Kvadráty: 7160
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 23x 23x
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 28x 28x
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 81x 81x
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) Není ohrožený 8x 8x
Textrix denticulata (Olivier, 1789) Téměř ohrožený 2x 2x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 22x 22x
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený 2x 2x
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 62x 62x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený 2x 2x
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 2x 2x
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 6x 6x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Brommella falcigera (Balogh, 1935) Silně ohrožený 2x 2x
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dysdera moravica Řezáč, 2014 Téměř ohrožený 6x 6x
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 10x 10x
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 32x 32x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 16x 16x
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 21x 21x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 4x 4x
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Téměř ohrožený 33x 33x
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus leruthi Fage, 1933 Silně ohrožený 2x 2x
Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený 4x 4x
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 30x 30x
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 23x 23x
Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 28x 28x
Ceratinella major Kulczyński, 1894 Téměř ohrožený 2x 2x
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 6x 6x
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 Ohrožený 10x 10x
Gongylidiellum vivum (O. P.-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený 2x 2x
Kratochviliella bicapitata Miller, 1938 Ohrožený 2x 2x
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 17x 17x
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 33x 33x
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 37x 37x
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 4x 4x
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 2x 2x
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený 45x 45x
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený 10x 10x
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Porrhomma microps (Roewer, 1931) Není ohrožený 1x 1x
Pseudocarorita thaleri (Saaristo, 1971) Ohrožený 6x 6x
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený 4x 4x
Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 95x 95x
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 36x 36x
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 10x 10x
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) Není ohrožený 13x 13x
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 Ohrožený 4x 4x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 5x 5x
Sagana rutilans Thorell, 1875 Silně ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 9x 9x
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený 2x 2x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 6x 6x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 12x 12x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 8x 8x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený 2x 2x
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 10x 10x
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 2x 2x
Hypositticus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený 4x 4x
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 2x 2x
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) Ohrožený 2x 2x
Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Segestria senoculata (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený 2x 2x
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Lasaeola coracina (C. L. Koch, 1837) Silně ohrožený 2x 2x
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený 2x 2x
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 6x 6x
Rugathodes instabilis (O. P.-Cambridge, 1871) Ohrožený 2x 2x
Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 2x 2x
Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 2x 2x
Xysticus luctator L. Koch, 1870 Ohrožený 4x 4x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (493 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 38 2 0 12
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 16 7 2 14
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 150 7 1 45
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) 4 1 0 5
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 23 3 2 11
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 1 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 102 23 17 33
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 2 0 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 2 3 1 5
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 8 10 4 16
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 6 4 0 8
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 13 1 0 11
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 2
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 36 21 0 17
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 2 0 0 1
Centromerus leruthi Fage, 1933 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 2 0 0 2
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 33 6 0 16
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 29 4 0 12
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 31 7 0 15
Ceratinella major Kulczyński, 1894 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 0 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 4 1 0 5
Kratochviliella bicapitata Miller, 1938 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 4 9 0 9
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 13 11 0 18
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 26 15 0 21
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 34 19 0 24
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 4 2 0 5
Pseudocarorita thaleri (Saaristo, 1971) 5 2 0 3
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 1 0 2
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 23 89 0 55
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 6 34 0 19
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 7 0 0 6
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 11 1 0 7
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 2 1 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 3 0 0 3
Sagana rutilans Thorell, 1875 1 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 7 0 0 5
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 5 0 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 14 0 0 7
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 0 1 3
Segestria senoculata (Linné, 1758) 0 0 1 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 1 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 1 0 3
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 2 0 0 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Brommella falcigera (Balogh, 1935) 1 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 2 3 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 3 0 2
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 2 1 1
Hypositticus pubescens (Fabricius, 1775) 2 2 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 1 0 1
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 4 7 1 2
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 5 2 2 3
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 1 2 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 2 3 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (499 použitých nálezů)
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 38 2 0 12
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 16 7 2 14
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 150 7 1 45
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) 4 1 0 5
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 23 3 2 11
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 1 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 102 23 17 33
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 2 0 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 2 3 1 5
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 8 10 4 16
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 6 4 0 8
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 13 1 0 11
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 2
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 36 21 0 17
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 2 0 0 1
Centromerus leruthi Fage, 1933 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 2 0 0 2
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 33 6 0 16
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 29 4 0 12
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 31 7 0 15
Ceratinella major Kulczyński, 1894 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 0 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 4 1 0 5
Kratochviliella bicapitata Miller, 1938 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 4 9 0 9
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 13 11 0 18
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 26 15 0 21
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 34 19 0 24
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 4 2 0 5
Pseudocarorita thaleri (Saaristo, 1971) 5 2 0 3
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 1 0 2
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 23 89 0 55
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 6 34 0 19
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 7 0 0 6
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 11 1 0 7
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 2 1 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 3 0 0 3
Sagana rutilans Thorell, 1875 1 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 7 0 0 5
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 5 0 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 14 0 0 7
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 0 1 3
Segestria senoculata (Linné, 1758) 0 0 1 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 1 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 1 0 3
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 2 0 0 2
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 2 3 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 3 0 2
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Hypositticus pubescens (Fabricius, 1775) 2 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 4 7 1 2
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Gongylidiellum vivum (O. P.-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Rugathodes instabilis (O. P.-Cambridge, 1871) 2 9 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 5 2 2 3
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 1 2 0 1
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 2 1 1
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 2 3 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Hypositticus pubescens (Fabricius, 1775) 0 2 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
2112SamciSamiceMláďataNálezy
Brommella falcigera (Balogh, 1935) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019