Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený 3x 364x 56x 423x

Walckenaeria furcillata (Menge, 1869)

České jménopavučenka vidlohlavá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy423 nálezů, 76 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2014 , Stanislav Rada
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-600

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (203 použitých nálezů)
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past15014834179
Individuální sběr6308
Nárazová past4003
Smyk2003
Prosev2103
Eklektor2406
?0201
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (170 použitých nálezů)
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) ESSamciSamiceMláďataNálezy
pastviny2101
dubohabřiny1411018
suťové a roklinové lesy6205
osluněné skály nižších poloh2303
travnaté stepi0903
Lesy1432038
pískovny2202
kamenité suti nižších poloh4507
mokré louky1001
reliktní bory na skalách3204
rašelinné bory1101
horská vřesoviště0101
Louky1001
Lesní okraje3209
lesostepní doubravy2025016
výsadby jehličnanů3926023
suché lesní lemy1001
haldy a výsypky00344
kamenolomy3001
Acidofilní bory101207
bučiny nižších poloh7006
luční ostřicové mokřady4001
podmáčené smrčiny1001
Přirozené lesy4003
suché křoviny1003
Xerotermní travinobylinná společenstva6103
ruderály0001
skalní stepi na vápenci4306
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020