Kvadráty: 6561
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona subsultans Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zelotes aurantiacus Zelotes aurantiacus Miller, 1967 Téměř ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený
Mastigusa arietina Mastigusa arietina (Thorell, 1871) Ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Centromerus persimilis Centromerus persimilis (O. Pickard-Cambridge, 1912) Silně ohrožený
Improphantes nitidus Improphantes nitidus (Thorell, 1875) Téměř ohrožený
Palliduphantes alutacius Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený
Pelecopsis elongata Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Dendryphantes hastatus Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (34 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 1 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 4 2 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 4 3 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 2 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 7 0 4
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 2 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 0 1 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 24 48 0 4
Mastigusa arietina (Thorell, 1871) 2 3 0 1
Centromerus persimilis (O. Pickard-Cambridge, 1912) 1 3 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 2 0 2
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 3 3 5 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (34 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 1 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 4 2 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 4 3 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 2 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 7 0 4
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 2 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 24 48 0 4
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 2 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 3 3 5 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 0 1 0 1
Mastigusa arietina (Thorell, 1871) 2 3 0 1
Centromerus persimilis (O. Pickard-Cambridge, 1912) 1 3 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy