Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený 288× 16× 304×

Centromerus sellarius (Simon, 1884)

České jménoplachetnatka chlumní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy304 nálezů, 70 kvadrátů
První nález 1952, J. Nosek, Nosek 1954
Poslední nález 2020 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníEuropean
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška250-1200

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (304 použitých nálezů)
Centromerus sellarius (Simon, 1884) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev438025
Zemní past3571540212
Neurčeno716043
Individuální sběr717019
Smyk2405
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (304 použitých nálezů)
Centromerus sellarius (Simon, 1884) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suťové a roklinové lesy6320025
Skály a sutě v horách0101
Bylinné porosty břehů2103
Neurčeno3038073
Horské bučiny1935021
Bučiny nižších poloh6834040
Rašeliniště6909
Stinné skály nižších poloh1505
Mokřadní olšiny2808
Výsadby listnáčů1202
Lesní okraje0101
Horské smrčiny0504
Skalní a suťové biotopy1001
Kamenité suti nižších poloh3617022
Přirozené lesy184013
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4305
Širokolisté horské nivy6510019
Suché doubravy16709
Paseky3103
Výsadby jehličnanů5704
Kamenolomy1102
Lesy3304
Suché křoviny0101
Acidofilní bory0101
Mokré louky1001
Lužní lesy nížin6206
Břehy tekoucích vod2111017
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Podmáčené smrčiny1001
Suché louky0101
Mezofilní louky4001
 SamciSamiceMláďataNálezy