Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 5x 2x 86x 18x 111x

Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841)

České jménopokoutník štíhlý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy111 nálezů, 65 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2017 , Filip Trnka
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, (artificial)
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, (humid)
StratumShrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (111 použitých nálezů)
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past2413217
Neurčeno1234055
Individuální sběr29461823
Smyk371110
Sklepávání102946
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (111 použitých nálezů)
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Neurčeno1329154
Slaniska1001
Pastviny0101
Suché lesní lemy1001
Porosty vysokých ostřic0302
Cesty, silnice1001
Urbánní biotopy203104
Louky1334
Xerotermy na jiných podkladech0757
Xerotermní travinobylinná společenstva2133
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0032
Močály0223
Slatiniště2302
Pískovna0101
Lesní cesta0011
Parky1102
Lesy0152
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy2182
Ovocné sady1001
Polní meze0101
Floristicky pestré křoviny0201
Ruderály4102
Vlhké louky0033
Vnější stěny budov101001
Lesní okraje0001
Rákosiny, orobincové porosty0101
Haldy a výsypky5012
Interiéry budov1102
Křoviny a skupiny stromů mimo les2501
Kultury listnáčů102401
 SamciSamiceMláďataNálezy