Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 7x 11x 103x 64x 185x

Agelena labyrinthica (Clerck, 1757)

České jménopokoutník nálevkovitý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy185 nálezů, 109 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Literatura

 © Oto Zimmermann
Popularizační příspěvek o pavoukovi roku 2011 - Agelena labyrinthica.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (185 použitých nálezů)
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování0202
Smyk5171631
Individuální sběr21354555
Neurčeno712061
Zemní past325630
Žlutá miska2002
Nárazová past1001
Prosev1001
Sklepávání0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (185 použitých nálezů)
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesní okraje16212
Louky0011
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1315
Výsadby listnáčů1012
Mezofilní louky1304
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0123
Suché louky021310
Vlhké doubravy0202
Neurčeno1620479
Kamenolomy1012
Suché lesní lemy1124
Vřesoviště nižších poloh1001
Ostřicové porosty stojatých vod1001
Mokré louky5215
Xerotermní travinobylinná společenstva3213
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0112
Dubohabřiny0001
Lužní lesy nížin1122
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1102
Osluněné skály nižších poloh0101
Suťové a roklinové lesy0101
Rašeliniště9005
Paseky2202
Suché doubravy1001
Písčiny0264
Louky a pastviny0031
Haldy a výsypky3266
Močály21105
Luční ostřicové mokřady0021
Reliktní bory na skalách0122
Vlhké lesní lemy101001
Porosty borůvek0101
Ruderály0022
Přirozené lesy3103
Pastviny3301
Horské smrčiny1001
Acidofilní bory0022
Interiéry budov1302
Břehy tekoucích vod0011
Úhory0011
 SamciSamiceMláďataNálezy