Kvadráty: 6358
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Hypsosinga heri Hypsosinga heri (Hahn, 1831) Ohrožený
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Donacochara speciosa Donacochara speciosa (Thorell, 1875) Téměř ohrožený
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Hilaira excisa Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Lophomma punctatum Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Pocadicnemis juncea Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Není ohrožený
Walckenaeria kochi Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Opilio canestrinii Opilio canestrinii (Thorell, 1876)
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus floricola Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (76 použitých nálezů)
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 2 0 1
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 3 2 2
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 4 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 4 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 1 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 1 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 2 2
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 3 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 1 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 2 0 2
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 3 0 2 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 3 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 2 4 0 2
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 0 2 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 10 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 4 18 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 4 2 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 2 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 2 2 0 2
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 5 1 2
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 5 9 1 2
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 6 7 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 2 2 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 3 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 2 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 3 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 3 0 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 8 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 7 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 2 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 3 4 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 3 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 3 11 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 40 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 3 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (76 použitých nálezů)
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 2 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 2 4 0 2
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 0 3 0 2
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 3 2 2
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 9 13 0 5
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 5 0 2
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 5 1 2
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 10 13 1 6
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 12 18 0 3
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 4 18 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 11 42 1 5
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 2 1 2
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 7 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 4 1 0 3
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 2 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 2 2 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 2 2
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 3 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 1 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 3 9 0 4
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 7 2 2 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 3 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy