Kvadráty: 6245
  Nálezy podle období  
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Amaurobius ferox Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus triguttatus Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Gibbaranea gibbosa Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (8 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 0 1
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (8 použitých nálezů)
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 0 1
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy