Kvadráty: 6374
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Larinioides patagiatus Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený
Leviellus stroemi Leviellus stroemi (Thorell, 1870) Ohrožený
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený
Clubiona germanica Clubiona germanica Thorell, 1871 Ohrožený
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argyroneta aquatica Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
Scotophaeus scutulatus Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Floronia bucculenta Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Gongylidiellum vivum Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Hylyphantes graminicola Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) Téměř ohrožený
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 10× 10×
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený
Porrhomma pygmaeum Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 14× 14×
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Tibellus maritimus Tibellus maritimus (Menge, 1875) Ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha dearmata Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Téměř ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Tetragnatha nigrita Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anelosimus vittatus Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Steatoda castanea Steatoda castanea (Clerck, 1757) Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (258 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 4 1 0 5
Singa hamata (Clerck, 1757) 8 8 0 8
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 2 1 0 3
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 2 0 4
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 3 0 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 2 0 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 1 0 2
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 3 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 2 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 2 2 0 2
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 1 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 1 0 3
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 6 0 2
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 11 0 0 5
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 1 1 0 2
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 3 19 0 6
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 19 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 1 0 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 2 0 2
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 7 6 0 3
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 2 0 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 7 0 3
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 8 14 0 4
Tetragnatha montana Simon, 1874 3 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 2 3 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 4 5 0 4
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 4 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) 0 1 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 1 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 1 5 0 2
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 5 0 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 20 21 0 2
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 2 0 4
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 7 0 4
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 9 28 0 5
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 6 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 3 2 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 3 0 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 4 33 0 4
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 2 6 0 3
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 4 0 4
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 1 0 2
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 4 0 3
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 4 5 0 3
Dictyna uncinata Thorell, 1856 7 0 0 4
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 16 20 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 7 8 0 3
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 9 26 0 6
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 3 14 0 1
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 4 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 0 0 2
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 3 2 0 3
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 2 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 5 0 3
Dictyna uncinata Thorell, 1856 4 4 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 6 3 0 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 17 2 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 3 2 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 4 0 0 2
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 4 0 0 2
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 4 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (258 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 2 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 3 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 6 11 0 8
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 4 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 4 1 0 5
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 4 6 0 4
Singa hamata (Clerck, 1757) 9 8 0 9
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 2 1 0 3
Clubiona lutescens Westring, 1851 3 8 0 8
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 3 0 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 2 0 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 2 0 2
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 1 0 2
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 3 0 2
Dictyna uncinata Thorell, 1856 15 4 0 7
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 25 20 0 5
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 2 0 4
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 2 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 2 2 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 1 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 1 0 3
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 6 0 2
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 7 9 0 4
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 11 0 0 5
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 1 2 0 3
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 3 19 0 6
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 9 32 0 9
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 19 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 1 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 1 0 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 2 0 2
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 2 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 24 37 0 14
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 3 2 0 4
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 18 8 0 4
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 4 2 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 3 0 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 1 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 7 47 0 5
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 2 0 2
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 8 0 4
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 8 14 0 4
Tetragnatha montana Simon, 1874 5 5 0 3
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 3 0 0 3
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 8 0 5
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 2 0 3
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 4 2 0 4
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 5 7 0 3
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 2 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 20 21 0 2
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 5 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy