Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 118× 50× 168×
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený 102× 56× 161×

Literatura

 © Oto Zimmermann
Žižiavka obyčajná (Porcellio scaber) patrí spolu s ostatnými suchozemskými rovnakonôžkami k najdôležitejším rozkladačom organickej hmoty, čím výrazne pozitívne vplýva na pôdotvorný proces. Ako obyvateľ pôdy je súčasťou edafickej potravovej siete. V tejto práci boli skúmané interakcie troch typov predátorov (kútnik, stonôžka a bystruška) so žižiavkou obyčajnou. Predátorom najčastejšie loviacim rovnakonôžku bol kútnik tmavý (45 %, F 3,275 = 3,027, p = 0,061). Stonôžky v laboratórnych podmienkach neprejavovali veľký záujem o túto korisť (17 %) a bystrušky ju lovili ešte menej (7 %). Iný druh potravy bystrušky konzumovali značne ochotnejšie (50 %, F 4,351 = 6,385 p = 0,020). Žižiavka bola výrazne najmenej aktívna pri kútnikovi (F 3,102 = 66,866, p < 0,001), no nízka aktivita nebola zaznamenaná pri pokusoch s ostatnými dvoma predátormi. Sledované boli tiež behaviorálne prejavy živočíchov pri vzájomnom stretnutí.

 © Oto Zimmermann

A few specimens (both adults and larvae) of the arachnophilous stilt bug Metacanthus annulosus Fieber, 1859 were found in a web of the giant house spider Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) in Brno (Czech Republic). This is the first host record, and confirmation of the species’ arachnophily, in Central Europe.

Metacanthus (Cardopostethus) annulosus Fieber, 1859 is a rarely collected species of stilt bug (Hemiptera: Heteroptera: Berytidae), distributed in the Mediterranean region and the Pannonian Basin (Péricart 2001,  Morkel 2007, Vašíček et al. 2018). It is an arachnophilous species living in spider webs, where it feeds on trapped arthropods (Štys et al. 2003, Morkel 2007). So far, these stilt bugs have been found in the funnel-webs of spiders of the genus Agelena (Araneae: Agelenidae). In eastern parts of the Mediterranean area (Anatolia, the Cyclades) the host spider was identified as Agelena orientalis (Štys et al. 2003, Morkel 2007). Agelena orientalis does not occur in Croatia (Nentwig et al. 2018), where M. annulosus was found in the webs of another, still unidentified, species of Agelena s. lat. (Vašíček et al. 2018). In Central Europe, M. annulosus has so far only been collected very rarely, and details of its ecology have been largely unknown (Rabitsch 2004, 2009, Vašíček et al. 2018).Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (328 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 61 45 4 74
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 14 38 9 43
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 18 23 4 30
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 33 54 9 69
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 82 37 179 58
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 42 59 133 34
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 5 2 0 3
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 10 0 5
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 2 2 0 2
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 2 0 4
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 1 0 2
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 7 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (329 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 76 56 177 87
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 20 44 14 61
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 6 5 0 6
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 36 51 0 50
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 25 15 0 14
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 3 0 3
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 4 9 4 8
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 5 1 0 4
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 2 6 0 6
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 11 2 2 7
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 15 6 0 7
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 0 0 1
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 30 133 5
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 8 0 0 5
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 4 0 4 5
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 2 1 3 3
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 2 0 0 2
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 1 4 0 5
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 2 2 0 2
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 2
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 3 0 4
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 2 1 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 2 0 3
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 3 0 0 3
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 10 10 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 2 0 2
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 7 4 0 3
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 7 0 0 2
JeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 0 0 2
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 3 0 1
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Nízké xerofilní křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Obhospodařované pozemkySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 2 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy