Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 7x 11x 103x 60x 181x

Agelena labyrinthica (Clerck, 1757)

České jménopokoutník nálevkovitý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy181 nálezů, 108 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Literatura

 © Oto Zimmermann
Popularizační příspěvek o pavoukovi roku 2011 - Agelena labyrinthica.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (181 použitých nálezů)
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování0202
Smyk5151528
Individuální sběr21344554
Neurčeno712061
Zemní past325630
Žlutá miska2002
Nárazová past1001
Prosev1001
Sklepávání0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (181 použitých nálezů)
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesní okraje16212
Louky0011
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0303
Výsadby listnáčů0011
Mezofilní ovsíkové louky0101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0022
Suché louky0101
Vlhké doubravy0202
Mezofilní louky0202
Neurčeno1620479
Kamenolomy0011
Suché lesní lemy1124
Vřesoviště nižších poloh1001
Ostřicové porosty stojatých vod1001
Mokré louky0202
Xerotermní travinobylinná společenstva3213
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0011
Dubohabřiny0001
Lužní lesy nížin1101
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1001
Rašeliniště a slatiniště9004
Paseky1201
Pískovna1012
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
Písečné přesypy0264
Louky a pastviny0031
Xerotermy na jiných podkladech01139
Haldy a výsypky3266
Močály21105
Slatiniště0021
Lužní lesy0021
Reliktní bory na skalních podkladech0122
Vlhké louky5002
Bylinný lem lesa101001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Rákosiny, orobincové porosty0101
Ruderály0011
Přirozené lesy3103
Polní meze3301
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1001
Acidofilní bory0022
Kultury listnáčů1001
Lesní paseky1001
Interiéry budov1302
Mezofilní louky1001
Kamenolom1001
Břehy tekoucích vod0011
Urbánní biotopy0011
Parky0101
Polní úhory0011
Vrchoviště0001
 SamciSamiceMláďataNálezy