Kvadráty: 6749
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 2x 2x
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Haplodrassus umbratilis Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Abacoproeces saltuum Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Anguliphantes angulipalpis Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Téměř ohrožený 2x 2x
Centromerus sellarius Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Incestophantes crucifer Incestophantes crucifer (Menge, 1866) Ohrožený 1x 1x
Lepthyphantes nodifer Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 Téměř ohrožený 2x 2x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria kochi Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x 4x
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 3x 3x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 4x 4x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 2x 3x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 2x 2x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 2x 2x
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 2x 2x
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 3x 3x
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 2x 2x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (113 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 6 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 7 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Incestophantes crucifer (Menge, 1866) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 3 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 2 0 0 2
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 17 2 0 3
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 40 6 0 3
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 26 27 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 10 2 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 43 5 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 2 0 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 85 25 0 3
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 7 1 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 3 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 3 0 3
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 9 8 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 19 4 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 2
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 0 0 2
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 0 0 0 2
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 0 0 2
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 2
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 0 0 2
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 0 0 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 2
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 2
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 2
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 0 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 0 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 5 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 31 3 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 7 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 35 2 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 2 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (113 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 2
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 0 0 2
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 0 0 0 2
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 0 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 2
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 0 0 2
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 0 0 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 11 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 9 1 0 3
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 4 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 3 3
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 2
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 0 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 0 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 13 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 21 4 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 6 3 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 28 4 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 44 11 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 8 7 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 13 4 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 3 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 9 23 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 6 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 2 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 3 2 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 19 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 15 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 35 13 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 2 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 6 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 6 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 7 1 0 1
Incestophantes crucifer (Menge, 1866) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 5 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 31 3 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 7 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 35 2 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 2 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy