Records by time
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tetragnatha montana Simon, 1874 Not endangered 9x 5x 333x 36x 383x

Tetragnatha montana Simon, 1874

Czech namečelistnatka perleťová
Threat levelNot endangered
Records383 nálezů, 117 kvadrátů
First record 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2015
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityhumid, very humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-600

Bibliography

© Ondřej Machač
The wasp A. quadrisculpta was exclusively associated with an orb-weaving spider Tetragnatha montana in the family Tetragnathidae. The alteration of the web architecture of Tetragnatha montana induced by the larva A. quadrisculpta was unique and species specific.


Statistics

By month


By altitude


By collecting method (197 used records)
Tetragnatha montana Simon, 1874 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Pozorování5001
Individuální sběr32631246
Sklepávání3644734
Smyk541045763
Nárazová past1001
Zemní past1223225
Prosev2435022
Eklektor4705
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (184 used records)
Tetragnatha montana Simon, 1874 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Parky6404
luční ostřicové mokřady0101
vrbové křoviny2002
vlhké doubravy1001
lužní lesy nížin1202
Lesní paseky3102
Vlhké louky2333619
Vrchoviště0303
Skály nižších a středních výšek0202
Kamenolom1213
Slatiniště4616
Kulturní lesy1001
Bylinné porosty na březích potoků a řek132109
Břehy tekoucích vod8508
Bažinné olšiny1743320
Močály2444722
Lužní lesy1519016
Porosty vysokých ostřic3534
Louky5405
Xerotermy na jiných podkladech4274
Stojaté a pomalu tekoucí vody41309
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…2201
Lesní okraje1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2326
Štěrkové lavice0201
Haldy a výsypky0001
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy2604
Pískovna2701
Rákosiny, orobincové porosty142206
Písečné přesypy1132
Křoviny a skupiny stromů mimo les61104
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy1701
Polní cesta0201
Rašeliniště a slatiniště0101
Smrkové monokultury2011
Ovocné sady2001
Interiéry budov1001
Přirozené lesy21372
Suťové a roklinové lesy1101
Floristicky pestré křoviny0003
Kultury listnáčů2301
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou5601
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020