Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený 288x 13x 301x

Centromerus sellarius (Simon, 1884)

České jménoplachetnatka chlumní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy301 nálezů, 70 kvadrátů
První nález 1952, J. Nosek, Nosek 1954
Poslední nález 2015 , Vlastimil Růžička, Jan Dolanský
Areál rozšířeníEuropean
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška300-1200

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (258 použitých nálezů)
Centromerus sellarius (Simon, 1884) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past3571540212
Individuální sběr717019
Smyk2405
Prosev336022
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (228 použitých nálezů)
Centromerus sellarius (Simon, 1884) ESSamciSamiceMláďataNálezy
horské bučiny0101
Acidofilní bukové bučiny1113010
Horské buko-jedlové lesy1934020
Rašeliniště a slatiniště4305
Pískovcová skalní města0404
Bažinné olšiny2808
Suťové a roklinové lesy6319024
Kultury listnáčů1202
Lesní okraje0101
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0403
Skalní a suťové biotopy1001
Květnaté bučiny5721030
Kamenité sutě3617022
Skály nižších a středních výšek1101
Přirozené lesy184013
Přechodová rašeliniště1503
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4305
Širokolisté vysokostébelné nivy6510019
Vrchoviště1101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy16709
Lesní paseky3103
Smrkové monokultury5603
Kamenolom1102
Lesy3304
Křoviny a skupiny stromů mimo les0101
Acidofilní bory0101
Bylinné porosty na březích potoků a řek1102
Vlhké louky1001
Lužní lesy6206
Břehy tekoucích vod2111017
Kácené vrbové křoviny0101
Podmáčené smrčiny1001
Horské smrčiny0101
Kulturní lesy0101
Xerotermy na jiných podkladech0101
Mezofilní louky4001
 SamciSamiceMláďataNálezy