Nálezy podle období
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 333× 54× 401×

Tetragnatha montana Simon, 1874

České jménočelistnatka perleťová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy401 nálezů, 127 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťhumid, very humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška150-1150

Literatura

 © Ondřej Machač
The wasp A. quadrisculpta was exclusively associated with an orb-weaving spider Tetragnatha montana in the family Tetragnathidae. The alteration of the web architecture of Tetragnatha montana induced by the larva A. quadrisculpta was unique and species specific.


Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (401 použitých nálezů)
Tetragnatha montana Simon, 1874 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk611196178
Neurčeno1352395187
Sklepávání3644835
Individuální sběr33641247
Pozorování5001
Nárazová past1001
Zemní past1223225
Prosev2435022
Eklektor4705
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (401 použitých nálezů)
Tetragnatha montana Simon, 1874 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Louky5506
Lužní lesy nížin2035024
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin3802
Lesní okraje2102
Bylinné porosty břehů1525413
Rašeliniště0415
Mokré louky2335620
Mezofilní louky2303
Paseky3203
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod152307
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2204
Zahradnicky utvářené zahrady a parky6404
Luční ostřicové mokřady4717
Vlhké doubravy2002
Neurčeno12121742199
Stinné skály nižších poloh0202
Kamenolomy1213
Výsadby jehličnanů3012
Břehy tekoucích vod8508
Mokřadní olšiny1743320
Močály2444722
Ostřicové porosty stojatých vod3534
Suché louky4274
Stojaté a pomalu tekoucí vody41309
Bahnité břehy2201
Suché doubravy2326
Štěrkové břehy řek0201
Haldy a výsypky0001
Písčiny1132
Suché křoviny61107
Ostatní pole0201
Ovocné sady s luční vegetací2001
Interiéry budov1001
Přirozené lesy21372
Suťové a roklinové lesy1101
Výsadby listnáčů2301
Porosty borůvek5601
 SamciSamiceMláďataNálezy