Kvadráty: 6061
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Larinioides patagiatus Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Callilepis nocturna Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) Ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Floronia bucculenta Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Nematogmus sanguinolentus Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Palliduphantes insignis Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) Téměř ohrožený
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Arctosa cinerea Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) Kriticky ohrožený
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Trochosa robusta Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus auratus Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anelosimus vittatus Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pistius truncatus Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion rubidum Zodarion rubidum Simon, 1914 Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (50 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 2 0 1
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 0 2 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 5 12 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 5 6 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 4 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (50 použitých nálezů)
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 0 2 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 5 12 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 5 6 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 2 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 4 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 1 0 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy