Kvadráty: 6747
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius ferox Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 5x 1x 6x
Gibbaranea gibbosa Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Ohrožený 1x 1x
Hypsosinga heri Hypsosinga heri (Hahn, 1831) Ohrožený 1x 1x
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Atypus affinis Atypus affinis Eichwald, 1830 Téměř ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dolomedes fimbriatus Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený 2x 2x
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Asianellus festivus Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený 1x 1x
Philaeus chrysops Philaeus chrysops (Poda, 1761) Ohrožený 1x 1x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x

Fotografie

Philaeus chrysops
Pisaura mirabilis

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (14 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 0 1 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 3 0 1
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 1 5 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (16 použitých nálezů)
Křoviny a skupiny stromů mimo lesSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 0 6 0 2
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 3 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Doly, štolySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 0 1 1
Vegetace vytrvalých obojživelných bylin, bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 1 5 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 1 1 0 1
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy