Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený 30× 18× 48×

Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871)

České jménosnovačka proměnlivá
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy48 nálezů, 27 kvadrátů
První nález 1972, F. Miller, Miller ms.
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
semi-open (Preference: Vysoká)
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška150-450

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (48 použitých nálezů)
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr231008
Prosev7104
Neurčeno1424023
Zemní past5203
Smyk5606
Nárazová past0101
Sklepávání2103
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (48 použitých nálezů)
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Ostřicové porosty stojatých vod31002
Břehy tekoucích vod3002
Neurčeno1216023
Mokré louky3102
Bylinné porosty břehů5001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod6207
Slaniska0101
Lužní lesy nížin4202
Stojaté a pomalu tekoucí vody1202
Močály18804
Mokřadní olšiny1001
Rašeliniště0301
 SamciSamiceMláďataNálezy