Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 3x 5x 104x 19x 131x

Larinioides patagiatus (Clerck, 1757)

České jménokřižák keřový
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy131 nálezů, 68 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Martin Forman, Kryštof Rückl
Areál rozšířeníHolarctic, Af.
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid, humid
StratumShrub layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-400-1100

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (131 použitých nálezů)
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování01001
Individuální sběr834030
Neurčeno1516338
Fotografie1913
Smyk1418123
Zemní past46910
Prosev617017
Sklepávání5409
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (131 použitých nálezů)
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Břehy tekoucích vod21104
Lesní okraje3807
Neurčeno23351260
Vnější stěny budov1101
Rašelinné březiny a bory0011
Rákosiny, orobincové porosty1102
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2313
Floristicky pestré křoviny0801
Přechodová rašeliniště2001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1101
Močály3507
Skalní stepi na vápencových podkladech0101
Vlhké louky1303
Xerotermní travinobylinná společenstva1202
Louky0202
Lužní lesy5205
Skály subalpinského a alpinského pásma0101
Rašeliniště a slatiniště0401
Xerotermy na jiných podkladech1102
Bylinné porosty na březích potoků a řek0101
Vrchoviště1502
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy1202
Polní meze1202
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Ovocné sady1505
Smrkové monokultury0101
Skály nižších a středních výšek0101
Slatiniště0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Pole1001
Křoviny a skupiny stromů mimo les0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
Luční úhory1001
Interiéry budov0101
Bažinné olšiny0101
Urbánní biotopy0101
Parky0101
Kosodřevina0001
 SamciSamiceMláďataNálezy