Nálezy podle období
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x 123x 20x 147x

Dictyna pusilla Thorell, 1856

České jménocedivečka menší
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy147 nálezů, 89 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2014 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant probably
Nadm. výška200-700

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (96 použitých nálezů)
Dictyna pusilla Thorell, 1856 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk1925026
Individuální sběr1441138
Zemní past1406
Sklepávání1037021
Prosev1405
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (82 použitých nálezů)
Dictyna pusilla Thorell, 1856 ESSamciSamiceMláďataNálezy
slaniska1001
reliktní bory na skalách1001
Slaniska0101
vřesoviště nižších poloh1101
Vlhké louky3505
Slatiniště71207
Louky a pastviny0302
Pastviny0101
Lesní okraje0303
Močály21108
Xerotermní travinobylinná společenstva3305
Reliktní bory na skalních podkladech2304
Louky0101
Pískovna0101
Porosty vysokých ostřic2002
Křovinatý plášť lesa0101
Ovocné sady0101
Xerotermy na jiných podkladech3303
Lesy1001
Bylinné porosty na březích potoků a řek0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
Luční úhory0303
Podmáčené smrčiny2701
Písečné přesypy0202
Vrchoviště1001
Rašeliniště a slatiniště1505
Smrkové monokultury7104
Bažinné olšiny0101
Mezofilní louky0101
Rákosiny, orobincové porosty0501
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1124
Přirozené lesy1101
Interiéry budov0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Borové monokultury0202
Parky0101
Lužní lesy0101
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků0101
 SamciSamiceMláďataNálezy