Kvadráty: 6049
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 2x 5x
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 128x 11x 139x
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 3x 5x
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený 2x 2x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 83x 7x 91x
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 114x 114x
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 2x 2x
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 1x 24x 2x 27x
Textrix denticulata Textrix denticulata (Olivier, 1789) Téměř ohrožený 1x 1x 2x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 28x 3x 31x
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 47x 5x 52x
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 4x 4x
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 1x 1x
Araneus triguttatus Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 1x 1x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Cercidia prominens Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený 6x 2x 8x
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Larinioides sclopetarius Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 4x 5x
Zygiella atrica Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) Není ohrožený 1x 1x
Zygiella x-notata Zygiella x-notata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Atypus affinis Atypus affinis Eichwald, 1830 Téměř ohrožený 6x 1x 7x
Atypus piceus Atypus piceus (Sulzer, 1776) Ohrožený 1x 1x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona corticalis Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) Silně ohrožený 1x 1x
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 4x 4x
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Clubiona subsultans Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 13x 3x 16x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dysdera erythrina Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 5x 8x
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 8x 1x 9x
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 63x 4x 68x
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 9x 3x 12x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Callilepis schuszteri Callilepis schuszteri (Herman, 1879) Ohrožený 1x 1x
Drassodes cupreus Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený 6x 6x
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 16x 4x 20x
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 1x 21x 2x 24x
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 5x 5x
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 4x 4x
Drassyllus pumilus Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený 1x 1x 2x
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 3x 1x 4x
Drassyllus villicus Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený 1x 1x
Gnaphosa bicolor Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) Ohrožený 9x 9x
Gnaphosa lucifuga Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 3x 5x 8x
Gnaphosa lugubris Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 3x 3x 6x
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 15x 6x 21x
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 45x 7x 53x
Haplodrassus soerenseni Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) Téměř ohrožený 33x 2x 35x
Haplodrassus umbratilis Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený 6x 6x
Kishidaia conspicua Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866) Silně ohrožený 1x 1x
Micaria formicaria Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený 1x 2x 3x
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 5x 1x 6x
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 4x 1x 5x
Micaria subopaca Micaria subopaca Westring, 1861 Ohrožený 1x 1x
Scotophaeus quadripunctatus Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Scotophaeus scutulatus Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes aurantiacus Zelotes aurantiacus Miller, 1967 Téměř ohrožený 4x 4x
Zelotes clivicola Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený 1x 2x 3x
Zelotes electus Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 3x 1x 4x
Zelotes erebeus Zelotes erebeus (Thorell, 1871) Ohrožený 8x 8x
Zelotes exiguus Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) Ohrožený 3x 3x
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 1x 7x 8x
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 15x 4x 20x
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 37x 5x 43x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 3x 3x
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 38x 1x 39x
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Hahnia helveola Hahnia helveola Simon, 1875 Téměř ohrožený 1x 1x
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Iberina montana Iberina montana (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Abacoproeces saltuum Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 10x 3x 13x
Agyneta affinis Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Není ohrožený 2x 2x
Agyneta conigera Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 2x 2x
Agyneta equestris Agyneta equestris (L. Koch, 1881) Silně ohrožený 2x 2x
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 21x 1x 22x
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 12x 12x
Allomengea scopigera Allomengea scopigera (Grube, 1859) Není ohrožený 2x 2x
Anguliphantes angulipalpis Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Téměř ohrožený 2x 2x
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 3x
Asthenargus helveticus Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Není ohrožený 4x 4x
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 11x 11x
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 11x 11x
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 22x 22x
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 23x 23x
Bathyphantes similis Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 Není ohrožený 1x 1x
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený 11x 11x
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený 15x 15x
Centromerita concinna Centromerita concinna (Thorell, 1875) Není ohrožený 3x 3x
Centromerus cavernarum Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 5x 5x
Centromerus incilium Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený 11x 11x
Centromerus sellarius Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený 15x 15x
Centromerus serratus Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený 4x 4x
Centromerus silvicola Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 9x 9x
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 63x 63x
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 7x 5x 12x
Ceratinella major Ceratinella major Kulczyński, 1894 Téměř ohrožený 3x 3x
Cnephalocotes obscurus Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 27x 27x
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus helleri Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) Není ohrožený 4x 4x
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 55x 55x
Diplocephalus permixtus Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený 3x 3x
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 24x 24x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 68x 68x
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 12x 12x
Dismodicus elevatus Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) Téměř ohrožený 1x 1x
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x 2x
Entelecara erythropus Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 30x 2x 33x
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 27x 28x
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 5x 5x
Erigonoplus jarmilae Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) Ohrožený 3x 3x
Floronia bucculenta Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený 5x 5x
Gongylidiellum edentatum Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 Ohrožený 2x 2x
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 9x 9x
Gongylidiellum vivum Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený 3x 3x
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Hilaira excisa Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Hylyphantes graminicola Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) Téměř ohrožený 2x 2x
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Improphantes nitidus Improphantes nitidus (Thorell, 1875) Téměř ohrožený 1x 1x
Incestophantes crucifer Incestophantes crucifer (Menge, 1866) Ohrožený 1x 1x
Lasiargus hirsutus Lasiargus hirsutus (Menge, 1869) Ohrožený 3x 3x
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 1x 7x 8x
Lepthyphantes minutus Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 2x 3x
Lepthyphantes nodifer Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 Téměř ohrožený 3x 3x
Lepthyphantes notabilis Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 Není ohrožený 6x 6x
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený 8x 8x
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 12x 3x 16x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 3x 7x
Lophomma punctatum Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 2x 2x
Macrargus carpenteri Macrargus carpenteri (O. Pickard-Cambridge, 1895) Ohrožený 9x 9x
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 36x 36x
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený 38x 38x
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 5x 5x
Mecopisthes silus Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 2x 2x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 67x 67x
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 51x 3x 54x
Moebelia penicillata Moebelia penicillata (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Nematogmus sanguinolentus Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený 1x 1x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 6x 6x
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 1x 1x 2x
Obscuriphantes obscurus Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený 3x 3x
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 9x 9x
Oedothorax fuscus Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 18x 18x
Ostearius melanopygius Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) Není ohrožený 2x 2x
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 26x 1x 27x
Panamomops affinis Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený 2x 2x 4x
Pelecopsis elongata Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený 12x 12x
Pelecopsis radicicola Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený 6x 2x 8x
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 3x 3x
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 15x 15x
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Porrhomma pallidum Porrhomma pallidum Jackson, 1913 Není ohrožený 1x 1x
Porrhomma pygmaeum Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Saaristoa firma Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) Není ohrožený 1x 1x
Saloca diceros Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 5x 5x
Scotargus pilosus Scotargus pilosus Simon, 1913 Není ohrožený 1x 1x
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 15x 16x
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 17x 17x
Tapinocyba affinis Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Není ohrožený 6x 6x
Tapinocyba biscissa Tapinocyba biscissa (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 2x 2x
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Tapinopa longidens Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 28x 28x
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 47x 47x
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 59x 7x 66x
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 1x 23x 24x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 62x 1x 63x
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený 6x 6x
Theonina cornix Theonina cornix (Simon, 1881) Ohrožený 1x 1x
Thyreosthenius parasiticus Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Tiso vagans Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený 4x 1x 5x
Trichoncus auritus Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) Ohrožený 1x 1x
Trichopterna cito Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený 4x 1x 5x
Troxochrus scabriculus Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Typhochrestus digitatus Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 3x 3x
Walckenaeria alticeps Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený 23x 4x 27x
Walckenaeria corniculans Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený 6x 6x
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 7x 2x 9x
Walckenaeria cuspidata Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený 12x 4x 16x
Walckenaeria kochi Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 1x 1x
Walckenaeria mitrata Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) Není ohrožený 6x 6x
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený 6x 6x
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený 12x 12x
Walckenaeria simplex Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 Ohrožený 8x 8x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 35x 4x 39x
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený 3x 3x 6x
Agroeca proxima Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 3x 3x
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 9x 9x
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 3x 3x
Scotina celans Scotina celans (Blackwall, 1841) Ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 11x 3x 14x
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 9x 3x 12x
Alopecosa inquilina Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 33x 2x 35x
Alopecosa schmidti Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) Silně ohrožený 1x 1x
Alopecosa sulzeri Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) Ohrožený 2x 2x
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 2x
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 20x 7x 28x
Arctosa figurata Arctosa figurata (Simon, 1876) Ohrožený 1x 1x
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený 1x 1x
Arctosa lutetiana Arctosa lutetiana (Simon, 1876) Ohrožený 1x 1x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 13x 5x 18x
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 21x 21x
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený 10x 5x 15x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 11x 14x
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 2x 3x
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 16x 2x 18x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 24x 25x
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 20x 3x 23x
Pardosa saltans Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 Není ohrožený 11x 11x
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 24x 24x
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 5x 5x
Trochosa robusta Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený 3x 3x
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 1x 7x 1x 9x
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 12x 12x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 104x 4x 109x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 21x 3x 25x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 9x 9x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený 1x 3x 4x
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený 3x 2x 5x
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 34x 2x 36x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 4x 4x
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 1x 2x 3x
Philodromus emarginatus Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) Téměř ohrožený 1x 1x
Philodromus margaritatus Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 5x 5x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 7x 4x 11x
Phrurolithus minimus Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 Ohrožený 3x 1x 4x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 12x 2x 14x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Asianellus festivus Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený 3x 3x 6x
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Dendryphantes hastatus Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x 2x
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 3x 4x
Evarcha laetabunda Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený 2x 1x 3x
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Neon rayi Neon rayi (Simon, 1875) Silně ohrožený 1x 1x
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 5x 1x 6x
Pseudeuophrys erratica Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Není ohrožený 1x 1x 2x
Synageles hilarulus Synageles hilarulus (C. L. Koch, 1846) Silně ohrožený 1x 1x
Talavera petrensis Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) Ohrožený 1x 1x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 8x 1x 9x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 9x 9x
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 30x 30x
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 22x 22x
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 3x 3x
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 5x 6x
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 3x 5x
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 5x 8x 13x
Euryopis laeta Euryopis laeta (Westring, 1861) Silně ohrožený 2x 2x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 7x 7x
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pholcomma gibbum Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený 9x 9x
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 26x 3x 29x
Theridion melanurum Theridion melanurum Hahn, 1831 Není ohrožený 1x 1x 2x
Theridion pictum Theridion pictum (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Bassaniodes robustus Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) Ohrožený 2x 2x 4x
Coriarachne depressa Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 1x 1x
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 1x 2x 3x
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 2x 1x 3x
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený 2x 2x
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 5x 3x 8x
Ozyptila scabricula Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený 2x 2x
Ozyptila simplex Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) Téměř ohrožený 3x 3x
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 1x 7x 2x 10x
Psammitis ninnii Psammitis ninnii (Thorell, 1872) Silně ohrožený 2x 5x 7x
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 1x 12x 2x 15x
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 5x 2x 8x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 9x 1x 10x
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 5x 5x
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 2x 2x 4x
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 2x 1x 3x
Xysticus luctator Xysticus luctator L. Koch, 1870 Ohrožený 3x 2x 5x
Xysticus luctuosus Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 7x 2x 9x
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 5x 5x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 3x 2x 5x
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (3293 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 3 0 0 3
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1320 122 0 125
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 6 4 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 187 51 0 80
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 473 49 0 112
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 1 0 2
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 32 10 0 22
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 3 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 160 3 0 26
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 257 26 0 47
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 3 0 3
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 6 1 0 6
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 2 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 2 3
Atypus affinis Eichwald, 1830 13 0 0 3
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 4 1 0 4
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 10 6 0 12
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 3 0 0 3
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 5 7 0 7
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 101 41 0 60
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 7 10 0 8
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 2 3 0 4
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 31 7 0 12
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 40 11 0 19
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 10 0 0 5
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 4 0 0 3
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 8 4 0 8
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 3 0 0 2
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 2 2 0 2
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 26 9 0 13
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 83 17 0 43
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 76 8 0 33
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 7 2 0 6
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 3 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 3 0 4
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 4 0 4
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 2 2 0 4
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 2
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 3 4 0 7
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) 2 1 0 2
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 5 2 0 6
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 19 16 0 12
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 36 10 0 33
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 3 0 3
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 50 10 0 31
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Hahnia helveola Simon, 1875 2 0 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 4 1 0 3
Iberina montana (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 11 7 0 9
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 2 0 0 2
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) 3 0 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 18 8 0 16
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 25 16 0 12
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 0 3 0 2
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 3 0 0 3
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 6 0 0 4
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 10 0 11
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 8 4 0 9
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 25 14 0 22
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 85 66 0 23
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 1 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 10 2 0 10
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 77 49 0 13
Centromerita concinna (Thorell, 1875) 2 1 0 3
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 6 0 0 5
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 4 6 0 8
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 17 5 0 12
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 11 0 0 4
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 10 3 0 9
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 385 83 0 54
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 11 0 0 6
Ceratinella major Kulczyński, 1894 0 3 0 3
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 40 11 0 26
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 3 5 0 4
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 89 70 0 54
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 3 0 3
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 54 8 0 23
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 71 103 0 63
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 19 3 0 12
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 1 2 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 191 22 0 29
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 177 49 0 26
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 4 1 0 5
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 18 3 0 2
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 3 1 0 2
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 2 3 0 4
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 2 0 0 2
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 9 2 0 9
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 3 0 0 3
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 1 2 0 3
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 3 0 0 2
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Incestophantes crucifer (Menge, 1866) 1 0 0 1
Lasiargus hirsutus (Menge, 1869) 3 0 0 3
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 8 3 0 6
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 2 0 0 2
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 3 1 0 3
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 4 3 0 5
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 11 1 0 7
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 4 7 0 11
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 7 0 4
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Macrargus carpenteri (O. Pickard-Cambridge, 1895) 195 32 0 9
Macrargus rufus (Wider, 1834) 76 66 0 33
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 252 37 0 36
Maso sundevalli (Westring, 1851) 3 2 0 5
Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 2 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 68 59 0 64
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 61 33 0 49
Moebelia penicillata (Westring, 1851) 2 0 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 6 0 0 6
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 2 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 7 8 0 3
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 8 3 0 8
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 3 0 3
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 2 4 0 4
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 34 53 0 18
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 1 1 0 2
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 18 9 0 23
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 3 0 0 2
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 12 18 0 12
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 3 5 0 6
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 2 1 0 3
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 18 12 0 15
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 2 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 2 2 0 4
Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) 0 1 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 7 0 0 4
Scotargus pilosus Simon, 1913 1 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 17 5 0 13
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 25 10 0 15
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 4 1 0 5
Tapinocyba biscissa (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 1 0 2
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 23 29 0 25
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 96 65 0 43
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 158 106 0 56
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 16 32 0 19
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 76 88 0 60
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 6 4 0 6
Theonina cornix (Simon, 1881) 0 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 2 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 4 1 0 3
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 3 0 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 21 7 0 22
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 6 5 0 6
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 6 1 0 7
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 2 0 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 12 5 0 11
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 5 0 0 5
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 14 3 0 6
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 13 3 0 12
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 6 4 0 8
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 38 20 0 33
Agroeca cuprea Menge, 1873 2 0 0 2
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 5 0 3
Apostenus fuscus Westring, 1851 14 4 0 7
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 1 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 46 6 0 9
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 12 6 0 7
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 180 13 0 31
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 1 0 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 1 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 55 33 0 18
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 36 2 0 10
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 124 45 10 21
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 63 25 0 9
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 352 61 0 14
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 242 72 0 23
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 225 67 0 18
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 115 35 0 23
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 8 3 0 5
Trochosa robusta (Simon, 1876) 1 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 12 1 0 6
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 16 1 0 12
Trochosa terricola Thorell, 1856 344 105 0 97
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 81 13 0 19
Ero furcata (Villers, 1789) 1 6 1 8
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 1 0 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 2 0 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 47 12 0 33
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 4 0 0 3
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 1 0 3
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 2 0 0 2
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 2 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 9 4 0 7
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 1 2 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 7 6 0 11
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 5 1 0 3
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 8 2 0 3
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 2 0 3
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 1 0 2
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 6 0 0 6
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 2 0 1 3
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 2 3 0 3
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 5 4 0 9
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 81 127 0 24
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 37 35 0 21
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 4 1 0 4
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 6 0 0 4
Euryopis laeta (Westring, 1861) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 6 2 0 7
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 12 3 0 8
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 21 11 0 24
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 1 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 10 2 0 5
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 8 0 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 8 1 0 7
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 11 1 0 11
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 12 0 0 4
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 13 2 0 7
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 5 0 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 1 0 2
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 4 0 0 3
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 7 0 0 7
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 5 0 0 5
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 6 0 0 3
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 3 0 0 2
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 13
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 4
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 10
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 2
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 5
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 0 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 0 5
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 5
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 0 0 2
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 0 0 1
Zygiella x-notata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 3
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 4
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 0 0 5
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 0 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 7
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 4
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 0 0 0 1
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 0 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 7
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 5
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 4
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 0 0 6
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 4
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 8
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 0 0 10
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 0 0 0 2
Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 2
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 0 0 2
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 2
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 0 0 0 1
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) 0 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 7
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 8
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 3
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 0 0 3
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 4
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 0 0 2
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 0 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 6
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 0 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 0 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 0 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 0 5
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 3
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 5
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 0 0 0 2
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 0 0 2
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 0 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 8
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 3
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 3
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 4
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 0 0 5
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 5
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 0 4
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 0 0 2
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Scotina celans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 5
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 0 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 2
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 0 0 9
Arctosa figurata (Simon, 1876) 0 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 7
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 2
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 6
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 13
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 4
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 0 0 0 11
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 0 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 8
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 6
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 0 0 3
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 0 3
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 0 0 1
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 4
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 0 0 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 3
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 0 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Neon rayi (Simon, 1875) 0 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 0 3
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 0 0 1
Synageles hilarulus (C. L. Koch, 1846) 0 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 3
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 2
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 0 0 2
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 4
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 9
Euryopis laeta (Westring, 1861) 0 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 4
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 0 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 0 0 0 3
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 2
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 3
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 3
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 0 0 0 6
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 4
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 4
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 0 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 2
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 0 0 2
Xysticus luctator L. Koch, 1870 0 0 0 2
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 2
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 9 3 0 4
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 7 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 36 9 0 4
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 8 0 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 6 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 1 0 2
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 5 1 0 3
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 2 0 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 10 4 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 2 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 2 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 3 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 7 8 0 4
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 0 0 1
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 2 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 3 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 8 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 4 0 0 2
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 33 4 0 2
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 2 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 4 3 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 6 0 0 1
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 14 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 8 8 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 5 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 1 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 8 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 4 2 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (3293 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 13
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 4
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 10
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 1 0 3
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 5
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 0 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 0 5
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 5
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 0 0 2
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 0 0 1
Zygiella x-notata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 4
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 2
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 4
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 0 0 5
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 0 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 7
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 4
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 0 0 0 1
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 0 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 7
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 5
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 4
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 0 0 6
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 4
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 8
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 0 0 10
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 0 0 0 2
Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 2
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 0 0 2
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 2
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 0 0 0 1
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) 0 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 7
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 8
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 4
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 0 0 3
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 4
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 0 0 2
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 0 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 7 2 0 3
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 6
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 0 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 0 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 0 0 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 0 5
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 3
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 5
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 0 0 0 2
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 0 0 2
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 0 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 8
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 3
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 3
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 5
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 0 0 5
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 5
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 0 4
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 0 0 2
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Scotina celans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 5
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 0 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 2
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 1 0 10
Arctosa figurata (Simon, 1876) 0 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 7
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 2
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 6
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 14
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 4
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 0 0 0 11
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 0 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 9
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 6
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 0 0 3
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 0 3
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 0 0 1
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 4
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 0 0 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 3
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 0 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Neon rayi (Simon, 1875) 0 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 0 3
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 0 0 1
Synageles hilarulus (C. L. Koch, 1846) 0 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 3
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 2
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 0 0 2
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 4
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 9
Euryopis laeta (Westring, 1861) 0 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 4
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 0 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 0 0 0 3
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 2
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 3
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 3
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 0 0 0 6
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 4
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 4
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 0 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 2
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 0 0 2
Xysticus luctator L. Koch, 1870 0 0 0 2
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 2
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 248 27 0 26
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 60 19 0 23
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 110 19 0 31
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 3 2 0 4
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 4 0 0 3
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 94 14 0 18
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 2 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 4 0 0 3
Clubiona terrestris Westring, 1851 4 1 0 2
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 25 6 0 12
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 2
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 5 0 0 5
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 16 2 0 8
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 4 1 0 5
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 5 0 0 4
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Iberina montana (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 5 6 0 3
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 6 7 0 7
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 6 0 0 3
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 3 0 4
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 3 0 0 2
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 2 0 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 2 0 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 18 5 0 8
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 4 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 55 49 0 20
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 21 0 0 6
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 6 12 0 7
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 4 1 0 3
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 1 2 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 5 0 0 2
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 3 0 0 3
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 2 2 0 3
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 2 0 0 2
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 1 0 4
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 3 1 0 3
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 2 3 0 5
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 6 3 0 4
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 8 2 0 5
Maso sundevalli (Westring, 1851) 2 0 0 2
Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 2 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 32 22 0 24
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 12 6 0 6
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 8 2 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 1 0 4
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 10 16 0 8
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 3 3 0 4
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 3 5 0 5
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 2 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 1 0 2
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 1
Scotargus pilosus Simon, 1913 1 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 4 0 0 4
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 15 24 0 16
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 8 32 0 17
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 3 12 0 10
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 51 43 0 27
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 11 4 0 11
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 3 0 0 2
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 2 0 0 2
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 1 1 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 4 1 0 5
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 12 2 0 5
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 2 1 0 3
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 3 0 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 51 10 0 19
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 3 1 4
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 5 1 0 4
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 1 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 2 0 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 19 18 0 3
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 3 2 0 4
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 3 0 0 3
Xysticus audax (Schrank, 1803) 4 0 0 4
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 582 59 0 34
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 45 20 0 20
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 108 12 0 24
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 5 2 0 3
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 103 2 0 12
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 14 2 0 6
Cercidia prominens (Westring, 1851) 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 3 4 0 6
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 36 18 0 21
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 5 0 0 5
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 5 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 3 0 0 2
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 45 12 0 20
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 36 3 0 10
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 2 2 0 4
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 15 4 0 13
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 9 1 0 5
Hahnia helveola Simon, 1875 2 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 3 0 0 2
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 3 0 0 3
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 16 9 0 3
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 3 0 0 3
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 3 0 3
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 1 2 0 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 9 2 0 4
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 7 6 0 9
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 16 2 0 6
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 5 0 4
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 8 0 0 4
