Kvadráty: 6561
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 1x 1x
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona subsultans Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený 4x 4x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zelotes aurantiacus Zelotes aurantiacus Miller, 1967 Téměř ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 4x 4x
Mastigusa arietina Mastigusa arietina (Thorell, 1871) Ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Centromerus persimilis Centromerus persimilis (O. Pickard-Cambridge, 1912) Silně ohrožený 1x 1x
Improphantes nitidus Improphantes nitidus (Thorell, 1875) Téměř ohrožený 1x 1x
Palliduphantes alutacius Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený 2x 2x
Pelecopsis elongata Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Dendryphantes hastatus Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 1x 1x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (34 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 1 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 4 2 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 4 3 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 2 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 7 0 4
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 2 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 0 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 2
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 24 48 0 4
Mastigusa arietina (Thorell, 1871) 2 3 0 1
Centromerus persimilis (O. Pickard-Cambridge, 1912) 1 3 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 2 0 2
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 3 3 5 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (34 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 1 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 4 2 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 4 3 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 2 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 7 0 4
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 2 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 2
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 24 48 0 4
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 2 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 3 3 5 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 0 1 0 1
Mastigusa arietina (Thorell, 1871) 2 3 0 1
Centromerus persimilis (O. Pickard-Cambridge, 1912) 1 3 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy