Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený 206× 79× 287×

Walckenaeria furcillata (Menge, 1869)

České jménopavučenka vidlohlavá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy287 nálezů, 84 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-1350

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (287 použitých nálezů)
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past15614934186
Prosev3605
Vysavač0101
Individuální sběr96012
Neurčeno2038069
Nárazová past4003
Smyk4004
Eklektor2406
Sklepávání0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (286 použitých nálezů)
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lužní lesy nížin6002
Neurčeno39620111
Suťové a roklinové lesy7307
Dubohabřiny0202
Mokré louky1102
Pastviny2101
Stinné skály nižších poloh2303
Suché louky0903
Lesy1432038
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2202
Kamenité suti nižších poloh4507
Reliktní bory na skalách3204
Suché doubravy1310016
Rašelinné bory1101
Porosty borůvek0101
Louky1001
Lesní okraje3209
Lesostepní doubravy2025016
Výsadby jehličnanů3926023
Vlhké lesní lemy1001
Haldy a výsypky00344
Kamenolomy3001
Acidofilní bory101207
Bučiny nižších poloh7006
Luční ostřicové mokřady4001
Horské smrčiny1001
Přirozené lesy4003
Suché křoviny1003
Xerotermní travinobylinná společenstva6103
Ruderály0001
Skalní stepi na vápenci4306
 SamciSamiceMláďataNálezy