Kvadráty: 7265 7266 6964 7065 7165
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta simplicitarsis (Simon, 1884) Kriticky ohrožený 12× 14×

Agyneta simplicitarsis (Simon, 1884)

České jménoplachetnatka suchopárová
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy14 nálezů, 5 kvadrátů
První nález 1965, V. Bukva, Bukva 1969
Poslední nález 2020 , Eva Líznarová
Areál rozšířeníEuropean - ME [Pan.]
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška200-450

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (14 použitých nálezů)
Agyneta simplicitarsis (Simon, 1884) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1203
Neurčeno0001
Zemní past95010
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (14 použitých nálezů)
Agyneta simplicitarsis (Simon, 1884) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Xerotermní travinobylinná společenstva0102
Travnaté stepi1001
Suché louky0101
Skalní stepi na vápenci95010
 SamciSamiceMláďataNálezy