Records by time
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Not endangered 1x 2x 102x 26x 131x

Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843)

Czech namepokoutník tmavý
Threat levelNot endangered
Records131 nálezů, 54 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2018 , Petr Dolejš
DescriptionPokoutník černý, Eratigena atrica, je odjakživa nejobvyklejším pavoukem, kterého lidé nacházejí doma ve vaně, ze které nemůže vylézt.
Distribution areaEuropean
Původnost stanovišťsemi-natural, artificial
StratumVertical surfaces
Hojnost výskytuabundant probably
Altitude200-400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (91 used records)
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr3763758
Pozorování1204
Zemní past234113328
Smyk1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (80 used records)
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
interiéry budov3439042
Urbánní biotopy0101
Interiéry budov0101
Lesní okraje0102
kamenolomy3846
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
horská vřesoviště7002
kamenité suti nižších poloh2002
jeskyně1002
Obhospodařované pozemky0101
00000001001
A7114000701
městské parky1102
ruderály2404
skalní stepi na vápenci0101
haldy a výsypky1301335
Acidofilní bory7403
Lesy0201
travnaté stepi1001
suché křoviny0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020