Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený 41× 46×

Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871)

České jménoplachetnatka hbitá
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy46 nálezů, 31 kvadrátů
První nález 1970, F. Miller, Miller 1971
Poslední nález 2020 , Eva Líznarová
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťhumid, very humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška150-800

Literatura

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (46 použitých nálezů)
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Vysavač0101
Individuální sběr1437021
Neurčeno47011
Sklepávání0402
Zemní past3228
Smyk0112
Prosev0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (46 použitých nálezů)
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3509
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Neurčeno48314
Ostřicové porosty stojatých vod61507
Močály52008
Stojaté a pomalu tekoucí vody0202
Mokřadní olšiny1102
Mokré louky1102
Ovocné sady s luční vegetací1001
 SamciSamiceMláďataNálezy