Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 28× 12× 43×

Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873)

České jménopavučenka ploskonosá
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy43 nálezů, 31 kvadrátů
První nález 1930, K. Schubert, Schubert 1933
Poslední nález 2022 , Tomáš Krejčí
Areál rozšířeníEuropean - eM
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška200-1000

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (43 použitých nálezů)
Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr0404
Prosev91408
Zemní past1516017
Neurčeno0109
Smyk1102
Eklektor2203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (43 použitých nálezů)
Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno55013
Suťové a roklinové lesy0201
Lesy1101
Písčiny0101
Skály a sutě v horách5602
Suché doubravy5301
Horské smrčiny0101
Stinné skály nižších poloh2002
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Bučiny nižších poloh0101
Horské bučiny2705
Kamenité suti nižších poloh3404
Výsadby jehličnanů3506
Suché louky1001
Přirozené lesy0101
Rašeliniště0002
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky