Kvadráty: 5949 5250 5150 7160 5352 6048
  Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pseudocarorita thaleri (Saaristo, 1971) Endangered 23× 23×

Pseudocarorita thaleri (Saaristo, 1971)

Czech namepavučenka Thalerova
Threat levelEndangered
Records23 nálezů, 6 kvadrátů
First record 1988, J. Šmaha, Šmaha 1990
Last record 1999 , Petr Hůla
Distribution areaEuropean - ME (B, CH, D, CZ, A
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Altitude250-600

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (23 used records)
Pseudocarorita thaleri (Saaristo, 1971) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past193011
Eklektor86012
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (23 used records)
Pseudocarorita thaleri (Saaristo, 1971) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Mokřadní olšiny2001
Výsadby jehličnanů8108
Lesy5509
Přirozené lesy5203
Neurčeno1001
Acidofilní bory6101
 MalesFemalesJuvenilesRecords