Kvadráty: 7265
  Nálezy podle období  
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassyllus pumilus Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta simplicitarsis Agyneta simplicitarsis (Simon, 1884) Kriticky ohrožený
Donacochara speciosa Donacochara speciosa (Thorell, 1875) Téměř ohrožený
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Microlinyphia impigra Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Rugathodes instabilis Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený
Theridion hemerobium Theridion hemerobium Simon, 1914 Není ohrožený
Theridiosomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Theridiosoma gemmosum Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) Téměř ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (10 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 2 1 0 1
Agyneta simplicitarsis (Simon, 1884) 0 1 0 1
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 3 5 2 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 2 4 0 1
Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) 0 0 1 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 4 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (10 použitých nálezů)
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 2 1 0 1
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 3 5 2 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 2 4 0 1
Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) 0 0 1 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 4 1 0 1
Agyneta simplicitarsis (Simon, 1884) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy