Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 86× 24× 117×

Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841)

České jménopokoutník štíhlý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy117 nálezů, 71 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, (artificial)
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, (humid)
StratumShrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška150-650

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (117 použitých nálezů)
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr30491826
Neurčeno1234056
Smyk481112
Zemní past2413217
Sklepávání102946
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (117 použitých nálezů)
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zahradnicky utvářené zahrady a parky2304
Vnější stěny budov101002
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1203
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Neurčeno1329154
Slaniska1001
Pastviny0202
Mezofilní louky0101
Suché lesní lemy1001
Ostřicové porosty stojatých vod0302
Okraje silnic1001
Ruderály243206
Louky1334
Suché louky0757
Xerotermní travinobylinná společenstva2133
Suché doubravy0032
Močály0223
Luční ostřicové mokřady2302
Lesní cesta0011
Lesy0152
Lužní lesy nížin2182
Ovocné sady s luční vegetací1001
Suché křoviny2702
Mokré louky0033
Lesní okraje0001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Haldy a výsypky5012
Interiéry budov1102
Výsadby listnáčů102401
 SamciSamiceMláďataNálezy