Records by time
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Not endangered 1x 2x 102x 33x 138x

Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843)

Czech namepokoutník tmavý
Threat levelNot endangered
Records138 nálezů, 56 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2020 , Petr Žantovský
DescriptionPokoutník černý, Eratigena atrica, je odjakživa nejobvyklejším pavoukem, kterého lidé nacházejí doma ve vaně, ze které nemůže vylézt.
Distribution areaEuropean
Původnost stanovišťsemi-natural, artificial
StratumVertical surfaces
Hojnost výskytuabundant probably
Altitude200-400

Bibliography

© Oto Zimmermann
Žižiavka obyčajná (Porcellio scaber) patrí spolu s ostatnými suchozemskými rovnakonôžkami k najdôležitejším rozkladačom organickej hmoty, čím výrazne pozitívne vplýva na pôdotvorný proces. Ako obyvateľ pôdy je súčasťou edafickej potravovej siete. V tejto práci boli skúmané interakcie troch typov predátorov (kútnik, stonôžka a bystruška) so žižiavkou obyčajnou. Predátorom najčastejšie loviacim rovnakonôžku bol kútnik tmavý (45 %, F 3,275 = 3,027, p = 0,061). Stonôžky v laboratórnych podmienkach neprejavovali veľký záujem o túto korisť (17 %) a bystrušky ju lovili ešte menej (7 %). Iný druh potravy bystrušky konzumovali značne ochotnejšie (50 %, F 4,351 = 6,385 p = 0,020). Žižiavka bola výrazne najmenej aktívna pri kútnikovi (F 3,102 = 66,866, p < 0,001), no nízka aktivita nebola zaznamenaná pri pokusoch s ostatnými dvoma predátormi. Sledované boli tiež behaviorálne prejavy živočíchov pri vzájomnom stretnutí.

© Oto Zimmermann

A few specimens (both adults and larvae) of the arachnophilous stilt bug Metacanthus annulosus Fieber, 1859 were found in a web of the giant house spider Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) in Brno (Czech Republic). This is the first host record, and confirmation of the species’ arachnophily, in Central Europe.

Metacanthus (Cardopostethus) annulosus Fieber, 1859 is a rarely collected species of stilt bug (Hemiptera: Heteroptera: Berytidae), distributed in the Mediterranean region and the Pannonian Basin (Péricart 2001,  Morkel 2007, Vašíček et al. 2018). It is an arachnophilous species living in spider webs, where it feeds on trapped arthropods (Štys et al. 2003, Morkel 2007). So far, these stilt bugs have been found in the funnel-webs of spiders of the genus Agelena (Araneae: Agelenidae). In eastern parts of the Mediterranean area (Anatolia, the Cyclades) the host spider was identified as Agelena orientalis (Štys et al. 2003, Morkel 2007). Agelena orientalis does not occur in Croatia (Nentwig et al. 2018), where M. annulosus was found in the webs of another, still unidentified, species of Agelena s. lat. (Vašíček et al. 2018). In Central Europe, M. annulosus has so far only been collected very rarely, and details of its ecology have been largely unknown (Rabitsch 2004, 2009, Vašíček et al. 2018).Statistics

By month


By altitude


By collecting method (96 used records)
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Fotografie1102
Individuální sběr2942751
Pozorování1204
Zemní past314613332
Smyk11005
Prosev2001
Sklepávání0701
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (82 used records)
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
vnější stěny budov1001
Cesty, silnice0101
interiéry budov1306
Urbánní biotopy2204
Interiéry budov3137035
Lesní okraje0102
Kamenolom3846
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou7002
Kamenité sutě2002
Doly, štoly1001
Obhospodařované pozemky0101
Sklepy2804
Parky1102
Skládky0301
Skalní stepi na vápencových podkladech0101
Haldy a výsypky1301335
Acidofilní bory7403
Lesy0201
Xerotermy na jiných podkladech1001
Trnkové křoviny0101
Jeskyně0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords