Kvadráty: 6061
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený 1x 1x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Larinioides patagiatus Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Callilepis nocturna Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) Ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Floronia bucculenta Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Nematogmus sanguinolentus Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený 1x 1x
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 1x 1x
Palliduphantes insignis Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) Téměř ohrožený 1x 1x
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Arctosa cinerea Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) Kriticky ohrožený 1x 1x
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený 1x 1x
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x 2x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 1x 1x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa robusta Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený 1x 1x
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 1x 1x
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Heliophanus auratus Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anelosimus vittatus Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 1x 1x
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pistius truncatus Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zodarion rubidum Zodarion rubidum Simon, 1914 Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (50 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 2 0 1
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 0 2 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 5 12 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 5 6 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 4 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (50 použitých nálezů)
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 0 2 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 5 12 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 5 6 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 2 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 4 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 1 0 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy