Kvadráty: 5462 5362
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Sisicus apertus (Holm, 1939) Kriticky ohrožený

Sisicus apertus (Holm, 1939)

České jménopavučenka srdíčková
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy3 nálezů, 2 kvadrátů
První nález 1991, V. Růžička, Růžička & Kopecký 1994
Poslední nález 2007 , Roman Mlejnek
Areál rozšířeníHolarctic - eM [Boh.] [bm.]
Fytogeografická oblast
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška600-600

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (3 použitých nálezů)
Sisicus apertus (Holm, 1939) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev0101
Zemní past2002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (3 použitých nálezů)
Sisicus apertus (Holm, 1939) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno0101
Stinné skály nižších poloh2002
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky