Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Improphantes decolor Improphantes decolor (Westring, 1861) Ohrožený
Improphantes geniculatus Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) Silně ohrožený 29× 36×
Improphantes improbulus Improphantes improbulus (Simon, 1929) Ohrožený 11× 16×
Improphantes nitidus Improphantes nitidus (Thorell, 1875) Téměř ohrožený 55× 63×

Literatura

 © Oto Zimmermann

Jeskyně Býčí skála hostí překvapivě bohatá společenstva bezobratlých živočichů ve všech zkoumaných částech jeskyně. Hlavní chodba je z části průtočná a z části zaplavovaná jen při velkých povodních, část jeskyně je významným zimovištěm tisíců letounů. Kombinace různých životních podmínek v relativně stálém prostředí umožňuje zkoumat vazbu druhů na jeskynní prostředí a rozlišovat v něm různá společenstva.

Předložená diplomová práce představuje nejrozsáhlejší biospeleologický výzkum jedné lokality na území České republiky. Terénní výzkum probíhal v období od listopadu 2010 do března 2012. Celkem 55 zemních pastí se třemi druhy náplní (ethanol, formaldehyd, směs piva s ethylenglykolem) bylo zakopáno na 20 stanovištích až do vzdálenosti 2 km od vstupu do jeskyně. Doplňkovou metodou bylo umístění návnady (listový opad) a následná extrakce živočichů Tullgrenovými přístroji.

S pomocí odborníků byli jednotliví odchycení pavouci, stejnonožci, mnohonožky, stonožky, brouci a dvoukřídlí určeni na (většinou) druhovou úroveň. Celkem bylo určeno 4712 jedinců a 53 druhů, nejpočetnější byl řád dvoukřídlých s 2820 jedinci, druhově nejrozmanitějším řádem byli brouci se třiceti druhy. Nejpočetnějším druhem řádu dvoukřídlých byla smutnice Bradysia forficulata, z brouků ohrožený špičatec Ochthephilus aureus, pro nějž představuje Býčí skála významnou lokalitu. Je předložen komentovaný seznam druhů, příp. vyšších skupin, nalezených v jeskyni. Byla vyhodnocena distribuce druhů v čase a v délkovém profilu jeskyně. Pomocí shlukových analýz byly rozeznány dvě skupiny rozdílných společenstev bezobratlých částečně oddělené přirozenou bariérou. V části jeskyně blíže ke vchodu dominují dvoukřídlí a trogloxenní brouci, hlouběji v části protékané potokem se vyskytuje více eutroglofilních druhů brouků.

Byla vyhodnocena účinnost různých druhů fixační tekutiny v pastech na vybrané druhy, pouze u dvou druhů byla doložena atraktivita konkrétního média. © Oto Zimmermann
We assessed the effects of environmental factors on spider communities in screes (sloping mass of coarse rock fragments) of the Czech Republic, based on catches from 325 pitfall traps, exposed for 177–670 days, from 1984–2000. Bootstrap resampling was applied to test for fuzziness of the partitions in cluster analysis of the samples. Two distinct spider communities were identified. The first one was confined to sites where ice is formed and persists until late summer or over the whole year. This community consists of numerous relict spiders, such as Bathyphantes simillimus buchari Růžička 1988, Diplocentria bidentata (Emerton 1882) and Lepthyphantes tripartitus Miller & Svatoň 1978, possibly persisting in these cold screes from the early postglacial period. The other community included all other sites, irrespective of their environmental characteristics. Monte Carlo simulations were used to test the significance of environmental factors and their interactions on the studied communities. Ice formation near the traps and position of the traps within individual screes were the most significant factors, followed by the depth of the traps within the scree, diameter of stones forming the scree, and altitude. A marginally significant effect was found for organic content in the scree matter, whereas presence of trees and phytogeographical districts appeared non-significant. Our analyses support the view that spiders inhabiting cold screes in Central Europe belong to a unique relict community of species requiring cold and stable microclimate.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (118 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes decolor (Westring, 1861) 0 1 0 1
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) 13 22 0 24
Improphantes improbulus (Simon, 1929) 25 24 0 12
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 11 10 0 21
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes decolor (Westring, 1861) 0 0 0 1
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) 0 1 0 10
Improphantes improbulus (Simon, 1929) 1 1 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 15 25 0 22
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) 1 1 0 2
Improphantes improbulus (Simon, 1929) 1 5 0 3
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 2 26 3 16
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes decolor (Westring, 1861) 0 1 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 4 5 0 4
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (118 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes decolor (Westring, 1861) 0 0 0 1
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) 0 1 0 10
Improphantes improbulus (Simon, 1929) 1 6 0 4
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 13 26 0 20
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) 8 10 0 15
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 4 13 3 11
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes improbulus (Simon, 1929) 16 15 0 8
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) 5 7 0 5
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
JeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes improbulus (Simon, 1929) 10 9 0 4
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 1 1 0 2
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) 0 1 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 1 4 0 4
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) 1 4 0 4
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 2 3 0 5
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes decolor (Westring, 1861) 0 1 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 1 1 0 2
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 1 4 0 3
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 2 0 2
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes decolor (Westring, 1861) 0 1 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 1 2 0 2
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) 0 1 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 1 1 0 2
Rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 2 1 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 6 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky