Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Porrhomma cambridgei Porrhomma cambridgei Merrett, 1994 Ohrožený 2x 19x 21x
Porrhomma campbelli Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 Ohrožený 17x 3x 20x
Porrhomma convexum Porrhomma convexum (Westring, 1851) Téměř ohrožený 2x 6x 26x 26x 60x
Porrhomma egeria Porrhomma egeria Simon, 1884 Není ohrožený 3x 3x 71x 63x 140x
Porrhomma errans Porrhomma errans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 8x 3x 11x
Porrhomma microcavense Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 Silně ohrožený 1x 5x 6x
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 8x 183x 70x 261x
Porrhomma microps Porrhomma microps (Roewer, 1931) Není ohrožený 64x 70x 134x
Porrhomma montanum Porrhomma montanum Jackson, 1913 Ohrožený 65x 33x 98x
Porrhomma myops Porrhomma myops Simon, 1884 Není ohrožený 20x 14x 34x
Porrhomma oblitum Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 22x 5x 27x
Porrhomma omissum Porrhomma omissum Miller, 1971 Nezvěstný 1x 1x
Porrhomma pallidum Porrhomma pallidum Jackson, 1913 Není ohrožený 2x 88x 12x 102x
Porrhomma profundum Porrhomma profundum M. Dahl, 1939 Silně ohrožený 1x 5x 6x
Porrhomma pygmaeum Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 8x 208x 4x 222x
Porrhomma rosenhaueri Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872) Kriticky ohrožený 4x 1x 5x

Literatura

 © Oto Zimmermann
Trophic interactions of cave arthropods have been understudied. We used molecular methods (NGS) to decipher the food web in the subterranean ecosystem of the Ardovská Cave (Western Carpathians, Slovakia). We collected five arthropod predators of the species Parasitus loricatus (gamasid mites), Eukoenenia spelaea (palpigrades), Quedius mesomelinus (beetles), and Porrhomma profundum and Centromerus cavernarum (both spiders) and prey belonging to several orders. Various arthropod orders were exploited as prey, and trophic interactions differed among the predators. Linear models were used to compare absolute and relative prey body sizes among the predators. Quedius exploited relatively small prey, while Eukoenenia and Parasitus fed on relatively large prey. Exploitation of eggs or cadavers is discussed. In contrast to previous studies, Eukoenenia was found to be carnivorous. A high proportion of intraguild predation was found in all predators. Intraspecific consumption (most likely cannibalism) was detected only in mites and beetles. Using Pianka’s index, the highest trophic niche overlaps were found between Porrhomma and Parasitus and between Centromerus and Eukoenenia, while the lowest niche overlap was found between Parasitus and Quedius. Contrary to what we expected, the high availability of Diptera and Isopoda as a potential prey in the studied system was not corroborated. Our work demonstrates that intraguild diet plays an important role in predators occupying subterranean ecosystems.

 © Oto Zimmermann
Three-dimensional modelling has shown its importance in many fields, including zoological systematics. It is difficult to distinguish females of Porrhomma egeria Simon, 1884 and Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 according to only dorsal and ventral views of the vulva. The same is true for the pair Porrhomma microps (Roewer, 1931) and Porrhomma profundum Dahl, 1939. A caudal view is necessary to distinguish the vulvae of these species pairs. A 3D model combines all important views of the female genitalia (ventral, dorsal, lateral and caudal) into a single unit.

 © Oto Zimmermann

The spider genus Porrhomma has been revised. it now includes 24 species.

Two new species are described:

 • Porrhomma altaica new species from the Altai Mountains
 • Porrhomma nekolai new species from eastern Asia and North America

Bathyphantes charpentieri Lebert, 1877 was removed from synonymy with Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871).

The following new synonymies are proposed:

 • Bathyphantes charpentieri Lebert, 1877 is a junior synonym of Porrhomma convexum (Westring, 1851) new synonymy
 • Porrhomma gertschi Hackman, 1954 is a junior synonym of Porrhomma terrestre (Emerton, 1882) new synonymy
 • Porrhomma myops Simon, 1884 is a junior synonym of Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872) new synonymy
 • Porrhomma ocella Chamberlin & Ivie, 1943 is a junior syn onym of Porrhomma convexum (Westring, 1851) new synonymy
 • Porrhomma omissum Miller, 1971 is a junior synonym of Porrhomma egeria Simon, 1884 new synonymy
 • Porrhomma pallidum affinis Miller & Kratochvíl, 1940 is a junior synonym of Porrhomma pallidum Jackson, 1913 new synonymy
 • Porrhomma sodonta (Chamberlin, 1949) is a junior synonym of Porrhomma convexum (Westring, 1851) new synonymy
 • The synonymy of Porrhomma macrochelis (Emerton, 1917) with Macrargus multesimus (O. Pickard-Cambridge, 1875) is supported
 • Porrhomma subterraneum Simon, 1884 is considered a nomen dubium, because it was described according to a juvenile specimen

To date, Porrhomma indecorum Simon, 1910 and Porrhomma marphaense Wunderlich, 1983 are only known from findings of females. They are considered to be species inquirenda, and their names are declared nomina dubia.

Keys are provided for males and females. Vulvae are drawn in dorsal, ventral and caudal views to understand their spatial structure. © Oto Zimmermann

Jeskyně Býčí skála hostí překvapivě bohatá společenstva bezobratlých živočichů ve všech zkoumaných částech jeskyně. Hlavní chodba je z části průtočná a z části zaplavovaná jen při velkých povodních, část jeskyně je významným zimovištěm tisíců letounů. Kombinace různých životních podmínek v relativně stálém prostředí umožňuje zkoumat vazbu druhů na jeskynní prostředí a rozlišovat v něm různá společenstva.

Předložená diplomová práce představuje nejrozsáhlejší biospeleologický výzkum jedné lokality na území České republiky. Terénní výzkum probíhal v období od listopadu 2010 do března 2012. Celkem 55 zemních pastí se třemi druhy náplní (ethanol, formaldehyd, směs piva s ethylenglykolem) bylo zakopáno na 20 stanovištích až do vzdálenosti 2 km od vstupu do jeskyně. Doplňkovou metodou bylo umístění návnady (listový opad) a následná extrakce živočichů Tullgrenovými přístroji.

S pomocí odborníků byli jednotliví odchycení pavouci, stejnonožci, mnohonožky, stonožky, brouci a dvoukřídlí určeni na (většinou) druhovou úroveň. Celkem bylo určeno 4712 jedinců a 53 druhů, nejpočetnější byl řád dvoukřídlých s 2820 jedinci, druhově nejrozmanitějším řádem byli brouci se třiceti druhy. Nejpočetnějším druhem řádu dvoukřídlých byla smutnice Bradysia forficulata, z brouků ohrožený špičatec Ochthephilus aureus, pro nějž představuje Býčí skála významnou lokalitu. Je předložen komentovaný seznam druhů, příp. vyšších skupin, nalezených v jeskyni. Byla vyhodnocena distribuce druhů v čase a v délkovém profilu jeskyně. Pomocí shlukových analýz byly rozeznány dvě skupiny rozdílných společenstev bezobratlých částečně oddělené přirozenou bariérou. V části jeskyně blíže ke vchodu dominují dvoukřídlí a trogloxenní brouci, hlouběji v části protékané potokem se vyskytuje více eutroglofilních druhů brouků.

Byla vyhodnocena účinnost různých druhů fixační tekutiny v pastech na vybrané druhy, pouze u dvou druhů byla doložena atraktivita konkrétního média. © Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály získané v roce 2015. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Broumovsko. Bylo zjištěno 131 druhů, z nichž 21 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studované lokality. © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Skálovka Hermanova Zelotes hermani (Chyzer, 1897) – nový druh v ČR; Erigone cristatopalpus Simon, 1884; Mravčík ohridský (Zodarion ohridense Wunderlich, 1973) (Araneae: Zodariidae) – nový druh pro Českou republiku; Něco málo ze ZOO Praha: Modisimus culicinus (Simon, 1893); Kamenožrout zelený III; Významné nálezy pavouků z ČR II./ Remarkable records of spiders from Czech Republic II.; Skákavka ryšavonohá Ballus rufipes (Simon, 1868) (Araneae: Salticidae) – nový druh pro Slovenskou republiku; Inventarizace 2015; Co se skrývá v kokonech?; 114. seminář České arachnologické společnosti – Olomouc; 20th International Congress of Arachnology; Kroniky; Sedmdesáté narozeniny Antonína Kůrky; Bucharova mísa plná pavouků; Náš táta pavouk; Česká arachnologická bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 136 a 137; Nové knihy;

 © Oto Zimmermann

Spiders occurring in soils and fissured rocks were investigated using pipe traps. Four microphthalmic species, namely Iberina microphthalma, Porrhomma egeria, Porrhomma microps and Porrhomma cambridgei were collected. Iberina microphthalma is reported from the Czech Republic for the first time. The importance of collecting material by complex pipe traps (consisting of a perforated pipe and a set of removable cups) to record the depth distribution of spiders in subterranean habitats is stressed. The importance of the soil and fissure network formed by sandy marlite bedrock and of alluvial soils for the life of subterranean spiders is documented. © Oto Zimmermann

The invertebrates of the Macocha Abyss, Moravian Karst, Czech Republic, were collected in 2007–2008 and 222 species were identified in total. The relative abundance of individual taxa of land snails, harvestmen, pseudoscorpions, spiders, millipedes, centipedes, terrestrial isopods, beetles, and ants was evaluated. The cold-adapted mountain and subterranean species inhabit the bottom and lower part of the abyss, whereas the sun-exposed rocky margins were inhabited by thermophilous species. Macocha harbors several threatened species that are absent or very rare in the surrounding habitats. In the forest landscape, the Macocha Abyss represents a natural habitat with a distinct microclimatic gradient, and is an excellent refuge area for psychrophilous as well as thermophilous species, which significantly contributes to maintenance of landscape biodiversity. © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

 © Oto Zimmermann
Vývoj biospeleologie je poznamenán skutečností, že lidé jsou fascinováni tím, co v přístupných podzemních prostorách vidí. Vápencové jeskyně celého světa s bohatou krápníkovou výzdobou, jeskyně v solném krasu Íránu, jeskyně v křemenných pískovcích Guyanské vysočiny, jeskyně s obřími krystaly sádrovce v Mexiku – to všechno je pro nás úžasná nádhera. Není bez zajímavosti si uvědomit, že kdyby lidé podzemní prostory neosvětlili, nikdo nikdy by tu z našeho pohledu – krásu neviděl. Panuje tam naprostá tma a skuteční obyvatelé podzemních prostor nemají oči.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1148 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma cambridgei Merrett, 1994 14 26 7 18
Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 5 3 0 5
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 23 17 0 26
Porrhomma egeria Simon, 1884 110 132 34 79
Porrhomma errans (Blackwall, 1841) 68 65 0 9
Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 2 12 2 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 554 345 0 143
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 86 175 5 65
Porrhomma montanum Jackson, 1913 48 16 0 28
Porrhomma myops Simon, 1884 12 24 4 21
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 6 5 0 10
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 35 36 0 62
Porrhomma profundum M. Dahl, 1939 5 4 0 2
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 44 32 10 55
Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872) 0 2 1 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 0 2 0 4
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 0 3 1 13
Porrhomma egeria Simon, 1884 8 17 0 14
Porrhomma errans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 9 25 6 58
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 17 57 9 67
Porrhomma montanum Jackson, 1913 81 39 0 63
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 2 0 2
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 6 8 0 12
Porrhomma profundum M. Dahl, 1939 0 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 49 69 5 56
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma cambridgei Merrett, 1994 1 1 0 1
Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 0 2 0 2
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 12 22 3 16
Porrhomma egeria Simon, 1884 52 87 19 40
Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 0 2 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 11 19 0 23
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 1 0 0 1
Porrhomma montanum Jackson, 1913 0 1 0 1
Porrhomma myops Simon, 1884 9 30 1 13
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 3
Porrhomma omissum Miller, 1971 0 0 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 4 12 0 11
Porrhomma profundum M. Dahl, 1939 2 3 0 3
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 33 56 0 38
Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872) 2 9 0 4
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 0 1 0 1
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 2 3 0 3
Porrhomma egeria Simon, 1884 3 5 3 4
Porrhomma errans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 2 0 2
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 0 1 0 1
Porrhomma montanum Jackson, 1913 2 0 0 2
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 3 0 3
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 4 13 0 10
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 63 100 0 31
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 1 0 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 0 0 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 10 7 0 14
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 2 0 2
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 43 92 0 29
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 0 6 0 6
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 1 1 0 2
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 3 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 10 16 0 10
Porrhomma montanum Jackson, 1913 1 3 0 4
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 51 46 1 11
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma cambridgei Merrett, 1994 0 3 0 2
Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 3 0 5
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 34 55 0 6
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 1 5 0 5
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 2 0 2
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 4 0 3
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 3 0 3
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1148 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma cambridgei Merrett, 1994 15 26 7 18
Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 2 2 0 6
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 25 32 4 32
Porrhomma egeria Simon, 1884 127 204 54 78
Porrhomma errans (Blackwall, 1841) 1 0 0 2
Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 2 14 2 4
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 416 294 6 93
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 73 188 14 102
Porrhomma montanum Jackson, 1913 81 40 0 65
Porrhomma myops Simon, 1884 12 33 1 14
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 2 0 4
Porrhomma omissum Miller, 1971 0 0 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 22 27 0 36
Porrhomma profundum M. Dahl, 1939 7 7 0 6
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 76 119 13 68
Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872) 0 2 0 1
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 0 1 0 1
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 14 11 0 12
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 3 2 0 1
Porrhomma montanum Jackson, 1913 7 5 0 9
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 38 57 0 9
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 4 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 16 19 1 18
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma egeria Simon, 1884 15 11 1 12
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 5 0 6
Porrhomma myops Simon, 1884 7 16 3 16
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 3
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 4 6 0 9
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872) 1 6 1 3
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 35 17 0 18
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 4 16 0 9
Porrhomma montanum Jackson, 1913 27 7 0 7
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 2
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 9 1 0 5
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma errans (Blackwall, 1841) 10 0 0 6
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 13 18 0 22
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 11 4 0 5
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 3 0 4
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 1 3 0 4
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 1 1 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Porrhomma montanum Jackson, 1913 3 2 0 5
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 3 0 3
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 1 0 0 2
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 38 55 0 18
JeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 0 0 0 7
Porrhomma egeria Simon, 1884 9 11 1 14
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Porrhomma myops Simon, 1884 2 5 1 4
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 1 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 0 1 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 0 2 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 4 6 0 14
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 2 1 0 3
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 2 3 0 2
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 3 9 0 8
Porrhomma egeria Simon, 1884 0 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 4 3 0 7
PoleSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma errans (Blackwall, 1841) 57 65 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 23 9 0 16
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 12 19 0 11
Porrhomma montanum Jackson, 1913 0 0 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 0 0 2
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 1 0 3
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 1 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 9 18 0 12
Porosty vysokých ostřicSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 1 0 0 1
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 4 6 0 9
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 0 0 0 1
Porrhomma montanum Jackson, 1913 1 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 29 43 1 8
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma egeria Simon, 1884 7 5 0 8
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 1 1 0 2
Pískovcová skalní městaSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 1 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 5 6 0 4
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 2 4 0 2
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 0 0 1
Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 9 7 0 6
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 7 0 2
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma egeria Simon, 1884 0 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 1 0 4
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 5 3 0 5
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Porrhomma montanum Jackson, 1913 1 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 13 16 0 7
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 3 11 0 8
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 1 1 1
Širokolisté vysokostébelné nivySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 3 0 0 3
Porrhomma egeria Simon, 1884 4 2 0 6
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 0 1 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 0 0 1
Porrhomma montanum Jackson, 1913 7 2 0 5
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 2 0 1
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 0 1 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 9 12 0 6
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 19 0 8
Ovocné sadySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma cambridgei Merrett, 1994 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 2 0 4
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 2 0 2
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma egeria Simon, 1884 6 2 0 4
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 2 1 0 3
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 8
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 3 3 0 5
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 0 1 0 1
Porrhomma montanum Jackson, 1913 1 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 2 2 0 3
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma egeria Simon, 1884 0 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 10 3 0 5
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma cambridgei Merrett, 1994 0 3 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 2 0 3
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Kácené vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma montanum Jackson, 1913 4 1 0 2
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 47 33 0 4
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 1 2 0 3
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Polní mezeSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 2 0 3
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 0 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 1 0 0 1
Křoviny a skupiny stromů mimo lesSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 3 0 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 3
Kulturní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 0 1 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 3 0 0 2
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 2 0 2
Horské buko-jedlové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma egeria Simon, 1884 0 2 0 2
Porrhomma montanum Jackson, 1913 0 1 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 0 0 1
Lesní pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 2 0 3
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 2 0 3
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníkySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma egeria Simon, 1884 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 3
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 3 0 4
Přirozené smrčiny (bory a březiny)SamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 2 0 2
Borové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 1 0 0 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 3 0 3
Kultury jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 2 0 2
Polní úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 6 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Rašelinné březiny a borySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 0 0 2
PropastSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma egeria Simon, 1884 0 2 0 2
Luční úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Reliktní bory na skalních podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Kukuřičná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 6 2 0 2
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 2 0 2
Subalpinské bylinné porosty a alpinské holeSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 1 0 0 1
Květnaté bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Acidofilní bukové bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 1 0 1
Písečné přesypySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 3 15 0 1
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma errans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 4 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Trnkové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 0 1 0 1
Vegetace vytrvalých obojživelných bylinSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Skály a sutě v horáchSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872) 1 3 0 1
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 1 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 34 3 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 0 1 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 1
Štěrkové laviceSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 0 2 0 1
Přechodová rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 2 0 0 1
SklepySamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky