Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený 168× 19× 188×

Gnathonarium dentatum (Wider, 1834)

České jménopavučenka hřivnatá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy188 nálezů, 73 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
very humid (Preference: Vysoká)
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (188 použitých nálezů)
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev1729116
Zemní past3724040
Individuální sběr5058049
Neurčeno72129962
Smyk2948016
Sklepávání4704
Eklektor0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (188 použitých nálezů)
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Luční ostřicové mokřady1001
Ostřicové porosty stojatých vod1516013
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2126015
Neurčeno82135971
Bylinné porosty břehů5306
Vlhké doubravy0101
Lužní lesy nížin2116019
Výsadby jehličnanů4301
Močály1844123
Břehy tekoucích vod5607
Horské biotopy0101
Mokré louky131208
Stojaté a pomalu tekoucí vody111006
Ruderály5104
Lesy1001
Lesní okraje2001
Mokřadní olšiny1302
Suché doubravy0001
Rašeliniště41907
 SamciSamiceMláďataNálezy