Nálezy podle období
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) Není ohrožený 10x 15x 439x 34x 498x

Dictyna arundinacea (Linné, 1758)

České jménocedivečka obecná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy498 nálezů, 126 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2018 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (182 použitých nálezů)
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk9318244103
Zemní past2104
Sklepávání840118
Individuální sběr1397150
Prosev0505
?5102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (168 použitých nálezů)
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
ostřicové porosty stojatých vod1203
horská vřesoviště3203
rašeliniště31108
výsadby jehličnanů0213
mokré louky419011
Močály620011
úhory171309
skalní stepi na vápenci2303
suché křoviny0202
Xerotermní travinobylinná společenstva11319
bylinné porosty břehů1403
reliktní bory na skalách101105
suťové a roklinové lesy0101
Louky1406
pískovny5003
kamenolomy3614
Louky a pastviny0202
mezofilní louky0101
dubohabřiny0704
travnaté stepi27691015
suché lesní lemy1203
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2302
Stojaté a pomalu tekoucí vody0303
písčiny14019
A1211002406
obilná pole0101
Lesní okraje2703
ruderály2603
haldy a výsypky3504
ovocné sady bez bylinné vegetace1001
pastviny1001
údolní jasanoolšové luhy0202
Lesní cesta1102
Polní biotopy0101
osluněné skály nižších poloh0101
luční ostřicové mokřady01005
paseky1805
Acidofilní bory0101
okraje silnic0101
alpínské trávníky1201
Kultury listnáčů51802
Břehy tekoucích vod0101
suché doubravy0201
lesostepní doubravy1303
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020