Nálezy podle období  
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 333× 72× 419×

Tetragnatha montana Simon, 1874

České jménočelistnatka perleťová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy419 nálezů, 132 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2023 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1150

Literatura

 © Ondřej Machač
The wasp A. quadrisculpta was exclusively associated with an orb-weaving spider Tetragnatha montana in the family Tetragnathidae. The alteration of the web architecture of Tetragnatha montana induced by the larva A. quadrisculpta was unique and species specific.


Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (418 použitých nálezů)
Tetragnatha montana Simon, 1874 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk691276287
Individuální sběr33651248
Sklepávání3745837
Prosev2535023
Neurčeno1352395187
Zemní past1623229
Pozorování5001
Nárazová past1001
Eklektor4705
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (419 použitých nálezů)
Tetragnatha montana Simon, 1874 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Písčité břehy1001
Zahradnicky utvářené zahrady a parky6505
Bylinné porosty břehů1526414
Vlhké lesní lemy1201
Lužní lesy nížin2135026
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod162508
Kamenolomy2314
Neurčeno13122243208
Louky5506
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin3802
Lesní okraje2102
Rašeliniště0415
Louky0001
Mokré louky2335620
Mezofilní louky2303
Paseky3203
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2204
Luční ostřicové mokřady4717
Vlhké doubravy2002
Stinné skály nižších poloh0202
Výsadby jehličnanů3012
Břehy tekoucích vod8508
Mokřadní olšiny1743320
Močály2444722
Ostřicové porosty stojatých vod3534
Suché louky4274
Stojaté a pomalu tekoucí vody41309
Bahnité břehy2201
Suché doubravy2326
Štěrkové břehy řek0201
Haldy a výsypky0001
Písčiny1132
Suché křoviny61107
Ostatní pole0201
Ovocné sady s luční vegetací2001
Interiéry budov1001
Přirozené lesy21372
Suťové a roklinové lesy1101
Výsadby listnáčů2301
Porosty borůvek5601
 SamciSamiceMláďataNálezy