Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Improphantes decolor (Westring, 1861) Ohrožený 2x 2x 4x
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) Silně ohrožený 57x 7x 64x
Improphantes improbulus (Simon, 1929) Ohrožený 2x 22x 4x 28x
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) Téměř ohrožený 8x 92x 3x 103x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (83 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes decolor (Westring, 1861) 0 1 0 1
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) 13 20 0 24
Improphantes improbulus (Simon, 1929) 25 24 0 12
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 10 11 0 21
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) 1 3 0 2
Improphantes improbulus (Simon, 1929) 1 5 0 3
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 1 25 3 14
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 5 5 0 5
?SamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (81 použitých nálezů)
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) 8 10 0 15
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 4 13 3 11
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes improbulus (Simon, 1929) 16 15 0 8
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) 5 7 0 5
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
jeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes improbulus (Simon, 1929) 10 9 0 4
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 1 1 0 2
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) 0 1 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 1 4 0 4
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) 1 4 0 4
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 1 3 0 4
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes decolor (Westring, 1861) 0 1 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 1 1 0 2
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 1 4 0 3
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 1 1 0 2
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) 0 1 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 1 2 0 2
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 2 0 2
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 0 0 1
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 2 1 0 1
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 6 0 1
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019