Kvadráty: 6859
  Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Cyclosa oculata Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Hypsosinga albovittata Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta cauta Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) Téměř ohrožený
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Trichopterna cito Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus floricola Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Neottiura suaveolens Neottiura suaveolens (Simon, 1880) Ohrožený
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (67 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 1 5 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 2 2 0 3
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 1 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 1 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 2 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 1 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 3 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 1 0 3
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 3 0 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 2 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 1 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 4 2 3 3
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 1 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 3 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 0 1 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 0 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 1 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (67 použitých nálezů)
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 0 1 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 0 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 1 1 0 2
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 3 0 0 2
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 1 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 3 0 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 2 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 4 1 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 1 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 1 4 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 1 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 2 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 1 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 3 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 1 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy