Nálezy podle období
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 9x 5x 333x 52x 399x

Tetragnatha montana Simon, 1874

České jménočelistnatka perleťová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy399 nálezů, 125 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťhumid, very humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-600

Literatura

 © Ondřej Machač
The wasp A. quadrisculpta was exclusively associated with an orb-weaving spider Tetragnatha montana in the family Tetragnathidae. The alteration of the web architecture of Tetragnatha montana induced by the larva A. quadrisculpta was unique and species specific.


Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (399 použitých nálezů)
Tetragnatha montana Simon, 1874 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk611185877
Neurčeno1352395187
Individuální sběr33641247
Pozorování5001
Sklepávání3644734
Nárazová past1001
Zemní past1223225
Prosev2435022
Eklektor4705
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (399 použitých nálezů)
Tetragnatha montana Simon, 1874 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Louky5506
Lužní lesy nížin2303
Hliník1101
Lesní okraje2102
Mokré louky0201
Mezofilní louky2303
Bylinné porosty břehů2313
Paseky0101
Rákosiny eutrofních stojatých vod1101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2204
Parky6404
Luční ostřicové mokřady0101
Vlhké doubravy2002
Neurčeno12121742199
Lesní paseky3102
Vlhké louky2333619
Vrchoviště0303
Skály nižších a středních výšek0202
Kamenolom1213
Slatiniště4616
Kulturní lesy1001
Bylinné porosty na březích potoků a řek132109
Břehy tekoucích vod8508
Bažinné olšiny1743320
Močály2444722
Lužní lesy1519016
Porosty vysokých ostřic3534
Xerotermy na jiných podkladech4274
Stojaté a pomalu tekoucí vody41309
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…2201
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2326
Štěrkové lavice0201
Haldy a výsypky0001
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy2604
Pískovna2701
Rákosiny, orobincové porosty142206
Písečné přesypy1132
Křoviny a skupiny stromů mimo les61104
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy1701
Polní cesta0201
Rašeliniště a slatiniště0101
Smrkové monokultury2011
Ovocné sady2001
Interiéry budov1001
Přirozené lesy21372
Suťové a roklinové lesy1101
Floristicky pestré křoviny0003
Kultury listnáčů2301
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou5601
 SamciSamiceMláďataNálezy