Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený 527x 12x 539x

Centromerus sellarius (Simon, 1884)

České jménoplachetnatka chlumní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy539 nálezů, 70 kvadrátů
První nález 1952, J. Nosek, Nosek 1954
Poslední nález 2015 , Vlastimil Růžička, Jan Dolanský
Areál rozšířeníEuropean
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška300-1200

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (260 použitých nálezů)
Centromerus sellarius (Simon, 1884) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past3621470215
Individuální sběr210012
Prosev552032
Smyk0201
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (228 použitých nálezů)
Centromerus sellarius (Simon, 1884) ESSamciSamiceMláďataNálezy
horské bučiny1935021
bučiny nižších poloh6834040
rašeliniště6909
osluněné skály nižších poloh1505
bažinné olšiny2808
suťové a roklinové lesy6319024
Kultury listnáčů1202
Lesní okraje0101
podmáčené smrčiny1404
Skalní a suťové biotopy1001
kamenité suti nižších poloh3617022
Přirozené lesy184013
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4305
širokolisté horské nivy6510019
dubohabřiny16709
paseky3103
výsadby jehličnanů5704
kamenolomy1102
Lesy3304
suché křoviny0101
Acidofilní bory0101
bylinné porosty břehů1102
mokré louky1001
údolní jasanoolšové luhy6206
Břehy tekoucích vod2111017
vrbové křoviny0101
horské smrčiny0101
travnaté stepi0101
mezofilní louky4001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019