Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 7x 11x 103x 31x 152x

Agelena labyrinthica (Clerck, 1757)

České jménopokoutník nálevkovitý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy152 nálezů, 86 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2018
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (91 použitých nálezů)
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr20294146
Zemní past325630
Pozorování0101
Žlutá miska2002
Prosev1001
Sklepávání0202
Smyk1699
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (73 použitých nálezů)
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
vlhké doubravy0101
suché lesní lemy1102
Pískovna1012
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
Písečné přesypy0264
Lesní okraje1419
Louky a pastviny0031
Xerotermy na jiných podkladech01139
Haldy a výsypky3266
Močály21105
Slatiniště0021
Lužní lesy0021
Reliktní bory na skalních podkladech0122
Rašeliniště a slatiniště8003
Xerotermní travinobylinná společenstva3202
Vlhké louky5002
Bylinný lem lesa101001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Rákosiny, orobincové porosty0101
Ruderály0011
Přirozené lesy3103
Polní meze3301
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1001
Acidofilní bory0022
Kultury listnáčů1001
Lesní paseky1001
Interiéry budov1302
Mezofilní louky1001
Kamenolom1001
Břehy tekoucích vod0011
Urbánní biotopy0011
Parky0101
Polní úhory0011
Vrchoviště0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020