Kvadráty: 5649
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Zygiella x-notata Zygiella x-notata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dysdera erythrina Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Haplodrassus minor Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) Silně ohrožený
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Allomengea vidua Allomengea vidua (L. Koch, 1879) Téměř ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Centromerus serratus Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Porrhomma microps Porrhomma microps (Roewer, 1931) Není ohrožený
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tapinopa longidens Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Robertus neglectus Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (50 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 2 1 1
Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 0 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 4 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 11 0 5
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 3 3 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Zygiella x-notata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (50 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Zygiella x-notata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 2 1 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 4 0 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 5 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 2 3 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)SamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 6 0 4
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 0 1 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 0 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy