Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) Téměř ohrožený 69× 22× 91×

Donacochara speciosa (Thorell, 1875)

České jménopavučenka rákosní
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy91 nálezů, 37 kvadrátů
První nález 1955, H. Hiršová, Buchar & Růžička 2002 (databáze)
Poslední nález 2023 , Kryštof Rückl, Petr Beneš
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T, eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid (Preference: Vysoká)
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
semi-open (Preference: Vysoká)
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-750

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (91 použitých nálezů)
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr32751033
Neurčeno4220035
Zemní past3509
Vysavač7402
Smyk7708
Prosev0101
Sklepávání2413
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (91 použitých nálezů)
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1950627
Neurčeno5032142
Močály622110
Lužní lesy nížin2201
Mokřadní olšiny0101
Ostřicové porosty stojatých vod10625
Louky1001
Mokré louky1001
Rašeliniště0101
Bylinné porosty břehů3111
Břehy tekoucích vod1101
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky