Nálezy podle období
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 18x 29x 614x 146x 807x

Xysticus kochi Thorell, 1872

České jménoběžník Kochův
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy807 nálezů, 137 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2018 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, (disturbed)
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (350 použitých nálezů)
Xysticus kochi Thorell, 1872 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past494115146234
Prosev2103
Smyk3125034
Žlutá miska156015
Individuální sběr3735058
Sklepávání0404
ra1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (260 použitých nálezů)
Xysticus kochi Thorell, 1872 ESSamciSamiceMláďataNálezy
úhory7104
travnaté stepi3631039
pastviny2102
dubohabřiny3002
písčiny85010
skalní stepi na jiných horninách0101
skalní stepi na vápenci3719436
vnější stěny budov1001
Xerotermní travinobylinná společenstva9021023
okraje silnic3001
osluněné skály nižších poloh7404
interiéry budov2103
ruderály474011
Louky1210010
luční ostřicové mokřady0302
kamenolomy3204
Louky a pastviny3303
horské bučiny1001
Lesní okraje5207
lužní lesy nížin21002
mezofilní louky13208
haldy a výsypky1128514
A1211003214010
kamenité suti nižších poloh3103
Močály3103
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2102
horská vřesoviště6105
mokré louky166011
bažinné olšiny0202
obilná pole9508
00000001203
ovocné sady bez bylinné vegetace10309
bylinné porosty břehů2101
slaniska2002
Stojaté a pomalu tekoucí vody1102
Lesy1101
pískovny0101
rašeliniště1001
výsadby jehličnanů1001
lesostepní doubravy4305
Polní biotopy0101
suché doubravy0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020