Kvadráty: 6561
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 2x 2x
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený 8x 8x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 2x 2x
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 Téměř ohrožený 2x 2x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 8x 8x
Mastigusa arietina (Thorell, 1871) Ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Centromerus persimilis (O. P.-Cambridge, 1912) Silně ohrožený 2x 2x
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) Téměř ohrožený 2x 2x
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený 4x 4x
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 4x 4x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 2x 2x
Hypositticus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený 2x 2x
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 2x 2x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Segestria senoculata (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle biotopu (6 použitých nálezů)
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 0 1 0 1
Mastigusa arietina (Thorell, 1871) 2 3 0 1
Centromerus persimilis (O. P.-Cambridge, 1912) 1 3 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019