Nálezy podle období
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 9x 15x 325x 179x 528x

Xysticus kochi Thorell, 1872

České jménoběžník Kochův
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy528 nálezů, 153 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, (disturbed)
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (528 použitých nálezů)
Xysticus kochi Thorell, 1872 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk3429042
Prosev5309
Neurčeno110891151
Zemní past500119146235
Individuální sběr4943070
Žlutá miska156015
Sklepávání1606
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (528 použitých nálezů)
Xysticus kochi Thorell, 1872 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Louky1212012
Suché lesní lemy1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0303
Lesní okraje5308
Neurčeno28612058243
Suché louky3632039
Mezofilní louky12308
Kamenolomy4306
Nízké xerofilní křoviny1201
Písčiny106013
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Úhory8206
Paseky1001
Vřesoviště nižších poloh2203
Xerotermní travinobylinná společenstva9121024
Suché křoviny0101
Ostatní pole14709
Slaniska2103
Kamenité suti nižších poloh5105
Pastviny4104
Suťové a roklinové lesy1001
Skalní stepi na jiných horninách0101
Jeskyně1001
Polní biotopy5202
Vnější stěny budov1001
Okraje silnic3001
Skalní stepi na vápenci3619435
Stinné skály nižších poloh7404
Interiéry budov2103
Ruderály474011
Luční ostřicové mokřady0302
Louky a pastviny3303
Horské bučiny1001
Lužní lesy nížin21002
Haldy a výsypky1128514
Ovocné sady s luční vegetací4217019
Močály3103
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2102
Porosty borůvek6105
Mokré louky166011
Mokřadní olšiny0202
Bylinné porosty břehů2101
Stojaté a pomalu tekoucí vody1102
Lesy1101
Suché doubravy2102
Rašeliniště1001
Výsadby jehličnanů1001
Lesostepní doubravy4305
 SamciSamiceMláďataNálezy