Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) Téměř ohrožený 4x 55x 3x 62x

Improphantes nitidus (Thorell, 1875)

České jménoplachetnatka jablková
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy62 nálezů, 34 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2018 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška300-500-1000

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (40 použitých nálezů)
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev3503
Zemní past1110021
Individuální sběr226316
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (42 použitých nálezů)
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Suťové a roklinové lesy1001
Pískovcová skalní města41209
Skály nižších a středních výšek0132
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1102
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1001
Borové monokultury0302
Acidofilní bukové bučiny0601
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1202
Jeskyně1102
Smrkové monokultury1102
Rašelinné březiny a bory0001
Reliktní bory na skalních podkladech1304
Lesy1102
Acidofilní bory0202
Kamenité sutě1001
Přirozené smrčiny (bory a březiny)2101
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Lesní okraje1403
Xerotermy na jiných podkladech1001
Močály0101
Vrchoviště0101
 SamciSamiceMláďataNálezy