Nálezy podle období
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený 123× 20× 147×

Dictyna pusilla Thorell, 1856

České jménocedivečka menší
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy147 nálezů, 89 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2017 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant probably
Nadm. výška150-850

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (147 použitých nálezů)
Dictyna pusilla Thorell, 1856 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk1826026
Neurčeno2122551
Individuální sběr1441138
Zemní past1406
Sklepávání1037021
Prosev1405
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (147 použitých nálezů)
Dictyna pusilla Thorell, 1856 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště2607
Reliktní bory na skalách3305
Slaniska0101
Neurčeno2648465
Vřesoviště nižších poloh1101
Mokré louky3505
Luční ostřicové mokřady71207
Louky a pastviny0302
Pastviny0101
Lesní okraje0303
Močály21108
Xerotermní travinobylinná společenstva3305
Louky0101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Ostřicové porosty stojatých vod2002
Suché křoviny0101
Ovocné sady s luční vegetací0101
Suché louky3303
Lesy1001
Bylinné porosty břehů0101
Suché doubravy1102
Úhory0303
Podmáčené smrčiny2701
Písčiny0202
Výsadby jehličnanů7306
Mokřadní olšiny0101
Mezofilní louky0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0501
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1124
Přirozené lesy1101
Interiéry budov0101
Porosty borůvek0101
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Lužní lesy nížin0101
 SamciSamiceMláďataNálezy