Kvadráty: 5649
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 1x 1x
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Zygiella x-notata Zygiella x-notata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dysdera erythrina Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Haplodrassus minor Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) Silně ohrožený 1x 1x
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Allomengea vidua Allomengea vidua (L. Koch, 1879) Téměř ohrožený 1x 1x
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus serratus Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený 1x 1x
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený 1x 1x
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Porrhomma microps Porrhomma microps (Roewer, 1931) Není ohrožený 1x 1x
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Tapinopa longidens Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 1x 1x
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Robertus neglectus Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (44 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 2 1 1
Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 0 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 4 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 7 0 2
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 3 3 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Zygiella x-notata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (44 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Zygiella x-notata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 2 1 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 4 0 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 5 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 2 3 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 0 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)SamciSamiceMláďataNálezy
Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 0 1 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy