Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený 2x 206x 64x 272x

Walckenaeria furcillata (Menge, 1869)

České jménopavučenka vidlohlavá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy272 nálezů, 77 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2017 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-600

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (203 použitých nálezů)
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr95011
Zemní past14414334174
Nárazová past4003
Prosev3504
Smyk4004
Eklektor2406
Sklepávání0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (171 použitých nálezů)
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vlhké louky1102
pastviny2101
Suťové lesy1001
Suťové a roklinové lesy4102
Pískovcová skalní města2101
Xerotermy na jiných podkladech0903
Skály nižších a středních výšek0202
Lesy1432038
Pískovna2202
Kamenité sutě4507
Skupiny stromů, remízky < 1 ha0101
Reliktní bory na skalních podkladech3204
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1310016
Rašelinné březiny a bory1101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Louky1001
Suťové a roklinové lesy2103
Lesní okraje3209
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2025016
Smrkové monokultury58012
Bylinný lem lesa1001
Haldy a výsypky00344
Kulturní lesy301707
Kamenolom3001
Acidofilní bory101207
Acidofilní bukové bučiny4004
Kultury jehličnanů3103
Slatiniště4001
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1001
Přirozené lesy4003
Trnkové křoviny1001
Xerotermní travinobylinná společenstva6103
Borové monokultury1001
Urbánní biotopy0001
Floristicky pestré křoviny0002
Květnaté bučiny3002
Skalní stepi na vápencových podkladech4306
 SamciSamiceMláďataNálezy