Kvadráty: 5660
  Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona frutetorum Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 Téměř ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Entelecara flavipes Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený
Marpissa muscosa Marpissa muscosa (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Neon valentulus Neon valentulus Falconer, 1912 Ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Pseudeuophrys erratica Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Není ohrožený
Pseudicius encarpatus Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Sibianor aurocinctus Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený
Talavera aperta Talavera aperta (Miller, 1971) Téměř ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (70 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 2 3 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 2 0 1
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 1 1 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 0 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 2 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 2 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 4 2 1 4
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 5 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 5 4 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 2 0 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 5 4 2 5
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 1 0 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 21 5 0 6
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 12 4 0 4
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 4 3 2 4
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 2 2
Neon valentulus Falconer, 1912 0 1 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Talavera aperta (Miller, 1971) 4 2 0 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 8 6 5 6
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 3 4 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (70 použitých nálezů)
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 2 3 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 2 0 1
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 1 1 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 0 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 2 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 2 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 5 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 5 4 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 2 0 2
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 5 4 2 5
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 3 1 1 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 4 0 2
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 21 4 0 5
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 7 6 0 4
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 3 4 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 5 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 0 2 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 4 0 0 2
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 2 2 0 3
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Neon valentulus Falconer, 1912 0 1 0 1
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Talavera aperta (Miller, 1971) 4 2 0 2
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 6 2 0 2
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Obhospodařované pozemkySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 1 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 5 0 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy