Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 85× 21× 109×

Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873)

České jménopavučenka štěrbinková
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy109 nálezů, 36 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2022 , Tomáš Krejčí
Areál rozšířeníEuropean - eM
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška200-1250

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (109 použitých nálezů)
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past416104069
Individuální sběr325010
Prosev102207
Neurčeno423023
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (109 použitých nálezů)
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno10754035
Travnaté stepi0101
Suché doubravy23705
Úhory11001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2203
Stinné skály nižších poloh51406
Porosty borůvek22554025
Písčiny2103
Suťové a roklinové lesy1102
Pastviny0201
Suché louky71209
Lesy0101
Acidofilní bory6104
Mokré louky1001
Přirozené lesy311402
Reliktní bory na skalách8502
Paseky1001
Bučiny nižších poloh0101
Xerotermní travinobylinná společenstva2102
Výsadby jehličnanů0202
Suché křoviny0101
Lesostepní doubravy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky