Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený 288× 17× 305×

Centromerus sellarius (Simon, 1884)

České jménoplachetnatka chlumní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy305 nálezů, 71 kvadrátů
První nález 1952, J. Nosek, Nosek 1954
Poslední nález 2020 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníEuropean
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška250-1200

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (305 použitých nálezů)
Centromerus sellarius (Simon, 1884) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev438025
Individuální sběr917020
Zemní past3571540212
Neurčeno716043
Smyk2405
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (305 použitých nálezů)
Centromerus sellarius (Simon, 1884) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suťové a roklinové lesy6520026
Skály a sutě v horách0101
Bylinné porosty břehů2103
Neurčeno3038073
Horské bučiny1935021
Bučiny nižších poloh6834040
Rašeliniště6909
Stinné skály nižších poloh1505
Mokřadní olšiny2808
Výsadby listnáčů1202
Lesní okraje0101
Horské smrčiny0504
Skalní a suťové biotopy1001
Kamenité suti nižších poloh3617022
Přirozené lesy184013
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4305
Širokolisté horské nivy6510019
Suché doubravy16709
Paseky3103
Výsadby jehličnanů5704
Kamenolomy1102
Lesy3304
Suché křoviny0101
Acidofilní bory0101
Mokré louky1001
Lužní lesy nížin6206
Břehy tekoucích vod2111017
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Podmáčené smrčiny1001
Suché louky0101
Mezofilní louky4001
 SamciSamiceMláďataNálezy