Nálezy podle období
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 10× 186× 45× 248×

Metellina merianae (Scopoli, 1763)

České jménometa jeskynní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy248 nálezů, 119 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean (Gr.) (Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Vlhkost stanovišťhumid
StratumUnderground, Vertical surfaces
Osvětlení stanovišťshaded, dark
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška0-1250

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (248 použitých nálezů)
Metellina merianae (Scopoli, 1763) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr351115692
Fotografie1551
Prosev611816
Neurčeno2536390
Zemní past13222439
Smyk2103
Eklektor1102
Sklepávání3625
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (248 použitých nálezů)
Metellina merianae (Scopoli, 1763) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Kamenité břehy potoků0101
Vnější stěny budov1753
Ruderály0112
Jeskyně823813
Suťové a roklinové lesy45714
Skály a sutě v horách1414
Lesy1314
Neurčeno355617113
Vlhké lesní lemy0101
Vlhké doubravy1001
Suché křoviny0111
Bylinné porosty břehů3426
Stinné skály nižších poloh26109
Horské bučiny1404
Kamenité suti nižších poloh451117
Výsadby jehličnanů1527
Interiéry budov1441315
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0112
Mokré louky1102
Lužní lesy nížin1142
Břehy tekoucích vod44178
Štěrkové břehy řek0101
Mokřadní olšiny0412
Močály0101
Kamenolomy0503
Skalní a suťové biotopy2255
Suché louky1202
Lesostepní doubravy0101
Ovocné sady s luční vegetací0111
Louky1001
Skalní stepi na vápenci0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
 SamciSamiceMláďataNálezy