Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x 69x 44x 115x
Tegenaria domestica Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 12x 90x 9x 112x
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 7x 249x 31x 287x
Tegenaria parietina Tegenaria parietina (Fourcroy, 1785)
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 3x 3x 405x 74x 485x

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (718 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 27 15 0 38
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 15 10 4 20
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 23 24 7 39
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 388 151 33 324
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 14 7 0 15
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 38 33 4 53
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 48 97 38 110
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 31 52 1 50
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 1 2 4
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 5 6 10
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 4 6 1 7
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 3 0 0 3
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 2 7 2 6
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 12 7 1 11
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 2
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 21 35 13 11
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 5 0 0 5
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 2 1 2
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 4 2 0 3
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (603 použitých nálezů)
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 5 2 0 6
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 145 66 7 90
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 37 26 1 39
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 21 59 10 48
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 3 0 2
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 52 18 0 32
Pískovcová skalní městaSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 5 5 7
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 16 11 1 16
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 3
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 17 6 1 19
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 3 1 0 2
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 0 1 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 26 6 0 20
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 3 0 0 2
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 4 1 2 6
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 10 9 0 13
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 5 1 5 8
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 12 5 0 12
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 2 1 2 4
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 1 5 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 1 0 3
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 11 15 0 12
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 2
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 21 37 13 13
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 2 0 0 2
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 1 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 13 6 0 15
Květnaté bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 4 1 6
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 4 8 0 9
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 3 0 4
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 2 4 0 4
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 6 0 5
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 9 4 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 2
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 5 6 1 3
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 5 2 0 8
SklepySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 2 4 0 4
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 4 17 0 8
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 2 2 5 3
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 4 6 0 7
Horské buko-jedlové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 13 6 0 10
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 11 2 1 9
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 2
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 2 0 4 5
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 5 1 0 3
Acidofilní bukové bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 2 0 0 2
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 10 2 0 6
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 1 2 0 3
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 1 2 4
Lesní pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 0 1 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 3 1 0 5
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 2 4 0 5
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 0 0 1
Kulturní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 5 4 0 6
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 2 1 3
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 2 0 2
Širokolisté vysokostébelné nivySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 4 1 0 4
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 1 0 2
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 1 0 2
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 3 4 0 3
Skupiny stromů, remízky < 1 haSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 18 3 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 5 4 2
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 2 1 0 2
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 0 1 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 0 0 1
Ovocné sadySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 3 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
Rašelinné březiny a borySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 2
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 0 0 1
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 2 0 0 2
JeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 2 0 2
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Skály subalpinského a alpinského pásmaSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 3 0 0 2
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 2
ParkySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Osamělé stavby, samoty, hradní zříceninySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 2 1 0 2
Luční úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 2 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 0 0 1
Křoviny a skupiny stromů mimo lesSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Cesty, silniceSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 0 1 1
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 4 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 3 0 0 1
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 0 0 1
výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Křovinatý plášť lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 0 0 1
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 0 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
Borové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 6 0 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 1
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 1
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Reliktní bory na skalních podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 0 0 1
jeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 1 0 1
Suťové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Polní mezeSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy