Kvadráty: 6749
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Haplodrassus umbratilis Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Abacoproeces saltuum Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Anguliphantes angulipalpis Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Téměř ohrožený
Centromerus sellarius Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Incestophantes crucifer Incestophantes crucifer (Menge, 1866) Ohrožený
Lepthyphantes nodifer Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 Téměř ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Walckenaeria kochi Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený

Fotografie

Asagena phalerata
Segestria senoculata

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (113 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 6 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 7 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Incestophantes crucifer (Menge, 1866) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 3 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 2 0 0 2
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 17 2 0 3
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 40 6 0 3
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 26 27 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 10 2 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 43 5 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 2 0 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 85 25 0 3
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 7 1 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 3 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 3 0 3
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 9 8 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 19 4 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 2
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 0 0 2
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 0 0 0 2
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 0 0 2
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 2
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 0 0 2
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 0 0 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 2
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 2
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 2
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 0 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 0 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 5 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 31 3 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 7 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 35 2 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 2 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (113 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 2
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 0 0 2
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 0 0 0 2
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 0 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 2
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 0 0 2
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 0 0 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 11 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 9 1 0 3
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 4 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 3 3
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 2
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 0 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 0 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 13 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 21 4 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 6 3 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 28 4 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 44 11 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 8 7 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 13 4 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 3 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 9 23 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 6 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 2 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 3 2 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 19 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 15 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 35 13 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 2 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 6 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 6 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 7 1 0 1
Incestophantes crucifer (Menge, 1866) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 5 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 31 3 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 7 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 35 2 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 2 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy