Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 104× 20× 132×

Larinioides patagiatus (Clerck, 1757)

České jménokřižák keřový
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy132 nálezů, 69 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Martin Forman, Kryštof Rückl
Areál rozšířeníHolarctic, Af.
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid, humid
StratumShrub layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška150-1300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (132 použitých nálezů)
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování01001
Individuální sběr935031
Neurčeno1516338
Fotografie1913
Smyk1418123
Zemní past46910
Prosev617017
Sklepávání5409
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (132 použitých nálezů)
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Břehy tekoucích vod21104
Lesní okraje3807
Jasanoolšové lemy vodotečí1101
Neurčeno23351260
Vnější stěny budov1101
Rašelinné bory0011
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1102
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2313
Suché křoviny0902
Rašeliniště3904
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1101
Močály3507
Skalní stepi na vápenci0101
Mokré louky1303
Xerotermní travinobylinná společenstva1202
Louky0202
Lužní lesy nížin6407
Skály a sutě v horách0101
Suché louky1102
Bylinné porosty břehů0101
Pastviny1202
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Ovocné sady s luční vegetací1505
Výsadby jehličnanů0101
Stinné skály nižších poloh0101
Luční ostřicové mokřady0101
Porosty borůvek0101
Ostatní pole1001
Suché doubravy1001
Úhory1001
Interiéry budov0101
Mokřadní olšiny0101
Ruderály0101
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Mokřadní vrbiny0001
 SamciSamiceMláďataNálezy