Kvadráty: 5660
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 Téměř ohrožený 2x 2x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený 5x 5x
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 8x
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 1x 1x
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 2x 2x
Neon valentulus Falconer, 1912 Ohrožený 1x 1x
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 1x 1x
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Není ohrožený 1x 1x
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 6x 6x
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 8x 8x
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený 1x 1x
Talavera aperta (Miller, 1971) Téměř ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (69 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 5 4 2 5
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 1 0 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 21 5 0 6
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 16 6 1 8
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 2 0 1
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 1 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 10 7 5 8
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 2 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 4 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 5 4 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 2 0 2
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 2 2 0 3
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 4 3 2 4
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 2 2
Neon valentulus Falconer, 1912 0 1 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Talavera aperta (Miller, 1971) 4 2 0 2
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 2 3 0 1
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 0 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 3 4 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (69 použitých nálezů)
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 2 3 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 2 0 1
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 1 1 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 0 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 2 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 2 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 5 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 5 4 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 2 0 2
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 5 4 2 5
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 3 1 1 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 4 0 2
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 21 4 0 5
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 7 6 0 4
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 3 4 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 5 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 0 2 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 4 0 0 2
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 2 2 0 3
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Neon valentulus Falconer, 1912 0 1 0 1
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Talavera aperta (Miller, 1971) 4 2 0 2
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Obhospodařované pozemkySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 6 2 0 2
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 5 0 0 1
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 3 0 0 1
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020