Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) Ohrožený 56× 11× 68×

Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869)

České jménopavučenka nejmenší
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy68 nálezů, 19 kvadrátů
První nález 1949, F. Miller, Miller 1949
Poslední nález 2022 , Tomáš Krejčí
Areál rozšířeníEuropean - eM (Sakhalin
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška200-700

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (68 použitých nálezů)
Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past15927052
Prosev1102
Neurčeno70010
Individuální sběr3304
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (68 použitých nálezů)
Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno393018
Dubohabřiny0101
Suché doubravy1202
Suché louky8006
Porosty borůvek719013
Xerotermní travinobylinná společenstva2001
Písčiny1001
Pastviny1001
Reliktní bory na skalách0101
Acidofilní bory1001
Úhory3002
Výsadby jehličnanů2001
Skalní stepi na vápenci3815019
Louky3001
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky