Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 118x 40x 158x
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený 1x 2x 102x 37x 142x

Literatura

 © Oto Zimmermann
Žižiavka obyčajná (Porcellio scaber) patrí spolu s ostatnými suchozemskými rovnakonôžkami k najdôležitejším rozkladačom organickej hmoty, čím výrazne pozitívne vplýva na pôdotvorný proces. Ako obyvateľ pôdy je súčasťou edafickej potravovej siete. V tejto práci boli skúmané interakcie troch typov predátorov (kútnik, stonôžka a bystruška) so žižiavkou obyčajnou. Predátorom najčastejšie loviacim rovnakonôžku bol kútnik tmavý (45 %, F 3,275 = 3,027, p = 0,061). Stonôžky v laboratórnych podmienkach neprejavovali veľký záujem o túto korisť (17 %) a bystrušky ju lovili ešte menej (7 %). Iný druh potravy bystrušky konzumovali značne ochotnejšie (50 %, F 4,351 = 6,385 p = 0,020). Žižiavka bola výrazne najmenej aktívna pri kútnikovi (F 3,102 = 66,866, p < 0,001), no nízka aktivita nebola zaznamenaná pri pokusoch s ostatnými dvoma predátormi. Sledované boli tiež behaviorálne prejavy živočíchov pri vzájomnom stretnutí.

 © Oto Zimmermann

A few specimens (both adults and larvae) of the arachnophilous stilt bug Metacanthus annulosus Fieber, 1859 were found in a web of the giant house spider Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) in Brno (Czech Republic). This is the first host record, and confirmation of the species’ arachnophily, in Central Europe.

Metacanthus (Cardopostethus) annulosus Fieber, 1859 is a rarely collected species of stilt bug (Hemiptera: Heteroptera: Berytidae), distributed in the Mediterranean region and the Pannonian Basin (Péricart 2001,  Morkel 2007, Vašíček et al. 2018). It is an arachnophilous species living in spider webs, where it feeds on trapped arthropods (Štys et al. 2003, Morkel 2007). So far, these stilt bugs have been found in the funnel-webs of spiders of the genus Agelena (Araneae: Agelenidae). In eastern parts of the Mediterranean area (Anatolia, the Cyclades) the host spider was identified as Agelena orientalis (Štys et al. 2003, Morkel 2007). Agelena orientalis does not occur in Croatia (Nentwig et al. 2018), where M. annulosus was found in the webs of another, still unidentified, species of Agelena s. lat. (Vašíček et al. 2018). In Central Europe, M. annulosus has so far only been collected very rarely, and details of its ecology have been largely unknown (Rabitsch 2004, 2009, Vašíček et al. 2018).Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (300 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 61 45 4 74
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 14 37 9 42
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 82 37 179 58
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 42 59 133 34
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 17 15 4 21
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 30 43 7 53
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 5 2 0 3
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 10 0 5
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 2 0 4
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 2 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 1 0 2
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 7 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (300 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 76 56 177 87
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 19 41 12 56
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 6 5 0 6
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 31 37 0 35
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 25 15 0 14
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 15 6 0 7
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 0 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 11 2 2 7
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 2 3 0 7
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 30 133 5
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 3 8 4 6
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 2 2 0 4
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 2 1 3 3
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 2 0 0 2
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 8 0 0 5
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 2 2 0 2
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 2
SklepySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 2 8 0 4
Písečné přesypySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 4 0 3 4
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 7 4 0 3
ParkySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 2 1 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 1 0 2
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 7 0 0 2
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 10 10 0 1
SkládkySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 3 0 1
Trnkové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Reliktní bory a borové doubravy vátých pískůSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 2 0 1
Borové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Skupiny stromů, remízky < 1 haSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 0 0 1
Obhospodařované pozemkySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Doly, štolySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 0 0 1
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Karpatské dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 3 0 1
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 3 0 0 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Nízké xerofilní křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cesty, silniceSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
JeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy