Nálezy podle období  
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený 123× 23× 150×

Dictyna pusilla Thorell, 1856

České jménocedivečka menší
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy150 nálezů, 90 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Canopies
Koruny. Stromové koruny obvykle výše než 5 m.
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant probably
Nadm. výška150-850

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (150 použitých nálezů)
Dictyna pusilla Thorell, 1856 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání1137022
Individuální sběr1644139
Smyk1826026
Zemní past1507
Neurčeno2122551
Prosev1405
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (150 použitých nálezů)
Dictyna pusilla Thorell, 1856 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Horské smrčiny1001
Neurčeno2852467
Rašeliniště2607
Reliktní bory na skalách3305
Slaniska0101
Vřesoviště nižších poloh1101
Mokré louky3505
Luční ostřicové mokřady71207
Louky a pastviny0302
Pastviny0101
Lesní okraje0303
Močály21108
Xerotermní travinobylinná společenstva3305
Louky0101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Ostřicové porosty stojatých vod2002
Suché křoviny0101
Ovocné sady s luční vegetací0101
Suché louky3303
Lesy1001
Bylinné porosty břehů0101
Suché doubravy1102
Úhory0303
Podmáčené smrčiny2701
Písčiny0202
Výsadby jehličnanů7306
Mokřadní olšiny0101
Mezofilní louky0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0501
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1124
Přirozené lesy1101
Interiéry budov0101
Porosty borůvek0101
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Lužní lesy nížin0101
 SamciSamiceMláďataNálezy