Nálezy podle období
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený 4x 4x 225x 19x 252x

Dictyna pusilla Thorell, 1856

České jménocedivečka menší
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy252 nálezů, 89 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2014 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant probably
Nadm. výška200-700

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (99 použitých nálezů)
Dictyna pusilla Thorell, 1856 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk1928034
Individuální sběr1236131
Sklepávání1245026
Prosev1102
Zemní past0102
sf1124
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (81 použitých nálezů)
Dictyna pusilla Thorell, 1856 ESSamciSamiceMláďataNálezy
slaniska1001
reliktní bory na skalách3305
mokré louky3606
vřesoviště nižších poloh1101
luční ostřicové mokřady71207
Louky a pastviny0302
pastviny0101
Lesní okraje0303
Močály21108
Xerotermní travinobylinná společenstva3305
Louky0101
pískovny0101
ostřicové porosty stojatých vod1001
suché křoviny0101
A1211000101
travnaté stepi3303
Lesy1001
bylinné porosty břehů0101
dubohabřiny1001
úhory0303
podmáčené smrčiny2701
písčiny0202
rašeliniště2506
výsadby jehličnanů7306
bažinné olšiny0101
mezofilní louky0101
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0501
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1124
Přirozené lesy1101
interiéry budov0101
horská vřesoviště0101
městské parky0101
údolní jasanoolšové luhy0101
suché doubravy0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019