Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 14x 21x 195x 29x 259x

Agelena labyrinthica (Clerck, 1757)

České jménopokoutník nálevkovitý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy259 nálezů, 86 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2018
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (93 použitých nálezů)
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr19333745
Zemní past345632
Pozorování0101
Žlutá miska2002
Smyk151211
?2002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (73 použitých nálezů)
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
vlhké doubravy0101
suché lesní lemy111103
pískovny1012
dubohabřiny1001
písčiny0264
Lesní okraje1419
Louky a pastviny0031
travnaté stepi01139
haldy a výsypky3266
Močály21105
luční ostřicové mokřady0021
údolní jasanoolšové luhy0021
reliktní bory na skalách0122
rašeliniště8004
Xerotermní travinobylinná společenstva3202
mokré louky5002
horská vřesoviště0101
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
ruderály0022
Přirozené lesy3103
mezofilní louky4302
podmáčené smrčiny1001
Acidofilní bory0022
Kultury listnáčů1001
paseky1001
interiéry budov1302
kamenolomy1001
Břehy tekoucích vod0011
městské parky0101
úhory0011
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020