Kvadráty: 5949 5250 5150 7160 5352 6048
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pseudocarorita thaleri (Saaristo, 1971) Ohrožený 23× 23×

Pseudocarorita thaleri (Saaristo, 1971)

České jménopavučenka Thalerova
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy23 nálezů, 6 kvadrátů
První nález 1988, J. Šmaha, Šmaha 1990
Poslední nález 1999 , Petr Hůla
Areál rozšířeníEuropean - ME (B, CH, D, CZ, A
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška250-600

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (23 použitých nálezů)
Pseudocarorita thaleri (Saaristo, 1971) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past193011
Eklektor86012
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (23 použitých nálezů)
Pseudocarorita thaleri (Saaristo, 1971) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Mokřadní olšiny2001
Výsadby jehličnanů8108
Lesy5509
Přirozené lesy5203
Neurčeno1001
Acidofilní bory6101
 SamciSamiceMláďataNálezy