Nálezy podle období
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 5x 8x 243x 40x 296x

Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758)

České jménocedivečka obecná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy296 nálezů, 128 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (182 použitých nálezů)
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk711624489
Zemní past1132018
Individuální sběr2698148
Sklepávání422117
Prosev310010
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (172 použitých nálezů)
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Hliník1101
Lesní okraje2904
písčiny1302
Porosty vysokých ostřic1203
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou3203
Rašeliniště a slatiniště3705
Kulturní lesy0101
Vlhké louky419011
Močály620011
Luční úhory171309
Skalní stepi na vápencových podkladech2303
Floristicky pestré křoviny0101
Xerotermní travinobylinná společenstva11319
Bylinné porosty na březích potoků a řek1403
Reliktní bory na skalních podkladech101105
Suťové a roklinové lesy0101
Louky1406
Pískovna5003
Kamenolom3614
Louky a pastviny0202
Polní meze0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0704
Xerotermy na jiných podkladech27691015
Bylinný lem lesa1203
Rákosiny, orobincové porosty2302
Stojaté a pomalu tekoucí vody0303
Písečné přesypy14019
Ovocné sady3407
Pole0101
Haldy a výsypky3504
Skládky2101
Pastviny1001
Lužní lesy0202
Lesní cesta1102
Polní biotopy0101
Skály nižších a středních výšek0101
Slatiniště01005
Přechodová rašeliniště0101
Smrkové monokultury0112
Lesní paseky1805
Acidofilní bory0101
Cesty, silnice0101
Křoviny a skupiny stromů mimo les0101
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1201
Kultury listnáčů51802
Břehy tekoucích vod0101
Urbánní biotopy0502
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků0201
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1303
Vrchoviště0302
 SamciSamiceMláďataNálezy