Nálezy podle období
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 14x 20x 321x 30x 385x

Metellina merianae (Scopoli, 1763)

České jménometa jeskynní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy385 nálezů, 111 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2013 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean (Gr.) (Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Vlhkost stanovišťhumid
StratumUnderground, Vertical surfaces
Osvětlení stanovišťshaded, dark
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-1200

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (148 použitých nálezů)
Metellina merianae (Scopoli, 1763) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr401103986
Zemní past8152433
Prosev27811
Sklepávání44168
Smyk2204
?2304
Eklektor1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (123 použitých nálezů)
Metellina merianae (Scopoli, 1763) ESSamciSamiceMláďataNálezy
vlhké lesní lemy0101
bylinné porosty břehů3426
stinné skály nižších poloh1001
horské bučiny1404
osluněné skály nižších poloh16108
kamenité suti nižších poloh451117
výsadby jehličnanů1527
interiéry budov1340314
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0112
mokré louky1102
lužní lesy nížin0021
jeskyně821812
suťové a roklinové lesy35713
Břehy tekoucích vod44178
štěrkové břehy řek0101
ruderály0112
bažinné olšiny0412
Močály0101
Lesy1213
skály a sutě v horách0302
kamenolomy0503
Skalní a suťové biotopy2244
A7114001101
travnaté stepi1202
lesostepní doubravy0101
ovocné sady bez bylinné vegetace0111
Louky1001
skalní stepi na vápenci0101
údolní jasanoolšové luhy1121
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019