Kvadráty: 5660
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona frutetorum Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 Téměř ohrožený 2x 2x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Entelecara flavipes Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený 5x 5x
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 8x
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 1x 1x
Marpissa muscosa Marpissa muscosa (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 2x 2x
Neon valentulus Neon valentulus Falconer, 1912 Ohrožený 1x 1x
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 1x 1x
Pseudeuophrys erratica Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Není ohrožený 1x 1x
Pseudicius encarpatus Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 6x 6x
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 8x 8x
Sibianor aurocinctus Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený 1x 1x
Talavera aperta Talavera aperta (Miller, 1971) Téměř ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (70 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 2 3 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 2 0 1
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 1 1 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 0 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 2 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 2 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 4 2 1 4
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 5 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 5 4 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 2 0 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 5 4 2 5
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 1 0 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 21 5 0 6
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 12 4 0 4
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 4 3 2 4
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 2 2
Neon valentulus Falconer, 1912 0 1 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Talavera aperta (Miller, 1971) 4 2 0 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 8 6 5 6
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 3 4 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (70 použitých nálezů)
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 2 3 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 2 0 1
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 1 1 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 0 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 2 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 2 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 5 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 5 4 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 2 0 2
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 5 4 2 5
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 3 1 1 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 4 0 2
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 21 4 0 5
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 7 6 0 4
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 3 4 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 5 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 0 2 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 4 0 0 2
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 2 2 0 3
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Neon valentulus Falconer, 1912 0 1 0 1
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Talavera aperta (Miller, 1971) 4 2 0 2
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 6 2 0 2
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Obhospodařované pozemkySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 1 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 5 0 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy