Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený 30× 20× 50×

Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871)

České jménosnovačka proměnlivá
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy50 nálezů, 29 kvadrátů
První nález 1972, F. Miller, Miller ms.
Poslední nález 2023 , Eva Líznarová
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
semi-open (Preference: Vysoká)
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška150-450

Literatura

 © Oto Zimmermann
Data have been gathered on the distribution of the species Lepthyphantes notabilis Kulcz., 1887, Rugathodes bellicosus (Simon, 1873), and Rugathodes instabilis (O. P.-Cbr., 1870) in the Czechoslovakia. The general geographical distribution of these species is also presented and the individual ecological demands of each species are specified. The influence of altitude on body size and coloration in Rugathodes bellicosus is discussed.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (50 použitých nálezů)
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Vysavač1001
Prosev7205
Individuální sběr231008
Neurčeno1424023
Zemní past5203
Smyk5606
Nárazová past0101
Sklepávání2103
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (49 použitých nálezů)
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod6308
Ostřicové porosty stojatých vod31002
Břehy tekoucích vod3002
Neurčeno1216023
Mokré louky3102
Bylinné porosty břehů5001
Slaniska0101
Lužní lesy nížin4202
Stojaté a pomalu tekoucí vody1202
Močály18804
Mokřadní olšiny1001
Rašeliniště0301
 SamciSamiceMláďataNálezy