Erigone atra Blackwall, 1833 38 3 0 6
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 5 2 0 4
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Lasiargus hirsutus (Menge, 1869) 2 0 0 2
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 14 55 0 15
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 3 3 0 4
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 9 9 0 10
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 24 15 0 20
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 2 0 5
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 2 1 0 3
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 4 0 0 3
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 2
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 3 2 0 3
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 3 0 4
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 13 22 0 11
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 10 19 0 12
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 1 0 2
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 6 5 0 6
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 3 1 0 4
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 2 0 0 2
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 0 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 3 0 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 115 2 0 5
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 12 1 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 2 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 31 9 0 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 84 15 0 14
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 4 0 4
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 5 0 0 5
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 4 0 0 4
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 1 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 33 55 0 4
Crustulina guttata (Wider, 1834) 2 0 0 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 1 0 3
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 2 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 1 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 6 0 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 3 0 0 3
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 32 2 0 5
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 5 0 0 3
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 76 6 0 8
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 4 0 0 2
Cercidia prominens (Westring, 1851) 3 1 0 3
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 5 1 0 3
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 17 7 0 3
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 4 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 5 1 0 4
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 2 0 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 3 0 3
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 2 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 11 0 0 7
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 3 0 0 2
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 2 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 75 45 0 4
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 2 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 55 11 0 4
Ceratinella major Kulczyński, 1894 0 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 6 6 0 5
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 23 25 0 7
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 3 1 0 3
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 9 9 0 6
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 0 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 2 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 2 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 2 3 0 3
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 2 0 0 2
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 10 0 5
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 4 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 4 0 0 3
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 2 10 0 6
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 2 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 17 3 0 6
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 73 19 0 5
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 15 1 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 7 1 0 4
Trochosa terricola Thorell, 1856 82 47 0 12
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 20 6 0 8
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 5 2 0 5
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 2 0 3
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 7 7 0 7
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 6 1 0 4
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 2 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 2 0 0 2
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 169 5 0 10
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 37 5 0 12
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 62 1 0 10
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 19 5 0 9
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 25 1 0 8
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 93 8 0 10
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 5 0 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 13 9 0 13
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 20 0 0 3
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 2 0 0 2
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 2 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 15 1 0 8
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 5 1 0 3
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 0 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 2 2 0 4
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 5 0 2
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 4 3 0 5
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 48 0 0 2
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 3 0 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 9 3 0 5
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 2 4 0 4
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 7 4 0 6
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 0 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 2 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 1 2 0 2
Apostenus fuscus Westring, 1851 1 0 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 1 0 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 7 2 0 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 21 1 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 2 0 0 2
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 2 0 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 10 3 0 6
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 6 5 0 5
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 4 0 0 3
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 23 0 0 6
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 9 0 0 2
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 3 0 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 3 0 0 2
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 6 2 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 2 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 3 0 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 2 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 2 0 3
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 5 0 0 3
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 6 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 2 1 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 16 6 0 4
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 8 3 0 5
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 0 2 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 29 2 0 4
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 26 5 0 4
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 10 31 0 5
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 2 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 3 0 3
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 5 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 2 1 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 5 2 0 3
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 18 6 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 8 1 0 4
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 12 2 0 5
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 2 1 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 20 1 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 88 14 0 9
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 97 29 0 5
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 7 1 0 4
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 3 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 25 8 0 6
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 6 2 0 3
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 7 23 0 5
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 4 0 3
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 1 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 3 0 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 5 0 0 2
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 2 0 0 2
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 6 4 0 2
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 3 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 4 0 3
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 4 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 1 0 2
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 5 2 0 2
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 1 2 0 3
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 16 13 0 7
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 5 1 0 3
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) 2 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 4 1 0 3
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 2 1 0 1
Centromerita concinna (Thorell, 1875) 2 0 0 2
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 11 0 0 4
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 16 2 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Incestophantes crucifer (Menge, 1866) 1 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 10 4 0 7
