Kvadráty: 7160
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 12x 12x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 14x 14x
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 45x 45x
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 5x 5x
Textrix denticulata Textrix denticulata (Olivier, 1789) Téměř ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 11x 11x
Amaurobius jugorum Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený 1x 1x
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 34x 34x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus alsine Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený 1x 1x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Larinioides patagiatus Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Zilla diodia Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 3x 3x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Brommella falcigera Brommella falcigera (Balogh, 1935) Silně ohrožený 1x 1x
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dysdera moravica Dysdera moravica Řezáč, 2014 Téměř ohrožený 10x 10x
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 5x 5x
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 16x 16x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 8x 8x
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 11x 11x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Anguliphantes angulipalpis Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Téměř ohrožený 17x 17x
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus cavernarum Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus leruthi Centromerus leruthi Fage, 1933 Silně ohrožený 1x 1x
Centromerus sellarius Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus silvicola Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 16x 16x
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 12x 12x
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 15x 15x
Ceratinella major Ceratinella major Kulczyński, 1894 Téměř ohrožený 1x 1x
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 3x 3x
Gongylidiellum edentatum Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 Ohrožený 5x 5x
Gongylidiellum vivum Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený 1x 1x
Kratochviliella bicapitata Kratochviliella bicapitata Miller, 1938 Ohrožený 1x 1x
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 9x 9x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 18x 18x
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 21x 21x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Neriene emphana Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 1x 1x
Palliduphantes alutacius Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený 24x 24x
Panamomops affinis Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený 5x 5x
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Porrhomma microps Porrhomma microps (Roewer, 1931) Není ohrožený 1x 1x
Pseudocarorita thaleri Pseudocarorita thaleri (Saaristo, 1971) Ohrožený 3x 3x
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený 2x 2x
Tapinopa longidens Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 55x 55x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 19x 19x
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 6x 1x 7x
Walckenaeria mitrata Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) Není ohrožený 7x 7x
Walckenaeria simplex Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 Ohrožený 2x 2x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 3x 3x
Sagana rutilans Sagana rutilans Thorell, 1875 Silně ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 5x 5x
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený 1x 1x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 7x 7x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 4x 4x
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phalangium opilio Phalangium opilio Linnaeus, 1758 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dolomedes plantarius Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) Kriticky ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Asianellus festivus Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený 1x 1x
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený 2x 2x
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Heliophanus dubius Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 1x 1x
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 1x 1x
Pseudeuophrys obsoleta Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) Ohrožený 1x 1x
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha nigrita Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený 1x 1x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Lasaeola coracina Lasaeola coracina (C. L. Koch, 1837) Silně ohrožený 1x 1x
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený 1x 1x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 3x 3x
Rugathodes instabilis Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený 1x 1x
Theridion betteni Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 1x 1x
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 1x 1x
Xysticus luctator Xysticus luctator L. Koch, 1870 Ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (516 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 38 2 0 12
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 16 7 2 14
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 150 7 1 45
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 4 1 0 5
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 23 3 2 11
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 1 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 102 23 17 33
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 2 0 2
Dysdera moravica Řezáč, 2014 3 4 0 7
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 2 3 1 5
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 8 10 4 16
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 6 4 0 8
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 13 1 0 11
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 2
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 36 21 0 17
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 2 0 0 1
Centromerus leruthi Fage, 1933 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 2 0 0 2
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 33 6 0 16
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 29 4 0 12
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 31 7 0 15
Ceratinella major Kulczyński, 1894 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 0 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 4 1 0 5
Kratochviliella bicapitata Miller, 1938 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 4 9 0 9
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 13 11 0 18
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 26 15 0 21
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 34 19 0 24
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 4 2 0 5
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 0 1 0 1
Pseudocarorita thaleri (Saaristo, 1971) 5 2 0 3
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 1 0 2
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 23 89 0 55
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 6 34 0 19
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 7 0 0 6
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 11 1 0 7
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 2 1 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 3 0 0 3
Sagana rutilans Thorell, 1875 1 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 7 0 0 5
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 5 0 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 14 0 0 7
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 0 1 3
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 1 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 1 0 3
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 2 0 0 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Brommella falcigera (Balogh, 1935) 1 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Dysdera moravica Řezáč, 2014 0 3 0 3
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 2 3 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 3 0 2
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 2 2 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 2 1 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 1 0 1
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 4 7 1 2
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Lasaeola coracina (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 9 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 5 2 2 3
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 1 2 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 2 3 0 2
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (516 použitých nálezů)
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 38 2 0 12
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 16 7 2 14
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 150 7 1 45
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 4 1 0 5
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 23 3 2 11
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 1 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 102 23 17 33
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 2 0 2
Dysdera moravica Řezáč, 2014 3 4 0 7
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 2 3 1 5
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 8 10 4 16
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 6 4 0 8
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 13 1 0 11
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 2
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 36 21 0 17
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 2 0 0 1
Centromerus leruthi Fage, 1933 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 2 0 0 2
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 33 6 0 16
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 29 4 0 12
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 31 7 0 15
Ceratinella major Kulczyński, 1894 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 0 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 4 1 0 5
Kratochviliella bicapitata Miller, 1938 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 4 9 0 9
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 13 11 0 18
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 26 15 0 21
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 34 19 0 24
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 4 2 0 5
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 0 1 0 1
Pseudocarorita thaleri (Saaristo, 1971) 5 2 0 3
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 1 0 2
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 23 89 0 55
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 6 34 0 19
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 7 0 0 6
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 11 1 0 7
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 2 1 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 3 0 0 3
Sagana rutilans Thorell, 1875 1 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 7 0 0 5
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 5 0 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 14 0 0 7
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 0 1 3
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 1 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 1 0 3
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 2 0 0 2
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Dysdera moravica Řezáč, 2014 0 3 0 3
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 2 3 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 3 0 2
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 2 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 4 7 1 2
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 9 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 5 2 2 3
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 1 2 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 2 1 1
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 2 3 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 2 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 1 0 1
Lasaeola coracina (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 1 0 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Brommella falcigera (Balogh, 1935) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy