Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 4x 14x 949x 33x 1000x
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Téměř ohrožený 2x 273x 11x 286x

Literatura

© Ota Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály získané v roce 2015. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Broumovsko. Bylo zjištěno 131 druhů, z nichž 21 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studované lokality.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (567 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 530 361 18 374
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 173 140 0 101
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 8 23 0 21
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 11 9 0 13
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 9 30 0 24
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 3 3 0 5
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 5 11 0 22
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 2 0 2
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 2 0 3
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
?SamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 3 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (499 použitých nálezů)
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 111 85 0 68
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 4 0 3
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 27 28 0 54
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 72 29 0 30
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 2 1 0 3
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 18 13 0 20
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 16 5 0 8
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 44 40 0 24
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 23 8 0 16
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 6 1 0 6
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 4 7 0 8
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 30 14 0 12
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 2 10 0 11
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 19 5 0 7
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 14 12 0 12
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 2 3 0 4
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 32 11 0 13
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 2 0 2
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 36 36 0 15
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 13 3 0 10
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 1 7 0 5
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 12 8 0 11
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 2 3 0 3
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 11 15 0 13
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 3 1 0 4
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 4 9 0 8
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 31 45 0 11
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 8 10 0 9
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 3 1 0 7
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 5 4 0 8
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 3 6 0 8
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 11 3 0 7
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 2 4 0 6
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 9 6 0 5
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 3 2 0 5
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 18 4 0 4
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 3 1 0 3
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 6 1 0 4
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 2 0 2
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 1 1 0 2
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 1 0 2
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 2 0 2
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 3
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 1 0 2
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 3 0 0 2
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 3 1 0 2
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 1 0 2
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 3 0 0 2
štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 1 0 2
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 2 0 2
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 8 0 0 2
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 1 1 0 2
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 1 0 2
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
A121100SamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
0000000SamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 4 1 0 1
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020