Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený 102× 56× 161×

Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843)

České jménopokoutník tmavý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy161 nálezů, 72 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
PopisPokoutník černý, Eratigena atrica, je odjakživa nejobvyklejším pavoukem, kterého lidé nacházejí doma ve vaně, ze které nemůže vylézt.
Areál rozšířeníEuropean
Fytogeografická oblast-
Původnost stanovišť
artificial (Preference: Vysoká)
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť-
Stratum
Vertical surfaces (Preference: Vysoká)
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
abundant probably
Nadm. výška150-700

Literatura

 © Oto Zimmermann
Žižiavka obyčajná (Porcellio scaber) patrí spolu s ostatnými suchozemskými rovnakonôžkami k najdôležitejším rozkladačom organickej hmoty, čím výrazne pozitívne vplýva na pôdotvorný proces. Ako obyvateľ pôdy je súčasťou edafickej potravovej siete. V tejto práci boli skúmané interakcie troch typov predátorov (kútnik, stonôžka a bystruška) so žižiavkou obyčajnou. Predátorom najčastejšie loviacim rovnakonôžku bol kútnik tmavý (45 %, F 3,275 = 3,027, p = 0,061). Stonôžky v laboratórnych podmienkach neprejavovali veľký záujem o túto korisť (17 %) a bystrušky ju lovili ešte menej (7 %). Iný druh potravy bystrušky konzumovali značne ochotnejšie (50 %, F 4,351 = 6,385 p = 0,020). Žižiavka bola výrazne najmenej aktívna pri kútnikovi (F 3,102 = 66,866, p < 0,001), no nízka aktivita nebola zaznamenaná pri pokusoch s ostatnými dvoma predátormi. Sledované boli tiež behaviorálne prejavy živočíchov pri vzájomnom stretnutí.

 © Oto Zimmermann

A few specimens (both adults and larvae) of the arachnophilous stilt bug Metacanthus annulosus Fieber, 1859 were found in a web of the giant house spider Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) in Brno (Czech Republic). This is the first host record, and confirmation of the species’ arachnophily, in Central Europe.

Metacanthus (Cardopostethus) annulosus Fieber, 1859 is a rarely collected species of stilt bug (Hemiptera: Heteroptera: Berytidae), distributed in the Mediterranean region and the Pannonian Basin (Péricart 2001,  Morkel 2007, Vašíček et al. 2018). It is an arachnophilous species living in spider webs, where it feeds on trapped arthropods (Štys et al. 2003, Morkel 2007). So far, these stilt bugs have been found in the funnel-webs of spiders of the genus Agelena (Araneae: Agelenidae). In eastern parts of the Mediterranean area (Anatolia, the Cyclades) the host spider was identified as Agelena orientalis (Štys et al. 2003, Morkel 2007). Agelena orientalis does not occur in Croatia (Nentwig et al. 2018), where M. annulosus was found in the webs of another, still unidentified, species of Agelena s. lat. (Vašíček et al. 2018). In Central Europe, M. annulosus has so far only been collected very rarely, and details of its ecology have been largely unknown (Rabitsch 2004, 2009, Vašíček et al. 2018).Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (160 použitých nálezů)
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr3354969
Neurčeno1438943
Prosev2202
Fotografie1102
Pozorování1204
Zemní past425913334
Smyk11005
Sklepávání0701
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (161 použitých nálezů)
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1203
Vnější stěny budov1304
Interiéry budov3651050
Stinné skály nižších poloh0202
Ruderály2606
Neurčeno20441461
Kamenolomy4948
Skalní a suťové biotopy0101
Okraje silnic0101
Vřesoviště nižších poloh0101
Suché doubravy101001
Dubohabřiny1301
Lesní okraje0102
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Porosty borůvek7002
Kamenité suti nižších poloh2002
Jeskyně1002
Obhospodařované pozemky0101
Skalní stepi na vápenci0101
Haldy a výsypky1301335
Acidofilní bory7403
Lesy0201
Suché louky1001
Suché křoviny0101
 SamciSamiceMláďataNálezy