště nižších poloh1102
Mokré louky5316
Suché louky031311
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0224
Kamenolomy1113
Lesní okraje16212
Louky0011
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0213
Výsadby listnáčů1012
Mezofilní louky1304
Vlhké doubravy0202
Neurčeno1620479
Suché lesní lemy1124
Ostřicové porosty stojatých vod1001
Xerotermní travinobylinná společenstva3213
Dubohabřiny0001
Lužní lesy nížin1122
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1102
Osluněné skály nižších poloh0101
Suťové a roklinové lesy0101
Rašeliniště9005
Paseky2202
Suché doubravy1001
Písčiny0264
Louky a pastviny0031
Haldy a výsypky3266
Močály21105
Luční ostřicové mokřady0021
Reliktní bory na skalách0122
Vlhké lesní lemy101001
Porosty borůvek0101
Ruderály0022
Přirozené lesy3103
Pastviny3301
Horské smrčiny1001
Acidofilní bory0022
Interiéry budov1302
Břehy tekoucích vod0011
Úhory0011
 SamciSamiceMláďataNálezy