Kvadráty: 6749
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 2x 2x
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Téměř ohrožený 1x 1x
Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 4x 4x
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Incestophantes crucifer (Menge, 1866) Ohrožený 2x 2x
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 Téměř ohrožený 1x 1x
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 4x 4x
Stemonyphantes lineatus (Linné, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria kochi (O. P.-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 2x 2x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 8x
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 8x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 1x 5x
Pardosa palustris (Linné, 1758) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 6x 6x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 8x
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 2x 2x
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 8x 8x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 1x 3x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 1x 1x
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 1x 1x
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený 2x 2x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Segestria senoculata (Linné, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 6x 6x
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 4x 4x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 4x 4x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 2x 2x
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (63 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) 6 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 7 1 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 2 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 3 0 0 2
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) 1 1 0 1
Incestophantes crucifer (Menge, 1866) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 3 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 2 0 0 2
Walckenaeria kochi (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 17 2 0 3
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 45 6 0 4
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 57 30 0 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 10 2 0 2
Pardosa palustris (Linné, 1758) 43 5 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 2 1 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 92 26 0 4
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) 42 3 0 4
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 3 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 3 0 3
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 9 8 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 19 4 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 6 1 0 2
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linné, 1758) 0 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (51 použitých nálezů)
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 13 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 21 4 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 6 3 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 28 4 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 44 11 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) 1 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 8 7 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 13 4 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 3 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Walckenaeria kochi (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 9 23 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 6 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) 2 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 3 2 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 19 0 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 15 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 35 13 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 2 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 6 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 0 0 1
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) 6 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 7 1 0 1
Incestophantes crucifer (Menge, 1866) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 5 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 31 3 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 7 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) 35 2 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linné, 1758) 0 0 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019