Macrargus carpenteri (O. Pickard-Cambridge, 1895) 195 32 0 9
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 3 0 2
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 167 30 0 8
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 2 0 3
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 8 4 0 5
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 78 4 0 5
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 20 27 0 11
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 1 0 0 1
Theonina cornix (Simon, 1881) 0 1 0 1
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 3 0 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 1 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 9 3 0 3
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 10 3 0 3
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 1 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 3 7 0 3
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 22 0 0 2
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 59 5 0 3
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 4 3 0 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 24 2 0 3
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 4 2 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 5 0 0 2
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 81 7 0 9
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 12 4 0 7
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 30 2 0 7
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 2 0 0 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 4 0 0 2
Cercidia prominens (Westring, 1851) 1 0 0 1
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 1 0 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 4 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 2 0 2
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 3 0 0 2
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 9 4 0 4
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 6 0 0 4
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 2 1 0 3
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 1 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 11 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 3 0 3
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 1 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 4 8 0 7
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 10 7 0 9
Moebelia penicillata (Westring, 1851) 2 0 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 1 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 45 48 0 11
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 3 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 2 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 2 2 0 3
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 2 0 0 2
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 25 1 0 5
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 5 2 0 4
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 1 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 73 6 0 6
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 7 0 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 15 3 0 4
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 25 1 0 3
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 19 2 0 5
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 4 0 0 1
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 2 0 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 9 5 0 5
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 2 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 48 22 0 7
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 5 0 0 2
Ceratinella major Kulczyński, 1894 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 6 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 15 10 0 10
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 3 2 0 3
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 10 4 0 8
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 4 0 3
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 3 0 0 3
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 5 1 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 2 2 0 2
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 70 11 0 8
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 2 1 0 3
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 7 11 0 6
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 5 2 0 5
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 3 1 0 2
Apostenus fuscus Westring, 1851 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 4 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 3 0 3
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 5 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 0 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 2 1 0 2
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 35 2 0 6
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 14 0 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 12 0 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 7 6 0 5
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 1 3 0 3
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 8 3 0 5
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 3 2 0 3
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 3 0 0 2
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 2 2 0 2
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 3 4 0 2
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) 1 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 9 0 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 3 1 0 2
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 4 0 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 7 1 0 4
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 18 3 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 2 1 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 7 0 0 2
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 1 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 2 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 2 2 0 3
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 8 0 0 2
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 4 20 0 6
Trochosa robusta (Simon, 1876) 1 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 18 2 0 5
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 2 0 0 2
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 1 2 0 2
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 8 2 0 3
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 2 0 0 2
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 1
Euryopis laeta (Westring, 1861) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 10 0 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 2 0 0 2
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 6 0 6
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 2 0 3
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 9 1 0 5
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 1 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 2 1 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 38 1 0 5
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 4 0 0 3
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 3 10 0 5
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 5 1 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 1 0 2
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 3 1 0 2
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 6 0 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 1 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 4 13 0 4
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 8 1 0 2
Tapinocyba biscissa (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 4 2 0 3
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 9 2 0 3
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 3 2 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 4 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 58 24 0 5
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 5 0 0 2
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 3 0 3
Ero furcata (Villers, 1789) 0 2 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 2 0 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 1 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 2 0 0 2
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 5 0 0 2
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 8 0 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 4 1 0 2
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 19 11 0 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 11 1 0 4
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 8 2 0 3
Erigone atra Blackwall, 1833 94 13 0 6
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 132 36 0 6
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 2 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 2 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 1 0 2
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 2 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 10 4 0 4
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 1 0 2
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 3 1 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 1 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 21 0 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 14 1 0 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 319 55 0 7
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 10 3 0 5
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 7 0 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 9 0 0 2
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 6 1 0 3
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 31 43 0 8
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 1 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 1 0 2
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 4 1 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 0 3 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 5 9 0 6
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 2 3 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 1 0 2
Centromerita concinna (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 36 10 0 3
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 7 0 0 4
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 4 8 0 6
Erigone atra Blackwall, 1833 3 0 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 3 1 0 3
