Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Porrhomma cambridgei Porrhomma cambridgei Merrett, 1994 Ohrožený 22× 24×
Porrhomma campbelli Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 Ohrožený 17× 20×
Porrhomma convexum Porrhomma convexum (Westring, 1851) Téměř ohrožený 26× 35× 69×
Porrhomma egeria Porrhomma egeria Simon, 1884 Není ohrožený 71× 67× 144×
Porrhomma errans Porrhomma errans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 12×
Porrhomma microcavense Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 Silně ohrožený
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 183× 87× 278×
Porrhomma microps Porrhomma microps (Roewer, 1931) Není ohrožený 64× 79× 143×
Porrhomma montanum Porrhomma montanum Jackson, 1913 Ohrožený 65× 35× 100×
Porrhomma myops Porrhomma myops Simon, 1884 Není ohrožený 20× 14× 34×
Porrhomma oblitum Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 22× 28×
Porrhomma omissum Porrhomma omissum Miller, 1971 Nezvěstný
Porrhomma pallidum Porrhomma pallidum Jackson, 1913 Není ohrožený 88× 12× 102×
Porrhomma profundum Porrhomma profundum M. Dahl, 1939 Silně ohrožený
Porrhomma pygmaeum Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 208× 227×
Porrhomma rosenhaueri Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872) Kriticky ohrožený 12×

Literatura

 © Oto Zimmermann
Trophic interactions of cave arthropods have been understudied. We used molecular methods (NGS) to decipher the food web in the subterranean ecosystem of the Ardovská Cave (Western Carpathians, Slovakia). We collected five arthropod predators of the species Parasitus loricatus (gamasid mites), Eukoenenia spelaea (palpigrades), Quedius mesomelinus (beetles), and Porrhomma profundum and Centromerus cavernarum (both spiders) and prey belonging to several orders. Various arthropod orders were exploited as prey, and trophic interactions differed among the predators. Linear models were used to compare absolute and relative prey body sizes among the predators. Quedius exploited relatively small prey, while Eukoenenia and Parasitus fed on relatively large prey. Exploitation of eggs or cadavers is discussed. In contrast to previous studies, Eukoenenia was found to be carnivorous. A high proportion of intraguild predation was found in all predators. Intraspecific consumption (most likely cannibalism) was detected only in mites and beetles. Using Pianka’s index, the highest trophic niche overlaps were found between Porrhomma and Parasitus and between Centromerus and Eukoenenia, while the lowest niche overlap was found between Parasitus and Quedius. Contrary to what we expected, the high availability of Diptera and Isopoda as a potential prey in the studied system was not corroborated. Our work demonstrates that intraguild diet plays an important role in predators occupying subterranean ecosystems.

 © Oto Zimmermann
Three-dimensional modelling has shown its importance in many fields, including zoological systematics. It is difficult to distinguish females of Porrhomma egeria Simon, 1884 and Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 according to only dorsal and ventral views of the vulva. The same is true for the pair Porrhomma microps (Roewer, 1931) and Porrhomma profundum Dahl, 1939. A caudal view is necessary to distinguish the vulvae of these species pairs. A 3D model combines all important views of the female genitalia (ventral, dorsal, lateral and caudal) into a single unit.

 © Oto Zimmermann

The spider genus Porrhomma has been revised. it now includes 24 species.

Two new species are described:

 • Porrhomma altaica new species from the Altai Mountains
 • Porrhomma nekolai new species from eastern Asia and North America

Bathyphantes charpentieri Lebert, 1877 was removed from synonymy with Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871).

The following new synonymies are proposed:

 • Bathyphantes charpentieri Lebert, 1877 is a junior synonym of Porrhomma convexum (Westring, 1851) new synonymy
 • Porrhomma gertschi Hackman, 1954 is a junior synonym of Porrhomma terrestre (Emerton, 1882) new synonymy
 • Porrhomma myops Simon, 1884 is a junior synonym of Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872) new synonymy
 • Porrhomma ocella Chamberlin & Ivie, 1943 is a junior syn onym of Porrhomma convexum (Westring, 1851) new synonymy
 • Porrhomma omissum Miller, 1971 is a junior synonym of Porrhomma egeria Simon, 1884 new synonymy
 • Porrhomma pallidum affinis Miller & Kratochvíl, 1940 is a junior synonym of Porrhomma pallidum Jackson, 1913 new synonymy
 • Porrhomma sodonta (Chamberlin, 1949) is a junior synonym of Porrhomma convexum (Westring, 1851) new synonymy
 • The synonymy of Porrhomma macrochelis (Emerton, 1917) with Macrargus multesimus (O. Pickard-Cambridge, 1875) is supported
 • Porrhomma subterraneum Simon, 1884 is considered a nomen dubium, because it was described according to a juvenile specimen

To date, Porrhomma indecorum Simon, 1910 and Porrhomma marphaense Wunderlich, 1983 are only known from findings of females. They are considered to be species inquirenda, and their names are declared nomina dubia.

Keys are provided for males and females. Vulvae are drawn in dorsal, ventral and caudal views to understand their spatial structure. © Oto Zimmermann

Jeskyně Býčí skála hostí překvapivě bohatá společenstva bezobratlých živočichů ve všech zkoumaných částech jeskyně. Hlavní chodba je z části průtočná a z části zaplavovaná jen při velkých povodních, část jeskyně je významným zimovištěm tisíců letounů. Kombinace různých životních podmínek v relativně stálém prostředí umožňuje zkoumat vazbu druhů na jeskynní prostředí a rozlišovat v něm různá společenstva.

Předložená diplomová práce představuje nejrozsáhlejší biospeleologický výzkum jedné lokality na území České republiky. Terénní výzkum probíhal v období od listopadu 2010 do března 2012. Celkem 55 zemních pastí se třemi druhy náplní (ethanol, formaldehyd, směs piva s ethylenglykolem) bylo zakopáno na 20 stanovištích až do vzdálenosti 2 km od vstupu do jeskyně. Doplňkovou metodou bylo umístění návnady (listový opad) a následná extrakce živočichů Tullgrenovými přístroji.

S pomocí odborníků byli jednotliví odchycení pavouci, stejnonožci, mnohonožky, stonožky, brouci a dvoukřídlí určeni na (většinou) druhovou úroveň. Celkem bylo určeno 4712 jedinců a 53 druhů, nejpočetnější byl řád dvoukřídlých s 2820 jedinci, druhově nejrozmanitějším řádem byli brouci se třiceti druhy. Nejpočetnějším druhem řádu dvoukřídlých byla smutnice Bradysia forficulata, z brouků ohrožený špičatec Ochthephilus aureus, pro nějž představuje Býčí skála významnou lokalitu. Je předložen komentovaný seznam druhů, příp. vyšších skupin, nalezených v jeskyni. Byla vyhodnocena distribuce druhů v čase a v délkovém profilu jeskyně. Pomocí shlukových analýz byly rozeznány dvě skupiny rozdílných společenstev bezobratlých částečně oddělené přirozenou bariérou. V části jeskyně blíže ke vchodu dominují dvoukřídlí a trogloxenní brouci, hlouběji v části protékané potokem se vyskytuje více eutroglofilních druhů brouků.

Byla vyhodnocena účinnost různých druhů fixační tekutiny v pastech na vybrané druhy, pouze u dvou druhů byla doložena atraktivita konkrétního média. © Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály získané v roce 2015. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Broumovsko. Bylo zjištěno 131 druhů, z nichž 21 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studované lokality. © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Skálovka Hermanova Zelotes hermani (Chyzer, 1897) – nový druh v ČR; Erigone cristatopalpus Simon, 1884; Mravčík ohridský (Zodarion ohridense Wunderlich, 1973) (Araneae: Zodariidae) – nový druh pro Českou republiku; Něco málo ze ZOO Praha: Modisimus culicinus (Simon, 1893); Kamenožrout zelený III; Významné nálezy pavouků z ČR II./ Remarkable records of spiders from Czech Republic II.; Skákavka ryšavonohá Ballus rufipes (Simon, 1868) (Araneae: Salticidae) – nový druh pro Slovenskou republiku; Inventarizace 2015; Co se skrývá v kokonech?; 114. seminář České arachnologické společnosti – Olomouc; 20th International Congress of Arachnology; Kroniky; Sedmdesáté narozeniny Antonína Kůrky; Bucharova mísa plná pavouků; Náš táta pavouk; Česká arachnologická bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 136 a 137; Nové knihy;

 © Oto Zimmermann

Spiders occurring in soils and fissured rocks were investigated using pipe traps. Four microphthalmic species, namely Iberina microphthalma, Porrhomma egeria, Porrhomma microps and Porrhomma cambridgei were collected. Iberina microphthalma is reported from the Czech Republic for the first time. The importance of collecting material by complex pipe traps (consisting of a perforated pipe and a set of removable cups) to record the depth distribution of spiders in subterranean habitats is stressed. The importance of the soil and fissure network formed by sandy marlite bedrock and of alluvial soils for the life of subterranean spiders is documented. © Oto Zimmermann

The invertebrates of the Macocha Abyss, Moravian Karst, Czech Republic, were collected in 2007–2008 and 222 species were identified in total. The relative abundance of individual taxa of land snails, harvestmen, pseudoscorpions, spiders, millipedes, centipedes, terrestrial isopods, beetles, and ants was evaluated. The cold-adapted mountain and subterranean species inhabit the bottom and lower part of the abyss, whereas the sun-exposed rocky margins were inhabited by thermophilous species. Macocha harbors several threatened species that are absent or very rare in the surrounding habitats. In the forest landscape, the Macocha Abyss represents a natural habitat with a distinct microclimatic gradient, and is an excellent refuge area for psychrophilous as well as thermophilous species, which significantly contributes to maintenance of landscape biodiversity. © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

 © Oto Zimmermann
Vývoj biospeleologie je poznamenán skutečností, že lidé jsou fascinováni tím, co v přístupných podzemních prostorách vidí. Vápencové jeskyně celého světa s bohatou krápníkovou výzdobou, jeskyně v solném krasu Íránu, jeskyně v křemenných pískovcích Guyanské vysočiny, jeskyně s obřími krystaly sádrovce v Mexiku – to všechno je pro nás úžasná nádhera. Není bez zajímavosti si uvědomit, že kdyby lidé podzemní prostory neosvětlili, nikdo nikdy by tu z našeho pohledu – krásu neviděl. Panuje tam naprostá tma a skuteční obyvatelé podzemních prostor nemají oči.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1206 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma cambridgei Merrett, 1994 17 30 7 20
Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 5 3 0 5
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 26 22 0 32
Porrhomma egeria Simon, 1884 118 135 34 81
Porrhomma errans (Blackwall, 1841) 71 66 0 10
Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 2 17 3 3
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 563 355 0 155
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 98 193 5 72
Porrhomma montanum Jackson, 1913 48 17 0 29
Porrhomma myops Simon, 1884 12 24 4 21
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 7 5 0 11
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 35 36 0 62
Porrhomma profundum M. Dahl, 1939 5 4 0 2
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 45 34 10 58
Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872) 2 5 1 6
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 0 2 0 4
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 0 3 1 13
Porrhomma egeria Simon, 1884 8 17 0 14
Porrhomma errans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 9 25 6 58
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 17 57 9 67
Porrhomma montanum Jackson, 1913 81 39 0 63
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 2 0 2
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 6 8 0 12
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 49 69 5 56
Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872) 2 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma cambridgei Merrett, 1994 1 1 0 1
Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 0 2 0 2
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 15 34 3 19
Porrhomma egeria Simon, 1884 53 89 19 42
Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 0 2 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 11 20 0 24
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 1 0 0 1
Porrhomma montanum Jackson, 1913 0 1 0 1
Porrhomma myops Simon, 1884 9 30 1 13
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 3
Porrhomma omissum Miller, 1971 0 0 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 4 12 0 11
Porrhomma profundum M. Dahl, 1939 2 3 0 3
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 33 56 0 38
Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872) 3 9 0 5
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 0 1 0 1
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 2 3 0 3
Porrhomma egeria Simon, 1884 3 5 3 4
Porrhomma errans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 2 0 4
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 0 1 0 1
Porrhomma montanum Jackson, 1913 2 0 0 2
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 3 0 3
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 4 13 0 10
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 63 100 0 31
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 1 0 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 0 0 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 11 7 0 15
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 2 0 2
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 43 92 0 29
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 0 6 0 6
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 1 1 0 2
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 3 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 10 16 0 10
Porrhomma montanum Jackson, 1913 1 4 0 5
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 51 46 1 11
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma cambridgei Merrett, 1994 0 3 0 2
Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 3 0 5
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 34 55 0 6
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 1 5 0 5
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 2 0 2
Podzemní trubkové pastiSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma cambridgei Merrett, 1994 0 2 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 9 13 0 2
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 4 0 3
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 3 0 3
VysavačSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 5 2 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1206 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma cambridgei Merrett, 1994 15 26 7 18
Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 2 2 0 6
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 25 32 4 32
Porrhomma egeria Simon, 1884 127 204 54 78
Porrhomma errans (Blackwall, 1841) 1 0 0 2
Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 2 14 2 4
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 420 298 6 100
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 73 188 14 102
Porrhomma montanum Jackson, 1913 81 42 0 67
Porrhomma myops Simon, 1884 12 33 1 14
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 2 0 5
Porrhomma omissum Miller, 1971 0 0 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 22 27 0 36
Porrhomma profundum M. Dahl, 1939 7 7 0 5
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 82 123 13 73
Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872) 0 2 0 1
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 0 1 0 1
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Porrhomma errans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 49 28 0 31
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 19 37 0 21
Porrhomma montanum Jackson, 1913 34 12 0 17
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 41 57 0 11
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 4 0 3
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 25 21 1 26
JeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 6 17 0 16
Porrhomma egeria Simon, 1884 18 18 1 20
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 1 0 0 1
Porrhomma myops Simon, 1884 2 5 1 4
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 1 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872) 5 2 0 6
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma egeria Simon, 1884 15 11 1 12
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 5 0 6
Porrhomma myops Simon, 1884 7 16 3 16
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 3
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 4 6 0 9
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872) 1 6 1 3
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma cambridgei Merrett, 1994 0 2 0 1
Porrhomma errans (Blackwall, 1841) 10 0 0 6
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 15 19 0 25
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 31 32 0 10
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 3 0 4
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 1 3 0 4
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 1 1 0 2
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 0 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 2 0 3
Porrhomma montanum Jackson, 1913 3 2 0 5
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 3 0 3
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 2 0 0 3
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 40 55 0 19
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 0 2 0 2
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 2 0 3
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 2 0 3
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 8 8 0 19
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 2 3 0 5
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma errans (Blackwall, 1841) 57 65 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 57 12 0 17
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 2 3 0 2
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 3 9 0 8
Porrhomma egeria Simon, 1884 0 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 4 3 0 7
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 1 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 9 18 0 12
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 1 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 4 0 5
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 5 6 0 4
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 2 4 0 2
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 7 5 0 8
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 1 3 0 4
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 0 0 0 1
Porrhomma montanum Jackson, 1913 1 1 0 1
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 29 43 1 8
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 1 0 0 1
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 4 6 0 9
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 0 1 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 3 11 0 8
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 1 1 1
Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma egeria Simon, 1884 0 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 1 0 4
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 5 3 0 5
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma cambridgei Merrett, 1994 3 5 0 3
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 2 0 4
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 2 0 2
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 0 0 1
Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 9 7 0 6
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 7 0 2
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 0 1 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 0 0 1
Porrhomma montanum Jackson, 1913 7 2 0 5
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 2 0 1
Širokolisté horské nivySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 3 0 0 3
Porrhomma egeria Simon, 1884 4 2 0 6
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Porrhomma montanum Jackson, 1913 1 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 13 16 0 7
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 19 0 8
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)SamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 0 5 1 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 5 0 4
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 0 3 0 3
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 8
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 0 1 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 9 12 0 6
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma egeria Simon, 1884 6 2 0 4
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 2 1 0 3
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 3 3 0 5
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma egeria Simon, 1884 0 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 10 3 0 5
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 3 0 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 5 0 5
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 0 1 0 1
Porrhomma montanum Jackson, 1913 1 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 2 2 0 3
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 3
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 1 0 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 1 2 0 3
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma montanum Jackson, 1913 4 1 0 2
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 47 33 0 4
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma cambridgei Merrett, 1994 0 3 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 2 0 3
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma errans (Blackwall, 1841) 3 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 2 0 3
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 2 0 3
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 0 1 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 2 0 2
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma egeria Simon, 1884 0 2 0 2
Porrhomma montanum Jackson, 1913 0 1 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 0 0 1
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 2 0 3
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 2
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 2 0 2
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 3 0 3
Kukuřičná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 6 2 0 2
Rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 0 0 2
Skály a sutě v horáchSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872) 1 3 0 1
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 6 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 1 0 1
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 2 0 2
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 3 15 0 1
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 1 0 1
Štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 0 2 0 1
Písčité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky