Nálezy podle období
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 9x 15x 325x 160x 509x

Xysticus kochi Thorell, 1872

České jménoběžník Kochův
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy509 nálezů, 142 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Milan Řezáč, Radek Šich, Veronika Řezáčová, Klára Řezáčová
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, (disturbed)
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (358 použitých nálezů)
Xysticus kochi Thorell, 1872 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past496118146231
Individuální sběr4940067
Smyk3120031
Prosev4308
Žlutá miska156015
Sklepávání1606
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (266 použitých nálezů)
Xysticus kochi Thorell, 1872 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Nízké xerofilní křoviny1201
písčiny1304
Louky1211011
Xerotermní travinobylinná společenstva9121024
Pole14709
úhory5002
travnaté stepi2002
pastviny1101
Suťové lesy1001
skalní stepi na jiných horninách0101
skalní stepi na vápenci1001
Polní biotopy5202
vnější stěny budov1001
Cesty, silnice3001
Skalní stepi na vápencových podkladech3619435
Skály nižších a středních výšek7404
Interiéry budov2103
Urbánní biotopy474011
Xerotermy na jiných podkladech3431037
Slatiniště0302
Kamenolom3204
Louky a pastviny3303
Horské buko-jedlové lesy1001
Lesní okraje5207
Luční úhory2102
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy21002
Písečné přesypy9309
Mezofilní louky11206
Haldy a výsypky1128514
Ovocné sady4217019
Kamenité sutě3103
Močály3103
Rákosiny, orobincové porosty2102
Polní meze2002
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou6105
Vlhké louky166011
Bažinné olšiny0202
Bylinné porosty na březích potoků a řek2101
Slaniska2002
Stojaté a pomalu tekoucí vody1102
Lesy1101
Pastviny1001
Pískovna0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2001
Vrchoviště1001
Borové monokultury1001
Polní úhory1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy4305
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků0101
 SamciSamiceMláďataNálezy