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 0 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 10 3 0 4
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 5 4 0 3
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 1 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 23 11 0 4
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 3 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 6 0 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 6 2 0 2
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 2 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 3 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 2 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 6 0 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 2 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 3 0 0 2
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 1 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 13 8 0 3
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 1 0 3
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 9 4 0 6
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 8 1 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 3 0 0 3
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 3 1 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Tapinocyba biscissa (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 5 0 0 3
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 3 0 3
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 2 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 3 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 12 2 8 4
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 5 1 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 4 0 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 0 0 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 4 3 0 3
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 3 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 2 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 4 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 4 0 0 2
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 4 2 0 3
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 2
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 4 0 0 1
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 8 1 0 3
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 4 1 0 2
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 3 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 2 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 2 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 4 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 1 1 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 22 6 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 3 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 0 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 3 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 3 1 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 6 1 0 2
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 41 17 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 10 4 0 5
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 25 3 0 4
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 3 0 0 3
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 1 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 6 0 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 3 0 0 2
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 15 0 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 15 1 0 5
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 2 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 2 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 3 1 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 3 0 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 3 2 0 3
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 3 0 3
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 11 16 0 7
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 3 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 6 9 0 3
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 3 0 3
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 3 0 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 45 15 0 7
Trochosa terricola Thorell, 1856 8 0 0 2
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 3 3 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 2 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 4 1 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 3 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 47 40 0 4
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 125 14 0 3
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 3 1 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 53 1 0 3
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 2 0 0 2
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 7 0 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 2 2 0 3
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 26 21 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 5 0 0 3
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 8 5 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 110 44 0 2
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 3 4 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 3 4 0 2
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 8 4 0 3
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 2 0 0 2
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 2 0 0 2
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 8 0 0 2
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 27 4 0 5
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 14 4 0 6
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 27 0 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 5 0 0 2
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 4 1 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 2 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 1 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 3 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 2 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 1 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 2 0 3
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 4 3 0 4
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 1
Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 3 7 0 4
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 0 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 6 0 0 3
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 3 0 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 20 2 0 4
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 3 0 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 2 0 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 2 0 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 1 0 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 1 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 1 1 0 2
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 2 1 0 2
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 2 0 0 2
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 1 0 0 1
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 1 1 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 1 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 2 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Lasiargus hirsutus (Menge, 1869) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 3 0 0 1
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 2 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 6 6 0 5
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 0 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 1 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 6 0 0 2
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 21 2 0 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 5 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 4 0 0 2
Xysticus luctator L. Koch, 1870 2 0 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 17 1 0 4
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 3 0 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 19 5 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 3 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 2 0 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 4 3 0 3
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 6 2 0 5
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 1 0 2
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 1 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 7 1 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 3 0 1 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 2 0 2
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 9 2 0 4
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 5 2 0 3
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 3 0 0 3
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 7 0 0 4
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 5 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Ceratinella major Kulczyński, 1894 0 1 0 1
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 3 3 0 3
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 6 1 0 3
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 7 8 0 3
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 2 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 8 10 0 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 5 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 12 3 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 5 0 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 13 0 0 3
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 3 0 3
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 1 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 4 2 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 1 1 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 3 5 0 4
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 0 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 2 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 2 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 4 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 15 6 1 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 36 11 0 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Pozemní komunikaceSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 2 0 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy