Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 397x 319x 716x

Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)

České jménokřižák pruhovaný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy716 nálezů, 273 kvadrátů
První nález 1952, P. Starý, Miller 1971
Poslední nález 2021 , Kryštof Rückl, Petr Beneš, Viktor Střeštík
PopisKrásný pavouk ze středozemí, který se v posledních desetiletích úžasně rychle rozšířil na našem území. Samice je nápadná, žlutě a černě pruhovaná, jako sršeň. Samec je mnohem menší, nenápadný. Vyskytuje se na otevřených stanovištích, často hodně ovlivněných činností člověka – kolem cest, na okrajích zástavby, opuštěných plochách, na sušších loukách atp. Staví si sítě nízko nad zemí, takže se do nich chytají hlavně sarančata. V síti je někdy pruh klikaté, bílé pavučiny – stabilimentum. Na podzim samice utká velký kokon, do kterého uloží až několik set vajíček.
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-400-900

Literatura

 © Oto Zimmermann
In 1999–2019, spiders and millipedes in Žleby, a municipality in the District of Kutná Hora were recorded. At 22 sites, the author collected or photographed 854 spider and 642 millipede specimens belonging to 121 spider and 29 millipede species. Most of them are common, however, spiders Ero aphana, Nematogmus sanguinolentus, Silometopus elegans and Amaurobius jugorum, and millipedes Cylindroiulus arborum and Haploporatia eremita, are ecologically significant. The most (millipede) species rich site at Žleby were the left bank of the Doubrava River and the lime alley. During the long-termed survey on spiders, the first occurrence of five recently spreading species (Pholcus phalangioides, Ebrechtella tricuspidata, Argiope bruennichi, Steatoda triangulosa and Ero aphana) was documented at Žleby.

 © Oto Zimmermann

Background: Dispersal and reproduction are key life-history traits that jointly determine species’ potential to expand their distribution, for instance in light of ongoing climate change. These life-history traits are known to be under selection by changing local environmental conditions, but they may also evolve by spatial sorting. While local natural selection and spatial sorting are mainly studied in model organisms, we do not know the degree to which these processes are relevant in the wild, despite their importance to a comprehensive understanding of species’ resistance and tolerance to climate change.

Methods: The wasp spider Argiope bruennichi has undergone a natural range expansion - from the Mediterranean to Northern Europe during the recent decades. Using reciprocal common garden experiments in the laboratory, we studied differences in crucial traits between replicated core (Southern France) and edge (Baltic States) populations. We tested theoretical predictions of enhanced dispersal (ballooning behaviour) and reproductive performance (fecundity and winter survival) at the expansion front due to spatial sorting and local environmental conditions.

Results: Dispersal rates were not consistently higher at the northern expansion front, but were impacted by the overwintering climatic conditions experienced, such that dispersal was higher when spiderlings had experienced winter conditions as occur in their region. Hatching success and winter survival were lower at the range border. In agreement with theoretical predictions, spiders from the northern leading edge invested more in reproduction for their given body size.

Conclusions: We found no evidence for spatial sorting leading to higher dispersal in northern range edge populations of Argiope bruennichi. However, reproductive investment and overwintering survival between core and edge populations differed. These life-history traits that directly affect species’ expansion rates seem to have diverged during the recent range expansion of Argiope bruennichi. We discuss the observed changes with respect to the species’ natural history and the ecological drivers associated with range expansion to northern latitudes. © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (716 použitých nálezů)
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Fotografie2084148
Smyk16252136
Pozorování0819
Individuální sběr5641371
Neurčeno514627539
Zemní past2479
Prosev0123
Sklepávání0031
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (716 použitých nálezů)
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Devětsilové lemy horských toků0501
Vlhké louky2175326
Cesty, silnice0203
Louky372436
Lesní okraje0215
Vnější stěny budov0202
Neurčeno261985467
Zahrady0313
Xerotermní travinobylinná společenstva20131417
Louky a pastviny01859
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Suché louky0094
Dubohabřiny0001
Mezofilní louky2033
Slaniska0011
Vřesoviště nižších poloh1001
Vnější stěny budov0101
Osamělé stavby, samoty, hradní zříceniny0101
Pole014017
Obhospodařované pozemky0703
Kamenolom2074
Xerotermy na jiných podkladech511713
Lesní paseky0205
Močály821114
Urbánní biotopy133028
Pastviny0908
Ovocné sady a vinohrady0002
Písečné přesypy0101
Kulturní lesy0001
Ruderály1629
Vinohrady0102
Porosty vysokých ostřic0115
Stojaté a pomalu tekoucí vody0001
Reliktní bory na skalních podkladech1001
Ovocné sady1002
Luční úhory1101
Polní biotopy0101
Rákosiny, orobincové porosty0204
Skalní stepi na vápencových podkladech0002
Břehy tekoucích vod1403
Slatiniště0011
Polní meze0102
Rašeliniště a slatiniště02204
 SamciSamiceMláďataNálezy