Nálezy podle období
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 243× 55× 311×

Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758)

České jménocedivečka obecná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy311 nálezů, 138 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška0-1050

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (311 použitých nálezů)
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk7917444102
Sklepávání423118
Zemní past1132018
Neurčeno629619114
Individuální sběr2699149
Prosev310010
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (311 použitých nálezů)
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Ruderály2704
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin8407
Bylinné porosty břehů1504
Mokré louky420012
Lesní okraje2904
Rašeliniště61309
Písčiny243111
Neurčeno6710051124
Suché louky27701016
Kamenolomy4715
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Vřesoviště nižších poloh1001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3303
Slaniska0101
Dubohabřiny0101
Mezofilní louky0101
Ostřicové porosty stojatých vod1203
Porosty borůvek3203
Výsadby jehličnanů0213
Močály620011
Úhory171309
Skalní stepi na vápenci2303
Suché křoviny0202
Xerotermní travinobylinná společenstva11319
Reliktní bory na skalách101105
Suťové a roklinové lesy0101
Louky1406
Louky a pastviny0202
Pastviny1102
Suché doubravy0905
Vlhké lesní lemy1203
Stojaté a pomalu tekoucí vody0303
Ovocné sady s luční vegetací3407
Ostatní pole0101
Haldy a výsypky3504
Lužní lesy nížin0202
Lesní cesta1102
Polní biotopy0101
Stinné skály nižších poloh0101
Luční ostřicové mokřady01005
Paseky1805
Acidofilní bory0101
Okraje silnic0101
alpínské trávníky1201
Výsadby listnáčů51802
Břehy tekoucích vod0101
Lesostepní doubravy1303
 SamciSamiceMláďataNálezy