Nálezy podle období
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 7x 10x 186x 36x 239x

Metellina merianae (Scopoli, 1763)

České jménometa jeskynní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy239 nálezů, 114 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2021
Areál rozšířeníEuropean (Gr.) (Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Vlhkost stanovišťhumid
StratumUnderground, Vertical surfaces
Osvětlení stanovišťshaded, dark
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-1200

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (149 použitých nálezů)
Metellina merianae (Scopoli, 1763) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr341075587
Zemní past13222439
Prosev410713
Smyk2103
Eklektor1102
Sklepávání3625
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (126 použitých nálezů)
Metellina merianae (Scopoli, 1763) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Jeskyně11176
Lesy1314
vlhké lesní lemy0101
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehů1001
stinné skály nižších poloh1001
Horské buko-jedlové lesy1404
Skály nižších a středních výšek1102
Kamenité sutě451117
Bylinné porosty na březích potoků a řek2425
Kultury jehličnanů0123
Sklepy1340313
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0112
Smrkové monokultury1303
Vlhké louky1102
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy0021
Doly, štoly71217
Suťové a roklinové lesy35713
Pískovcová skalní města05106
Břehy tekoucích vod44178
Štěrkové lavice0101
Urbánní biotopy0011
Bažinné olšiny0412
Močály0101
Skály subalpinského a alpinského pásma0302
Kamenolom0503
Skalní a suťové biotopy2255
Interiéry budov1102
Xerotermy na jiných podkladech1202
Osamělé stavby, samoty, hradní zříceniny0101
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy0101
Ovocné sady0111
Louky1001
Kulturní lesy0101
Skalní stepi na vápencových podkladech0101
Lužní lesy1121
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
 SamciSamiceMláďataNálezy