Nálezy podle období
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 18x 9x 486x 27x 540x

Tetragnatha montana Simon, 1874

České jménočelistnatka perleťová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy540 nálezů, 117 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2015
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťhumid, very humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-600

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (195 použitých nálezů)
Tetragnatha montana Simon, 1874 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování5001
Individuální sběr3162153
Sklepávání43461039
Smyk791476782
Nárazová past1001
Zemní past0808
Prosev2203
Eklektor4705
Potrava rákosníků2101
ra1001
?1201
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (184 použitých nálezů)
Tetragnatha montana Simon, 1874 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Parky5001
luční ostřicové mokřady4717
vrbové křoviny2002
vlhké doubravy1001
lužní lesy nížin41507
paseky3102
mokré louky2333619
rašeliniště0404
osluněné skály nižších poloh0202
kamenolomy1213
výsadby jehličnanů3012
bylinné porosty břehů132109
Břehy tekoucích vod8508
bažinné olšiny1743320
Močály2444722
údolní jasanoolšové luhy1519016
ostřicové porosty stojatých vod3534
Louky5405
travnaté stepi4274
00000000101
Stojaté a pomalu tekoucí vody41309
bahnité břehy2201
dubohabřiny2326
Lesní okraje1001
štěrkové břehy řek0201
haldy a výsypky0001
pískovny2701
písčiny1132
suché křoviny61106
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod142206
obilná pole0201
městské parky1403
ovocné sady bez bylinné vegetace2001
interiéry budov1001
Přirozené lesy21372
suťové a roklinové lesy1101
Kultury listnáčů2301
horská vřesoviště5601
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019